Ontdek hoe Nitto de audits efficiëntie verhoogt door real-time gegevensverzameling

Lees de casestudy en ontdek hoe Nitto in Azumuta een partner vond om audits 100% digitaal uit te voeren en de tijd voor gegevensinvoer met 60% te verminderen. Bovendien slaagden zij er in om onervaren operatoren makkelijker te onboarden voor de audit activiteiten.  

60%
Minder documentatietijd
100%
Papierloos
2
Maanden implementatietijd
nitto logo
Bedrijf

Nitto Belgium vervaardigt afdichtingsmaterialen, versterkings- en dempingsmaterialen en diverse soorten industriële kleefbanden.

HOOFDKWARTIER

Nitto is een Japans bedrijf 🇯🇵, met Nitto Belgium 🇧🇪 als zijn de grootste vestiging binnen Nitto EMEA.

WERKNEMERS

6,000 in België & 28,000+ wereldwijd

INDUSTRY

Materialenindustrie

Uitdaging

De uitdaging

Context

Nitto België, gelokaliseerd te Genk, is de grootste productievestiging van de Nitto Group in de EMEA-regio. Vandaag produceert men binnen Nitto België afdichtingsmaterialen en diverse industriële kleefbanden zoals dubbelzijdige kleefbanden, folies voor oppervlaktebescherming en tapes voor electrische isolatie. .Deze producten hebben toepassingen in verschillende industrieën en worden wereldwijd gebruikt in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, elektronica, lucht- en ruimtevaart en metaalverwerking.

In het kader van de  duurzaamheidspijler binnen Nitto wordt de kwaliteit van de geproduceerde goederen vooropgesteld. Daarbovenop hebben veel van de hierboven vermelde sectoren gemeen dat zij strenge kwaliteitseisen stellen aan hun toeleveranciers. Jurgen Kuppens, productie coördinator, maakt deel uit van het productie team en is onder andere gefocust op het waarborgen van de kwaliteit. Het continue productieproces binnen Nitto vereist dat er op zeer frequente basis controle is van (externe) factoren zoals temperatuur, snelheid en druk van de in gebruik genomen machines. Deze factoren kunnen een grote invloed hebben op de kwaliteit van de geproduceerde afdichtingsmaterialen. Bijgevolg worden er iedere twee uur productierapporten – die de instellingen van de machines op de productievloer in detail weergeven – ingevuld zodat eventuele anomalieën snel kunnen worden opgemerkt en er kan worden ingegrepen. De correcte documentatie van deze informatie is extreem belangrijk voor zowel intern gebruik (monitoren van het productieproces) alsook voor het voldoen aan de vereisten van externe ISO audits.

Vroegere methode en uitdagingen

Het invullen en bijhouden van de machine instellingen werd vòòr de implementatie van Azumuta gedaan adhv Excel files die door de operator ingevuld en geraadpleegd konden worden op een centrale computer aan lijn.

In praktijk liep de operator eerst naar de verschillende machine schermen (HMI’s) aan de productielijn om de instellingen – specifiek per toestel – af te lezen. Vervolgens noteerde de operator deze waarden op papier om de vele gedetailleerde waarden niet te vergeten tijdens de verplaatsing van de HMI’s naar de centrale PC. Eens aangekomen bij de de PC werden deze waarden overgetypt in Excel. Deze stappen herhaalde de operator totdat alle instellingen van alle relevante displays in het Excel bestand op de centrale PC waren ingegeven en het productierapport compleet was. In omvangrijke fabrieken zoals Nitto waar tientallen machines verspreid staan over verschillende verdiepingen en werkposten was bovenstaande manier van werken bijzonder tijdrovend. Rekening houdend met de frequentie van uitvoeren (elke twee uur) nam dit proces een groot deel van de dagdagelijkse activiteiten van de operatoren in beslag.

“Vroeger moesten onze operatoren ontelbare keren heen en weer lopen tussen de verschillende machine schermen (HMI’s) en de centrale pc om de data in te geven. Deze manier van werken vertraagde alles en zorgde ervoor dat een groot deel van de tijd verloren ging aan het invullen van deze rapporten. Onze operatoren werkten hierdoor minder efficiënt dan mogelijk.”

