Lean Implementatie: je Bedrijfsprocessen Gericht Verbeteren

production floor

Een managementfilosofie gericht om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijke verspillingen. Dit is de grondstelling van Lean Manufacturing.

Als je als productiebedrijf nog niet hebt nagedacht over Lean, is het aan te raden om daar toch even bij stil te staan. Het is een bewezen en effectief middel om je bedrijfsprocessen te verbeteren. Geen idee hoe eraan te beginnen? We dompelen je graag onder in Lean en andere verbetermethoden. Zodat je direct aan de slag kunt.

Lean filosofie

Het Lean principe kent zijn herkomst uit de auto-industrie (Toyota). Daarom dat Lean zich voornamelijk situeert binnen productieomgevingen. De essentie van de filosofie gaat over het elimineren van waste (verspilling), in elke vorm. Zodat werknemers zich enkel nog hoeven bekommeren om activiteiten die effectief waarde toevoegen voor de klant.

We kunnen er niet omheen. Klanten worden steeds veeleisender. Ze hebben hoge verwachtingen, eisen veel product variëteit en willen kortere levertermijnen. Zo zie je maar, concurrerend blijven in deze steeds veranderende markt is een werkelijke uitdaging.

Lean Management biedt hiervoor een oplossing. En de implementatie van Lean is het best te doen door veel kleine stapjes te nemen in plaats van een aantal grote.

Muda, mura en muri

Drie Japanse termen op een rij. Elk van hen kent hun eigen betekenis en vormen de drie pilaren binnen Lean. Taiichi Ohno hield het bij zeven verspillingen. Later werd er een achtste verspilling toegevoegd: verspilling van talent. Tegenwoordig komt het vaker voor dat kennis van werknemers niet optimaal wordt benut, zonde! We leggen ze kort voor je uit.

Muda

Muda of de zeven vormen van ‘verspilling’. Verspillingen waar werknemers in een lean organisatie dagelijks bezig zijn met ze te elimineren.

Transport: Producten verplaatsen zonder toegevoegde waarde.

Inventory: Voorraden aanhouden/ buffers maken

Motion: Onnodige menselijke beweging

Waiting: Wachten op zaken/ mensen

Overprocessing: Meer doen dan nodig is

Overproduction: Meer maken dan nodig is

Defects: Fouten

Skills: Niet benutten van kennis

Bovenstaande vormen kunnen worden ingedeeld in verspillingen die men niet direct kan elimineren, en verspillingen die men snel kan elimineren door middel van Kaizen.

Mura

Hier en daar brandjes blussen: enorm stressvol en gewoon niet prettig! Dat is waar het bij Mura over gaat. Mura is Japans voor scheve werkverdeling. Hiermee wordt bedoeld dat er een onevenredige verdeling ontstaat in werkdruk. We zien dan dat het in bepaalde processen redelijk soepel aan toe gaat terwijl bij een ander processen medewerkers lopen te hollen.

Muri

Muri betekent inspannend werk. Overbelasting op mens en machines, waarbij opeenstapeling van werk ontstaat. We zien vaak dat werk in het honderd loopt en medewerkers door de bomen het bos niet meer zien.

Lean implementatie

Hoe Lean en Six Sigma werken binnen je organisatie? Er zijn verschillende bewezen technieken die jouw fabrieksvloer samen met je werknemers naar een hoger niveau tillen.

Met Azumuta gaan we de snelheid en flexibiliteit van je productielijnen verhogen door ons volledig te focussen op de medewerkers. We rusten operatoren en teamleiders uit met de kennis en de skills die ze nodig hebben. Zodat jouw mensen meteen kunnen werken volgens de cultuur van continu verbeteren.

Overzicht van Lean technieken

We schotelen enkele Lean-hulpmiddelen op je bord waarmee je meteen aan de slag kunt. Met Azumuta kan je de snelheid en flexibiliteit van je productielijnen verhogen en dit door het toepassen van Kanban, Kaizen en 5S. Tools die onze klanten dagelijks gebruiken om hun processen te verbeteren.

Kanban

Kanban kan op veel verschillende manieren worden toegepast. Maar het uitgangspunt blijft steeds hetzelfde: efficiënt produceren. Bij Kanban draait het allemaal rond de kracht van visuele informatie met behulp van kaarten op een (digitaal) bord die een duidelijk beeld schetsen van het werk. Dit overzicht maakt het makkelijker om met elkaar te communiceren over de status en de voortgang van het werk. We onderscheiden 4 principes:

  • Het werk visualiseren
  • ‘Work in progress’ beperken
  • Analyseren van de flow
  • Aanpassen en verbeteren
kanban improvementboards azumuta

Kaizen en PDCA

Kaizen is oorspronkelijk bedoeld om een continue verbetercultuur tot stand te brengen. Hoe je die verstoringen en verspillingen gaat elimineren? Door eerst en vooral verspillingen te gaan definiëren aan de hand van Muda, Mura en Muri om er vervolgens mee aan de slag te gaan.

Continu verbeteren met het verbeterbord

In Azumuta maken we gebruik van digitale verbeterborden. Enerzijds krijg je een overzicht van de verbeteracties en hun status. Anderzijds kunnen productiemedewerkers verbeter ideeën of problemen op een laagdrempelige manier rapporteren.

Je krijgt een overzicht van alle issues via het PDCA-principe of een zelf te kiezen workflow. Want dat is nu het leuke aan onze verbeterborden: je kan er alle kanten mee op.

Het PDCA-principe heeft zijn nut en belang ruimschoots bewezen. Toch blijkt dat de finesses van PDCA al bij al weinig gekend zijn en de aanpak in veel bedrijven nog steeds stroef verloopt.

PDCA is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossing in organisaties. De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. De afkorting staat voor de belangrijkste stappen in de cirkel: Plan, Do, Check, Act. Het is een essentieel onderdeel van de lean manufacturing-filosofie en een voorwaarde voor continue verbetering van mensen en processen in je organisatie.

kaizen improvementboards azumuta

5S-principe

Binnen het 5S principe gaat het om processen ‘schoonmaken’ of ‘opruimen’. Zo zorg je voor netheid en ordelijkheid op de fabrieksvloer. Het raamwerk van vijf S-en reikt je een aantal grondbeginselen aan om dat voor elkaar te krijgen. Ze staan voor:

  • Scheiden of sorteren (Seiri)
  • Schikken (Seiton)
  • Schoonmaken (Seiso)
  • Standaardiseren (Seiketsu)
  • Systematisch verbeteren (Shitsuke)

Azumuta maakt Lean makkelijk

Inspiratie opgedaan of op zoek naar meer info? We helpen je graag verder! Met onze lean manufacturing tools ga je makkelijk je bedrijfsprocessen verbeteren, vereenvoudigen en op elkaar afstemmen.

We passen technieken en methodes toe zoals verbeterborden, 5S en Kaizen. Verspilling en verbeteringen worden zichtbaar, niet alleen in de hele productie maar ook in kwaliteitscontrole en kennisbank.

Vergeet deze post niet te delen!

In this article