De rol van Azumuta in Maatwerkbedrijven

sheltered workshop

Mensen die, om wat voor reden dan ook geen toegang vinden tot het ‘normale’ arbeidscircuit, komen vaak terecht in een bedrijf op maat. Ook wel bekend als een beschutte werkplaats. Digitalisering en automatisering geven beschutte werkplaatsen de kans om nog meer maatwerk te bieden aan hun werknemers. Wij proberen daarbij te helpen met onze software: werkinstructies, opleidingen op maat en digitale ondersteuning die kunnen helpen bij de uitvoering van hun taken.

Wie zijn ze?

Wie of wat zijn maatwerkbedrijven en wat drijft hen? Maatwerkbedrijven zijn bedrijven die mensen in dienst nemen die door persoonlijke factoren moeite hebben met het toetreden tot de arbeidsmarkt. Zij zorgen voor aangepaste werkplekken en optimale begeleiding, zodat deze mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Hun doel is sociaal, hun vermogen economisch. Beschutte werkplaatsen gaan net als reguliere bedrijven winstgevendheid nastreven. Toch zien we een belangrijk verschil: in tegenstelling tot reguliere bedrijven bieden beschutte werkplaatsen werk in functie van hun werknemers en niet omgekeerd. Een regulier bedrijf streeft ook naar winstmaximalisatie, terwijl beschutte werkplaatsen eerder een tewerkstelling op maat implementeren.

Partners in groei

Het activiteitenaanbod van beschutte werkplaatsen is vaak zeer divers. Het is geen toeval dat ze kiezen voor jobcreatie op maat van de doelgroepwerknemers. Enkele van de activiteiten zijn: metaal en assemblage, groenvoorziening, schoonmaak, verpakking, enz. De werknemers voeren taken zowel inhuis als op de werkvloer bij klanten (enclave werken) uit.

De laatste jaren kiezen steeds meer Belgische bedrijven voor een lokaal partnerschap met een beschutte werkplaats: ze worden de ideale partner in groei. Door de vele handen die ze ter beschikking hebben, kunnen ze een volledig productieproces onder één dak aanbieden.

Door de steeds veeleisendere houding van klanten hebben maatwerkbedrijven de laatste jaren sterk ingezet op kwaliteit. Hun visie en rol in de sociale economie is veranderd. Maatwerkbedrijven worden tegenwoordig echt gezien als kwalitatieve en betrouwbare dienstverleners.

Azumuta in beschutte werkplaatsen

Als gevolg van deze voortdurende ontwikkeling investeren sociale werkplaatsen meer en meer in digitalisering. Niet alleen om hun klanten beter van dienst te kunnen zijn, maar vooral om extra ondersteuning en werk te genereren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Elke sociale werkplaats loopt tegen een aantal problemen aan: opdrachten worden complexer, series worden kleiner en productvariatie groter. Dat doen onze klanten ook: WaakBewel en Mirto zetten zwaar in op technologie om duurzame werkgelegenheid te blijven creëren.

Omdat beschutte werkplaatsen voortdurend bezig zijn met het maken van volwaardig maatwerk, is er ook behoefte aan digitale werkinstructies voor maatwerk. Ze zijn een must-have en belangrijk om werknemers gemotiveerd en betrokken te houden bij het bedrijf. Vooral in maatwerkbedrijven waar werkinstructies stap-voor-stap worden getoond, krijgen werknemers interactieve begeleiding bij het in elkaar zetten van producten.

Een ander belangrijk element is duidelijk beeldmateriaal. Een beeld zegt meer dan duizend woorden, toch? En dat is zeker ook het geval bij digitale werkinstructies. Afbeeldingen met instructies en videolessen zijn sneller en gemakkelijker te begrijpen voor operators.

Ook pictogrammen en symbolen zijn overal op de productievloer aanwezig. Door hun signalerende werking zie je meteen waar je op moet letten of waar bescherming nodig is. Daarom gebruiken we ook symbolen bij het tekenen van digitale werkinstructies. Aangepaste werknemers weten meteen waar ze moeten opletten.

In beschutte werkplaatsen is ook de competentieontwikkeling van de medewerkers belangrijk. Dankzij ons Learning Management System is het opleiden van (nieuwe) medewerkers heel eenvoudig. Onze opleidingsmodule kan volledig worden aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de medewerkers. Azumuta is ook zeer toegankelijk voor mensen die moeite hebben met lezen of schrijven. Kennisoverdracht gebeurt eigenlijk op een zeer innovatieve en interactieve manier om medewerkers betrokken te houden bij hun werk.

Continue verbetering is ook een belangrijk aspect in beschutte werkplaatsen. Leidinggevenden moeten voortdurend kansen opsporen binnen de organisatie en deze helpen implementeren. Onze verbeterborden kunnen hierbij helpen, want als ideeën niet onmiddellijk worden opgeschreven, gaan ze vaak verloren.

Een losse kabel, krassen, terugkerend gevaar… Het is vaak moeilijk om elk detail in een paar eenvoudige woorden te vatten. Het is nog moeilijker om dit in één handig hulpmiddel te doen. Toch is dat precies de bedoeling. Daarom hebben we de creatie en het beheer van verbeteringsborden met Azumuta zeer flexibel gemaakt.

Ondersteuning op maat

Bij Azumuta plaatsen we klanten in het middelpunt. Met onze software willen we hun werk vergemakkelijken en tegelijk een evenwicht bewaren tussen digitalisering en het menselijke aspect. Kom meer te weten over Azumuta.

Op zoek naar een beschutte werkplaats in de buurt? Ga naar groepmaatwerk.be

Vergeet deze post niet te delen!

In this article