Overlevingsgids voor 'tech dummies': 60 technologische termen uitgelegd

Overlevingsgids voor 'tech dummies': 60 technologische termen uitgelegd

Een marketingstagiair zijn in een software bedrijf is niet altijd makkelijk. Als tech illiterate tussen al die tech savvies was het best moeilijk. Vooral als we het hebben over onze integraties of een update die gaat gebeuren. Daarom wilde ik een mini woordenboek schrijven van de belangrijkste technologie termen die je tegenkomt als je stage loopt in een software bedrijf.

Technologie is het volgende grote ding in de wereld. Van onze smartphones tot VR-brillen tot de nieuwste functies in auto's. Alles heeft zijn basis in de tech-wereld. Ik had nooit gedacht dat ik stage zou lopen bij een start-up als Azumuta. Maar hier ben ik en ze hebben niet gelogen. Technologie is een vrij zwaar (maar interessant!) onderwerp.

First things first (want deze woorden kende ik nog niet)

  • A tech illiterate: Iemand die niets/zeer weinig weet over technologie.
  • Tech savvy : goed geïnformeerd over of bedreven in het gebruik van moderne technologie, vooral computers

A

Apps zijn soorten software - misschien beter bekend als "apps" - die kleine icoontjes op je mobiel apparaat - die zijn ontworpen om een functie te bieden aan een gebruiker of een andere app. Apps omvatten alles van webbrowsers tot tekstverwerkers, tot foto- en beeldbewerkingsprogramma's en tot chatprogramma's.

API (Application Programming Interface) - een soort tussenpersoon die twee toepassingen met elkaar laat praten. Telkens wanneer je een app zoals Instagram gebruikt, een instant message verstuurt of het weerbericht op je telefoon controleert, maak je gebruik van een API.

API is eigenlijk een tussenpersoon die communicatie tussen twee systemen mogelijk maakt, terwijl een API-eindpunt een URL is die de API toegang geeft tot bronnen op een server. Zonder API-eindpunten zouden API's dus eigenlijk geen intermediairs kunnen zijn.

B

Back-end - in feite het gedeelte achter de schermen van een site en websitedienst (dit omvat toepassingen, webservers en databases), en is meestal niet zichtbaar voor de gebruiker die interactie heeft met de site of dienst.

Best-of-breed benadering - het combineren van verschillende oplossingen (van verschillende leveranciers) binnen jouw werkomgeving. (werken met integraties met andere woorden). Het is de tegenhanger van een best-of-suite oplossing.

Best-of-suite solutions - Terwijl je bij een best-of-breed benadering verschillende leveranciers hebt voor niche-afdelingen van jouw bedrijf, is een best-of-suite oplossing de aanschaf van één systeem dat alle aspecten heeft. Het nadeel is dat veel functies misschien niet de beste zijn in vergelijking met wat er op de markt beschikbaar is. Omdat integraties de laatste jaren gemakkelijker zijn geworden, kiezen de meeste werkgevers voor een best-of-suite aanpak omdat elke software zijn eigen unique sellingpoint heeft.

C

Een call to action - een stukje tekst, banner, afbeelding met een visueel onderscheid dat een bezoeker vraagt een actie te ondernemen - meer inhoud lezen, een e-mail sturen, zich inschrijven voor een e-maillijst, enz. CTA's zijn een marketingtool die webgebruikers omzetten in leads voor bedrijven.

CamelCase - een digitale afspraak waarbij de eerste letter van elk woord in een samenstelling een hoofdletter is, behalve het eerste woord. Bijvoorbeeld: "emailchecker" wordt "emailChecker". Softwareontwikkelaars gebruiken vaak PascalCase bij het schrijven van broncode om functies, klassen en andere objecten een naam te geven, zodat het overzicht behouden blijft.

De click through rate (CTR) - het aantal gebruikers (in procenten) dat klikt op links in webpagina's of marketing emails. CTR is belangrijk omdat het meet hoeveel gebruikers actief bezig zijn met de gelinkte inhoud op een site. Je kan bijvoorbeeld een nieuwsbrief naar 2.000 klanten sturen, waarvan er slechts 100 daadwerkelijk op de blogs klikken om ze te lezen.

Conversieoptimalisatie (CRO) - een aanpak om het percentage bezoekers te verhogen dat in betalende klanten verandert. CRO-methoden verleiden gebruikers meestal met een call to action

D

Data lake - een algemene opslagruimte voor grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens uit verschillende bronnen.

Data warehouse - een centrale locatie voor de opslag van gestructureerde gegevens uit verschillende bronnen.

Data Masking - een manier om stukken gegevens te anonimiseren, zodat de gegevens nog steeds bruikbaar zijn voor een bepaald doel, zonder het risico dat bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens of PII (persoonsgegevens) worden blootgelegd.