Jurgen Kuppens - Productie coordinator
Nitto input digital audit

Naast de tijdrovende manier van invullen van de productierapporten door de operatoren, besteedden de leiddinggevenden waaronder Jurgen ook erg veel tijd aan het opmaken, plannen en opvolgen van deze terugkerende rapporten. Het klaarzetten en up-to-date houden van de Excel files met bijhorende geïmplementeerde macro’s, alsook het beschikbaar maken van de laatste versies van de productierapporten voor de komende periode waren erg tijdrovend. Gezien de complexiteit van de vele machines en het niet eenvoudig terugvinden van de vereiste instellingen tussen de andere data op de HMI’s, werden in praktijk de productierapporten veelal door ervaren operatoren ingevuld. De noodzaak om voldoende ervaren operatoren aanwezig te hebben zorgde voor een sterke druk op de planning en de nodige stressmomenten wanneer deze door omstandigheden niet voldoende aanwezig waren.

Verder was ook het opvolgen van een geplande audit bijzonder tijdrovend. Wanneer men wou verifiëren of de audit effectief was uitgevoerd moest men ofwel naar de centrale PC lopen en de Excel bekijken, ofwel de operator die de audit heeft uitgevoerd zoeken en zo de nodige informatie verkrijgen. Bovendien moest op regelmatige basis gecontroleerd worden dat de rapporten compleet werden ingevuld. Het invullen van de productierapporten steunde volledig op de discipline van de operatoren. Een gewijzigde planning, of eventuele reminder bij het ontbreken van de nodige data, konden niet automatisch tot bij de operator gepusht worden.

Voorheen rekenden wij als organisatie sterk op de discipline en het niet vergeten van de operatoren voor het invullen van de nodige productierapporten. Met Azumuta kunnen wij de nodige reminders versturen naar de operatoren indien nodig. Bovendien kunnen we in real-time opvolgen of men de productierapporten ook werkelijk heeft ingevuld op het geplande tijdstip.
Jurgen Koppens
Productie coördinator

Het omslachtig karakter van bovenstaand proces voor zowel operator als teamleader waarbij de data integriteit moeilijk gewaarborgd kon worden, zorgden voor vele terugkerende uitdagingen: Naast het overmatig inefficënt invullen van de productierapporten waren er nog andere uitdagingen die regelmatig terugkwamen:

 • De frequente ingave van foutieve waarden en uiteindelijk het nemen van beslissingen op basis van foutieve of ontbrekende data.
 • Het tijdrovend proces van invullen van de instellingen in de productierapporten door de operatoren.
 • Inplannen en opvolgen van de audits was uitdagend aangezien men afhankelijk is van zowel de ervaring van de operator als de motivatie van de operator om de Excel ten goede in te vullen (de checklist kon niet gepusht worden naar één bepaald verantwoordelijk persoon). Ook kon men de uitvoering van de audits niet in één oogopslag opvolgen. Aangezien de verschillende productierapporten op verschillende centrale PC’s gelocaliseerd stonden was het uitdagend om een globaal overzicht te hebben van de verschillende statussen over de verschillende productierapporten heen. Dit maakte het moeilijk om snel en adequaat in te grijpen indien nodig.
 • Zware overhead bij de teamleaders om de centrale Excel files met bijhorende toleranties manueel te updaten en ervoor te zorgen dat deze laatste versie door iedereen geraadpleegd kon worden.
 • Data die gegenereerd werd door recurrent de displays te gaan lezen kon louter als looking-back data gebruikt worden aangezien men pas een paar maal per maand de volledige Excel file analyseerde ter controle. Er was dus weinig mogelijkheid om snel te schakelen bij eventuele problemen of preventief mogelijke problemen te voorkomen.

