Digitale Training voor je Operatoren? Goed Idee!

Digital Training for your Operators? Good Idea!

Steeds meer bedrijven verwachten dat hun toekomstige medewerkers over voldoende skills beschikken. Door de modernisering van de huidige arbeidsmarkt is de vraag naar bepaalde vaardigheden enorm gestegen.

Het selecteren van getalenteerd personeel blijft een grote uitdaging. Gelukkig zijn er verschillende alternatieve oplossingen die ontwikkeling op de werkvloer stimuleren. Denk hierbij aan een trainingsprogramma, het gebruik van een competentiematrix en gerichte opleidingssessies.

De Skills Gap Overtreffen

De vaardigheidskloof is een reëel fenomeen. Naarmate de technologie verandert, zullen de vaardigheden van de werknemers opgekrikt worden. Over welke technische skills moeten de werknemers in de huidige maatschappij beschikken?

Vooral in de maakindustrie en fabricage blijft het essentieel om een taak correct uit te voeren. In bepaalde sectoren komt het vaak voor dat er een gebrek is aan specifieke vakkennis.

Een term die de vaardigheden of competenties waaraan werknemers niet aan kunnen voldoen noemt men ook wel de skills gap of vaardigheidskloof. Zo’n kloof ontstaat wanneer de gestelde functievereisten met de kwalificaties van mogelijke kandidaten niet matcht. Werkgevers hechten hier veel bang aan en hebben hierdoor moeite om goed opgeleide werknemers in dienst te nemen.

Verandering is de enige constante in onze huidige markt. Nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat er hogere eisen worden gesteld. En vaak ontbreekt er al kennis alvorens ze aan de slag gaan.

Naast vakkennis en andere vaardigheden, zijn er bepaalde functievereisten waaraan de werknemers anno 2021 in de maakindustrie moeten voldoen:

  • Digitale vaardigheden: Het gebruik van een computer, smartphone of tablet is op de dag van vandaag onmisbaar. Deze worden vrijwel in elke sector ingezet. Ook, in de maakindustrie hebben mobile devices hun intrede reeds gedaan.
  • Probleemoplossend vermogen: Een competentie die onmisbaar is bij het overzien, bewaken en optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Een probleemoplossende mindset vraagt ook een vorm van enige creativiteit: thinking out of the box is onmisbaar in een concurrerende markt.
  • Breed inzetbaar: Het is belangrijk om je niet enkel te focussen op de afdeling waarin je tewerkgesteld wordt, maar ook open te staan voor andere vakgebieden. Elke operator moet op verschillende werkposten ingezet kunnen worden om bij afwezigheid taken over te nemen of ter vervanging van werknemers die op pensioen gaan.
  • Data-analyse: Big Data en algoritmes zoals AI spelen een essentiële rol in de maakindustrie. Met de komst van meer data-automatiseringen werken operatoren op de fabrieksvloer minder manueel waardoor dit zorgt voor een stijging in productie.
  • Flexibiliteit: Het vermogen om je gemakkelijk aan te passen in de huidige veranderende markt, is een belangrijke vaardigheid. Meegaan met nieuwe ontwikkelingen, je kennis verbreden en het motto ‘levenslang leren’ geeft je een voorsprong op de rest.

Ondersteuning op de Fabrieksvloer

Maak het voor je bedrijf eenvoudig door alle werkinstructies die operatoren nodig hebben te centraliseren op één locatie. Dit zorgt voor een efficiënter en snellere tewerkstelling. Bovendien, is dit ideaal voor het hele team om een overzicht bij te houden van alle werknemers om voortdurend nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en te kunnen leren van elkaar.

Houdt je bedrijf reeds alle zaken bij om te zien op welk niveau je personeel is getraind? Azumuta maakt het voor je bedrijf heel eenvoudig door een competentiematrix op te stellen. Op die manier kan je alle handleidingen en processen bijhouden en kunnen toekomstige werknemers alles evident terugvinden.

Compententiematrix

Gedaan met omslachtig opstellen van documenten voor je operatoren. Ze kunnen op hun smartphones, tablets of remote screens toegang verkrijgen tot digitale werkinstructies. Alle productiemedewerkers beheersen op die manier de juiste vaardigheden die nodig zijn om hun werk op de correcte manier uit te voeren. Indien er een tekort aan vaardigheid is in zowel hard skills (gebruik van een specifiek software zoals een ERP systeem) als soft skills (teamwork en communicatie), kunnen de productiemedewerkers deze gap overschrijden.

Start Vandaag nog!

Gebeten door de digitale workflow van Azumuta en smaakt dit voor jou naar meer? Overtuigd om jouw bedrijf te voorzien van een all-in-one platform? Wij helpen je graag verder met het opstellen van werkinstructies volledig op maat, voor jouw operatoren op de fabrieksvloer.

Meer weten? Contacteer ons.

Vergeet deze post niet te delen!

In this article