5 tips voor een Succesvolle Productieplanning

production planning

Het leven in de 21e eeuw is ingewikkeld, als je zaken doet in de productiesector heb je al zeker geen verdere complicaties nodig. Recht vooruit en weinig planning werkt misschien in sommige bedrijfstakken, maar over het algemeen kom je een heel stuk verder als je een plan hebt.
Klanten vertrouwen op de efficiëntie van jouw bedrijf, het is dus zinvol te investeren in productieplanning. Productiebedrijven kunnen veel tijd en geld besparen door goed te plannen en te organiseren.

1. Voorspel de vraag

Schat de vraag in, zodat je weet hoeveel producten je in een bepaalde periode moet produceren. Je hebt misschien al enkele bevestigde bestellingen voor de komende maanden, maar daarnaast moet je voorspellen hoeveel er nog zullen komen.

Elk productieplan moet beginnen met enkele vragen: welke producten moet je produceren om aan de vraag te voldoen? Welke hoeveelheid moet je produceren? En welke materialen heb je nodig om die hoeveelheid te bereiken? Omdat de inkoop van veel materialen een langere doorlooptijd vereist dan de typische klantorder, zijn de meeste productiebedrijven afhankelijk van de vraag uit het verleden om hun inkoopbehoeften van tevoren in te schatten.

Hoewel het verleden leerzaam kan zijn, is het ook een beperkte wegwijzer als het gaat om het voorspellen van toekomstige marktomstandigheden, aangezien het fundamenteel geen rekening kan houden met nieuwe en opkomende omstandigheden.

2. Beheer je voorraad

Je bent vrijwel zeker bekend met het concept van ‘lean manufacturing’, dat niets meer of minder inhoudt dan jouw middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken.
Lean manufacturing is een manier van produceren die zich richt op het minimaliseren van verspilling binnen productiesystemen en tegelijkertijd de productiviteit te maximaliseren. Enkele van de voordelen van gestroomlijnde productie zijn kortere doorlooptijden, lagere bedrijfskosten en verbeterde productkwaliteit.

Dankzij automatisering en steeds meer geavanceerdere assemblagetechnologieën verloopt de productie tegenwoordig efficiënter dan ooit, maar zelfs de beste machines helpen je niet vooruit zonder goede planning.

3. Monitor en controleer

Je wilt ervoor zorgen dat jouw plan werkt zoals het bedoeld is. Monitoren en controleren gaat over het vergelijken van wat er gebeurt met wat er zou moeten gebeuren. Met een controlesysteem kan je problemen detecteren zodra ze zich voordoen, zodat je meer tijd hebt om te corrigeren voordat het te laat is.

Gebruik IoT-softwareplatformen: door dit soort slimme, verbonden sensoren in jouw productieketen te implementeren, kan je realtime-monitoring van productieprocessen mogelijk maken. Op deze manier kan je de voortgang van elk product door de productielijn volgen en het machinegebruik volgen om er zeker van te zijn dat alles goed verloopt en dat er geen vertragingen zijn die jouw uiteindelijke output beïnvloeden. In een Industrie 4.0-omgeving kan dit type tracking zelfs worden geautomatiseerd, zodat planners meldingen ontvangen wanneer iets op de fabrieksvloer afwijkt van het plan.

4. Opleiding van werknemers

Productie is nooit zonder gevaar; er bevinden zich mogelijk een aantal onhandige machines die nodig zijn om aan de vraag te voldoen. Daarom is de opleiding van werknemers zeer belangrijk als je de veiligheid van jouw werknemers wilt behouden en de reputatie van het bedrijf wilt beschermen.

Bovendien is de productie veel efficiënter als werknemers weten wat er van hen wordt verwacht. Ook de kwaliteitscontrole is veel gemakkelijker te bewaken wanneer de processen voorspelbaar en herhaalbaar zijn.

Werknemers kunnen je tegenhouden als ze geen nauwkeurige verwachtingen hebben over hoe lang elk van de productiestappen zouden moeten duren.

Goede werkinstructies liggen aan de basis van goedopgeleide werknemers.

5. Communiceer je plan

Nadat je hebt vastgesteld dat je voldoet aan de criteria om met de productie te beginnen, moet het plan gecommuniceerd worden aan de medewerkers die het zullen uitvoeren. Je kunt de productie best inplannen met behulp van de juiste software wat het proces versnelt. Een visuele weergave heeft echter de voorkeur als middel om werkschema’s aan operators te communiceren.

Met behulp van de planning management tool van Azumuta worden al deze zaken kinderspel en zal je zienderogen resultaat zien.

Vergeet deze post niet te delen!

In this article