Digitale transitie en criteria

Het ontbreken van een sluitende en efficiënte methode om correcte data in de hand te werken bleek de doorslag voor verandering te zijn. Tijdens het bezoek van een auditor in kader van ISO werd de data integriteit bij de eerder beschreven methode in vraag gesteld. Hoe kon men verzekeren dat een operator de audit uitvoert op het juiste moment en daarbij ook nog de juiste waarden invult? Deze prangende vraag was voor Nitto de bepalende factor om op zoek te gaan naar een partner die hen kon helpen in digitale transitie waarbij de ingave van waarden vlotter verloopt en data integriteit kon gewaarborgd worden. Nitto ging gefocusd op enkele sleutelcriteria op zoek:

 • Consistente en correcte data: Het garanderen van volledige, up-to-date en correcte data was de hoofdprioriteit. Enkel zo kunnen de meest efficiënte en effectieve beslissingen genomen worden. Aangezien de waarden manueel moeten afgelezen en ingevuld worden was men ook genoodzaakt om op zoek te gaan naar een systeem die typfouten zoveel mogelijk kon elimineren (door bijvoorbeeld te werken met tolerantiegrenzen).
 • Inclusiviteit van alle operatoren: Om de druk op de planning te verlagen was Nitto op zoek naar een systeem die onervaren operatoren kon laten meedraaien zonder in te boeten aan data integriteit, veiligheid of kwaliteit. Zo kunnen ervaren operatoren zo efficiënt mogelijk ingezet worden en hoeft men niet ten allen tijde ervaren operatoren ter plaatse te hebben (bv. tijdens het weekend).
 • Mobiel: Het was heel belangrijk dat het tijdverlies omtrent heen er weer lopen tussen de machines (HMIs) en de centrale PC geëlimineerd werd. Via mobiele oplossingen (bv. tablet) moest data ingave ter plekke aan de machines kunnen gebeuren en automatisch verzameld worden in een rapport.
 • Visueel: Nitto vond visuele ondersteuning van procesrapporten uiterst belangrijk. Zowel voor ervaren als nieuwe operatoren kan visuele ondersteuning correcte handelingen in de hand werken. Visuele procesrapporten kunnen de operatoren de nodige instructies geven om snel de nodige instellingen af te lezen tussen de overige machine data.
Nitto machine hours
Oplossing

De oplossing

Gewapend met de hierboven beschreven criteria ging Nitto op zoek naar een partner om deze essentiële sprong naar digitalisering in te zetten. Na verschillende gesprekken en een demo werd Azumuta gekozen uit verschillende kandidaten op basis van het potentieel dat Jurgen en zijn team zagen. Al snel werd de ‘Sealing Materials’ lijn binnen Nitto Belgium vooropgesteld om Azumuta uit te rollen. Deze lijn werd gekozen omwille van de frequentie van productierapporten die vereist zijn, alsook de veelvuldigheid aan machine displays. De noodzaak aan Azumuta was dan ook het grootst op deze plek.

“Wanneer we op zoek waren naar een geschikte software leverancier waren we vooral gefocust op het digitaal kunnen ingeven van de productierapporten. Azumuta had echter nog vele functionaliteiten waar we binnen Nitto nog niet eerder aan hadden gedacht. Dit zorgde ervoor dat er al snel ideeën naar boven kwamen waarvoor we Azumuta nog zouden kunnen inzetten.”

Jurgen Kuppens - Productie coordinator

Door een vlotte samenwerking steunde Jurgen en zijn operatoren al na drie maand volledig op Azumuta om de machine displays te controleren en een kwaliteitsvol productieproces te garanderen. De grootste voordelen die Nitto sinds het gebruik van Azumuta ervaart zijn de volgende:

Data integriteit

Door de functionaliteiten in Azumuta kan Nitto de ingave van foute antwoorden zoveel mogelijk voorkomen en volledige, up-to-date en correcte data garanderen.

