Hoe Behaal je de Titel van Factory of The Future?

Benieuwd Hoe je de Titel van Factory of The Future kan Binnenhalen?

Hoe ver staat jouw bedrijf binnen digitalisatie en innovatie op de werkvloer? Hecht je hierbij ook belang aan efficiëntie en welzijn? En zou je graag tot “de fabriek van de toekomst” worden bekroond? Hoe je de titel binnenhaalt verduidelijken we in deze blogpost.

Factory of the Future, …wat?

Stel jezelf eerst de vraag: wat betekent Factory of The Future? Wij zien het als “De toekomst binnen de maakindustrie in België”. Ook gekend als: de jaarlijkse uitreiking naar de best technologisch ondersteunde bedrijven die zetelen in België.

Wat maakt een Factory of the Future nu zo speciaal? Toekomstige fabrieken blinken uit door hun innovatieve omgang met energie en hun materialen. Hierbij laten ze operatoren werken met gloednieuwe productie apparaten om zo een duurzaam productieproces te garanderen. Op die manier kunnen ze inspelen op de marktvraag en producten aan een hogere waarde aanbieden.

Daarnaast kunnen we in 2020 niet ontkennen dat de maakindustrie alsmaar meer nood heeft aan innovatie en human centered mentality. In België, verwachten we topkwaliteit aan een betaalbare prijs waarbij men snel productie voert tegen efficiënte administratie. Algemeen verwachten we eveneens dat bedrijven duurzaam ondernemen.

Transformeer je Bedrijf tot Digitale Expert

Bovendien speelt digitalisatie de laatste decennia een grote rol binnen de productiesector. Het is efficiënt, kostenbesparend, mensgericht, enz. Maar wist je dat je er zelf een prijs voor kunt winnen? Met factory of the future doorbreek je de maakindustrie als nooit te voren om zo uit te blinken binnen heel België.

Made different heeft hiervoor een actieplan om deze uitdagingen aan te gaan. Ze stellen 7 sleutel transformaties voor om je bedrijf volledig te transformeren tot een echt innovatief productiebedrijf.

 • Transformatie 1: advanced manufacturing technologies
 • Transformatie 2: integrated engineering
 • Transformatie 3: digital factory
 • Transformatie 4: human centered organisation
 • Transformatie 5: networked factory
 • Transformatie 6: eco factory
 • Transformatie 7: smart facturing

Je kan jezelf een èchte Factory of the Future noemen als je jezelf inzet in volgende transformaties:

 1. Advanced manufacturing technologies: Deze transformatie gaat uit van het inzetten van state-of-the-art productietoestellen.

 2. Integrated engineering: Toekomstgerichte maakbedrijven ontwikkelen hun producten en diensten in functie van de volledige waardeketen.

 3. Digital factory: Fysieke objecten ga je draadloos integreren in informatienetwerken. Zo zullen de operationele processen onderling verbonden zijn via het internet.

 4. Human Centered Organisation: Het belangrijkste element binnen de productie! Gemotiveerde medewerkers zijn cruciaal voor de toekomstige ontwikkeling.

 5. Networked factory: We evolueren naar een genetwerkte organisatie waarbij we een ecosysteem van toeleveranciers en partners uitbouwen voor flexibele samenwerkingsverbanden.

 6. Eco factory: Duurzaam productie systeem houdt rekening met elke fase in de levenscyclus van een product. Zo slaag je erin je materialen-kringloop en energieverbruik drastisch terug te dringen.

 7. Smart manufacturing: Je zal moeten inspelen op een veranderende marktvraag. Dit doe je aan de hand van een strategische aanpak op de productie met lotgrootte 1.

Je gaat dus een transformatie aan als je gebruik maakt van advanced manufacturing technologies. Dit gaat over state-of-the art productie toestellen om zo het proces te verbeteren.

Met integrated engineering zal je een integrale aanpak van processen ontwerpen, dit gaat van productie tot aan de verkoop. Virtuele modellen en simulaties zijn cruciaal om dit proces geheel te implementeren.

Bij digital factory ga je alle fysieke objecten draadloos integreren in informatienetwerken. Maar we mogen niet vergeten dat medewerkers binnen de productie de belangrijkste factoren zijn. Hun betrokkenheid bij het productieproces is erg belangrijk!

Bij networked factory werk je van solo spelers naar genetwerkte organisaties waarbij je met een ecosysteem ruimte creëert voor flexibele samenwerkingsverbanden van toeleveranciers en partners.

Daarbij maak je gebruik van duurzame productiesystemen op die manier heb je zicht op elke fase in levenscyclus van een product en slaag je erin om je materialenkringloop te sluiten en hun energieverbruik terug te dringen. Natuurlijk speel je in op de veranderende marktvraag dit pak je best aan met lotgrootte 1.

Nu is het van groot belang dat je zoveel mogelijk transformaties ondergaat want hoe meer transformaties je ondergaat, hoe groter de mogelijkheid tot de titel “Factory of the Future”. Aan deze titel zijn veel voordelen verbonden. Het is het extra duwtje die je nodig hebt binnen je bedrijf om zowel nationaal als internationaal door te breken.

Provan: Azumuta klant en Factory of the Future

Neem een voorbeeld aan onze klant Provan. Dit Belgisch bedrijf specialiseert zich in de productie met hoge complexiteit en terugkerende productie. Ze onderscheiden zich door hun unieke CRM-methodiek en kunnen op die manier doorlooptijden verkorten binnen het productieproces . Hierdoor kan Provan extra tijd en flexibiliteit creëren. Met het doel hun klanten te laten focussen op hun core business.

Iedere dag werken ze aan de verbetering van hun processen. Wat leidt tot mooie resultaten. In zowel 2015 als 2018 genieten ze van een welverdiende titel als fabriek van de toekomst. Je kan wel zeggen dat Provan een grote koploper is binnen industrie 4.0. Daar bovenop zijn ze dit jaar weer genomineerd als Factory of the Future.

Azumuta draagt hier eveneens mee aan het productieproces van Provan. Ze helpen bij de vereenvoudiging en ondersteuning van het QRM-proces. Provan kan ten gevolge van Azumuta hun werkinstructies digitaal bekijken en zien welke operator bezig is met welke order. Ook kan men gemakkelijk audits uitvoeren via het Azumuta platform en een tal van andere zaken.

Digitalisatie is helemaal in

De toekomst van de maakindustrie hecht steeds meer belang aan kwaliteit, snelle levering en aan het welzijn van de werknemers. Bij de implementatie van deze tools zal je niet alleen bovenstaande pluspunten kunnen aanbieden, je zal op lange termijn ook kosten besparen en milieuvriendelijk omgaan met je bedrijf.

Tot nu toe doorliep een handvol bedrijven met succes dit traject, tientallen andere zijn in de weer met één of meerdere transformaties. Komende jaren willen ze nog meer bedrijven klaarstomen en ondernemingen hun eerste stappen laten zetten op weg naar hun ‘Factory of the Future’.

Meer info over Factory of The Future of benieuwd naar wat Azumuta te bieden heeft? Contacteer ons en probeer het uit!

Vergeet deze post niet te delen!

In this article