How it works

Manage Work Instructions

All your instructions, revisions and visuals that factory workers need are now collected in one place.

image alt

Easily add work instructions

Grab your folders and all your instructions on paper. From now on we will add digital instructions per workstation, department, production line, etc. Azumuta maps everything automatically.

image alt

Let your instruction speak for itself

Use images, videos, directions, symbols, protection signs, QR codes to make your instruction as clear as possible.

image alt

Realtime access to your instructions

Let operators scan QR-codesto gain access to the work instructions at their work post.

image alt

Op maat van jouw producten

Maak werkinstructies op maat afhankelijk van het order. Koppel moeiteloos alle varianten aan de werkinstructies. Dus: een order met een artikel met specifieke varianten op? Azumuta past alles automatisch aan en laat operatoren de juiste werkinstructies zien aangepast aan het order.

image alt

Tijdsregistratie van artikels

Ga na hoe lang het duurt om artikels te maken. Krijg inzicht in de nacalculatie en je productieproces. Waar is veel tijd aan besteed? Wat kan efficiënter?

image alt

Goedkeuring stromen doorheen de tool

Controleer wie welke processtappen goedkeurt. Bepaal zelf wie toegang krijgt tot welke modules. ISO Compliance: zorg er makkelijk voor dat je proces voldoet aan audits. Moeiteloos. Op eender welk moment.

image alt

Een overzicht volgens jouw voorkeur

Het centrale dashboard staat ingesteld volgens jouw behoeften. Pin info die cruciaal is voor jouw manier van werken. Nieuwtjes, werkinstructies per post of de Azumuta Blog met nieuwe product features? Jij bepaalt.

image alt

Alle kennis op één plaats verzameld

Operatoren gebruiken smartphones, tablets of remote screens op de fabrieksvloer om toegang te krijgen tot digitale werkinstructies. Alle productiemedewerkers werken in hetzelfde systeem en hebben een real time overzicht van de instructies.

image alt

Verander de taal van elke instructie

Ondersteun anderstaligen, in elke taal.

image alt