 • Afname van foutieve ingaves: Vroeger kwamen veel foute ingaves voort uit het gegeven dat de operatoren zich telkens moesten verplaatsen tussen centrale PC en machine. Met behulp van de mobiele Azumuta applicatie kunnen de operatoren nu rechtstreeks aan de machine de display data ingeven in de tablet. Zo elimineert men al een groot stuk van de mogelijke foutieve waarden.
 • Tolerantiegrenzen: Door het gebruik van tolerantiegrenzen wordt er gegarandeerd dat de waarden die ingegeven worden in lijn moeten liggen met wat plausibel is. Zo voorkomt men typfouten of detecteert men snel waarden met potentieel grote gevolgen.
 • Triggers: Wanneer de operator een waarde ingeeft buiten de tolerantiegrenzen kan men in Azumuta hieraan een regel koppelen. Dit kan gaan van bijvoorbeeld extra instructies of checklijsten pushen tot automatisch een ticket aanmaken die dan verstuurd wordt naar de verantwoordelijke teamleaders. Op deze manier kan zoveel mogelijk informatie verzameld worden over de dubieuze waarde en op een correcte manier gehandeld worden.
Tijdswinst bij zowel operatoren als teamleaders

Door het gebruik van Azumuta kunnen operatoren en teamleaders veel efficiënter te werk gaan. Dit voordeel steunt op volgende functionaliteiten:

 • Efficiëntere data ingave: Met behulp van de mobiele Azumuta applicatie kunnen de operatoren nu rechtstreeks machine data ingeven op de tablet op basis van werkinstructies die op de tablet gepusht worden. Er hoeft dus niet meer heen en weer gelopen te worden tussen centrale PC en machines op de lijn, wat enorm veel tijd uitspaart voor de operator.
 • Dynamische tolerantiegrenzen: De eerder besproken tolerantiegrenzen kunnen binnen Nitto regelmatig wijzigen door bijvoorbeeld seizoensgebonden veranderingen. Vroeger moest men in de Excel duiken op de centrale PC en manueel de grenzen aanpassen. Via Azumuta is het mogelijk om heel snel deze grenzen aan te passen in de instructiestap zelf en deze uit te rollen over heel de lijn. Gewijzigde toleranties kunnen ook worden gehighlight naar de operatoren adhv aandachtspunten mee te geven in de instructiestap.
 • Flexibele planning: Vroeger moesten de teamleaders een logge Excel file constant klaarzetten en onderhouden om de machine data bij te houden. Via de planningstool in Azumuta kan elke audit nu rechtstreeks gepusht worden vanuit Azumuta naar een specifieke operator. Hierdoor hebben de teamleaders een goed beeld van wat er moet gebeuren en wie verantwoordelijk is. Daarbij is het ook makkelijker om de audit in te plannen aangezien onervaren operatoren ook ingezet kunnen worden door de visueel sterke instructies.
Sterke visuele instructies

Door het introduceren van Azumuta heeft Nitto sterke visuele werkinstructies die onboarding van onervaren operatoren significant versnellen.

 • Visueel: Door het gebruik van de ruime mogelijkheden aan visuele ondersteuning hebben operatoren (zowel ervaren als onervaren) ten allen tijde een duidelijk beeld van van welke instellingen waar afgelezen moet worden en waarop ze eventueel moeten letten.
 • Inclusiviteit van alle operatoren: Door de sterke visuele werkinstructies en de laagdrempeligheid van Azumuta kunnen onervaren operatoren vrijwel meteen ingezet worden in het registreren van de data op de machine schermen. Dit zorgt er ook voor dat er minder druk op de planning staat aangezien niet altijd een ervaren operator aanwezig moet zijn om de machine schermen uit te lezen.

  “Azumuta is voor ons het centrale platform geworden voor de productierapporten in te vullen. Bovendien is het nu mogelijk om bij iedere stap duidelijke foto’s / instructies mee te geven, deze visuals geven zeer visueel mee waar de operatoren de instellingen dienen af te lezen. Dit stelt ons in staat om onze rapporten ook te laten invullen door minder ervaren operatoren.”

 • Snelle opvolging via onze dashboardingtool:Naast de high-level opvolging in de planningstool kan men de resultaten van de audit in detail bekijken via de dashboardingtool.
 • Opvolging resultaten: Door het gebrek aan een dynamisch platform was het voor Nitto moeilijk om de ingegeven resultaten adequaat op korte termijn op te volgen. Via de dashboards in Azumuta is het mogelijk om in één oogopslag de resultaten van de audits op te volgen en potentiële problemen zo snel mogelijk in de kiem te smoren. Door snel een goed beeld te hebben van de data kan men via ons platform van reactieve naar proactieve opvolging gaan.
 • Opvolging status: Vroeger moest Nitto in een Excel file duiken op de centrale PC of de operator in persoon vragen om te weten wat de status van een audit was. Met Azumuta kan men aan de hand van kleuren in de planningstool in één oogopslag zien welke audit bezig is, welke afgewerkt zijn en welke fout gelopen zijn. De teamleaders kunnen daarbij ook indien nodig in real-time de ingegeven waarden meevolgen via de eigen account.

“Niet alleen het invullen van de productierapporten verloopt veel sneller dan voorheen, met Azumuta is het ook mogelijk de ingegeven data in real time op te volgen door verschillende personen vanaf verschillende computers via het centrale Azumuta platform. Het meteen visueel zichtbaar maken van de ingegeven data stelt ons in staat om meteen in te grijpen indien nodig.”

Jurgen Kuppens - Productie coordinator
Resultaten

De resultaten

Met Azumuta’s digitale shop floor platform is Jurgen en zijn team erin geslaagd om de productierapporten te digitaliseren en real-time inzichten te krijgen in de laatste machine instellingen. Nitto heeft vastgesteld dat de tijdsduur van het ingeven van de machine data met 60% is afgenomen omdat operatoren de waarde rechtstreeks kunnen ingeven via tablets. Jurgen merkte daarbij ook op dat de operatoren de nieuwe manier van werken al snel omarmden.

“Door Azumuta werden de operatoren er proactief aan herinnerd dat de productierapporten moesten worden ingevuld. Met de tablets hoefden ze niet meer heen en weer te lopen tussen de verschillende machines en de centrale pc. Ondanks een toch wel grote verandering in manier van werken, gaven de operatoren al snel aan vele voordelen te ondervinden van deze nieuwe digitale manier van werken.”

Jurgen Kuppens - Productie coordinator

Aanvullend hebben de teamleaders ook vastgesteld dat het updaten van de nieuwe productierapporten tot wel 35% sneller gaat dan voor het in gebruik nemen van Azumuta.

“Voorheen was het dan ook een uitdaging om de  laatste versie van het productie rapport met de eventuele wijzigingen op de verschillende centrale pc’s te krijgen. Met Azumuta dienen wij de gewijzigde productierapporten maar eenvoudigweg te wijzigen op onze eigen computer. Van zodra wij deze nieuwe versie opslaan en releasen, weten wij dat de operatoren de laatste up to date informatie te zien krijgt en meteen aan de slag kan."

Geoffrey - Teamleader

Aanvullend hebben de teamleaders ook vastgesteld dat het updaten van de nieuwe productierapporten tot wel 35% sneller gaat dan voor het in gebruik nemen van Azumuta.

Niet alleen binnen Nitto werd Azumuta positief onthaald. Ook de externe ISO-auditors die de data integriteit op prijs stellen zijn enthousiast over de nieuwe manier van werken. Door het automatisch opslaan van de tijdstippen van iedere ingave in het rapport kan men eenvoudig nagaan dat alle productierapporten op het gepaste tijdstip en op een correcte manier werden ingevuld. Een bijkomende vaststelling was dat door het niet meer moeten overschrijven en later ingeven van de verschillende waarden, er een afname was van 1% van de typfouten binnen de rapporten.

Key results:

 • Afname van ingave tijd met 60% door het rechtstreeks en mobiel ingeven van de data door de operatoren binnen de productierapporten
 • Afname van documentatie tijd met 35% door digitaal opstellen van productierapporten door teamleaders
 • 100% inzetbaarheid van operatoren omdat minder ervaren operatoren adhv visuele ondersteuning de productierapporten zelfstandig kunnen invullen
 • 100% minder papier of office tools gebruik door mobile data ingave en real-time data dashboards
 • 1% minder typfouten binnen de rapporten door de rechtstreekse ingave van waarden op de tablet

Join the digital revolution in shop floor operations