E

ESB - Enterprise Service Bus, een van de vele integratiesoftwares die in grotere organisaties worden gebruikt om de interne communicatie tussen applicaties (apps) te organiseren door berichten op de "bus" te plaatsen en door andere applicaties te laten lezen.

Engagement - de term die wordt gebruikt voor "likes" of andere interacties met een bedrijf op sociale media. Het is een meeteenheid die bedrijven gebruiken om hun prestaties op het gebied van sociale media te meten en te evalueren.

Elementen - individuele HTML-componenten van een document of webpagina. Een paragraaf in een HTML-document is bijvoorbeeld een element. Elementen bestaan uit een openingstag, een sluitingstag, en informatie daartussen.

F

Field Mapping - het proces van het matchen van gegevens tussen twee of meerdere platformen. Bijvoorbeeld, bij de integratie van een platform met een ander, wil je ervoor zorgen dat het mailingadres van jouw lead in een CRM in het juiste veld in de mailinglijst terechtkomt.

Front end - definieert alle onderdelen van een website die gezien en geïnterpreteerd kunnen worden door gebruikers. Front-end web designers werken meestal met codering zoals HTML, CSS en JavaScript.

Framework - Een set van tools en componenten in een scripttaal die vaak worden gebruikt bij softwareontwikkeling. Eigenlijk een soort bibliotheek. Voorbeelden van frameworks zijn Ruby on Rails, Bootstrap, React, Angular, en Joomla.

G

Grids - een reeks bestaande frames die kunnen worden gebruikt als richtlijnen om inhoud op een webpagina of -applicatie te rangschikken. Grid-systemen zorgen voor een gelijkmatige "look" van je ontwerp, waardoor het leesbaarder en herkenbaarder wordt voor de kijker.

H

HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE) - HTML is de standaardtaal die wordt gebruikt om webpagina's te maken. Het is de meest elementaire bouwsteen die je nodig hebt om websites te ontwikkelen. Je herinnert je misschien nog wel de basis HTML-tags van vroege persoonlijke websites zoals Myspace, waar je je pagina kon aanpassen met commando's in <>.

HTML5 - (in feb 2021) de nieuwste versie van HTML. HTML5 richt zich op functies die kunnen worden gebruikt op apparaten met weinig vermogen (waardoor het ideaal is voor het maken van mobiele toepassingen), de native mogelijkheid om te werken met multimedia en grafische inhoud, en nieuwe semantische web tag-elementen (functies die je gebruikt om je pagina's en documenten te structureren).

I

Identity resolution - Een concept dat onder meer in een CDP (Customer Data Platform) wordt gebruikt om dubbele contacten te ontdekken en samen te voegen. Bijvoorbeeld, een account onder Jan Janssens en onder Janssens Jan kan worden samengevoegd.

iPaaS (Integration Platform as a Service) - is een integratie-cloudplatform waarmee meerdere platformen zonder problemen kunnen communiceren en gegevens uitwisselen.

J

Jitter - verwijst naar kleine vertragingen tijdens gegevensoverdracht. Deze kan worden veroorzaakt door een aantal factoren, waaronder netwerkcongestie, botsingen en signaalinterferentie.

K

Kernel - de fundamentele laag van een besturingssysteem. Het functioneert op een basisniveau, communiceert met hardware en beheert bronnen, zoals RAM en de CPU.

L

Logic gates - noodzakelijke bouwstenen van een geïntegreerde schakeling. Zij voeren elementaire logische functies uit. De meeste logische poorten hebben een ingang van twee binaire waarden, en een uitgang van één waarde. Sommige schakelingen kunnen slechts enkele logische poorten hebben, terwijl andere, zoals microprocessoren, er miljoenen kunnen hebben.

M

Meta-elementen - HTML-elementen die niet zichtbaar zijn voor de gebruiker op een webpagina, maar de webbrowsers extra informatie geven over de "achtergrond" van de site, zoals de beschrijving van de pagina, de taal, de laatste wijziging, enz. Meta-elementen kunnen ook informatie verschaffen voor sociale netwerken, zoals een omslagafbeelding, gegevens van de auteur, laatst gewijzigd, enz.

Moodboards - creatieve uitingen (afbeeldingen, materialen, stukken tekst) die worden gebruikt om de visuele stijl van een project weer te geven. De stijl die op een moodboard wordt weergegeven, wordt vervolgens in digitale vorm vertaald door visuele ontwerpers.

Monitor - een woord dat techsavvies gebruiken om het scherm te benoemen. Op de monitor worden de gebruikersinterface van de computer en openstaande programma's weergegeven.

N

Native apps - apps die zijn gemaakt voor specifieke platforms. Ze draaien alleen op de platforms waarvoor ze zijn gemaakt, en worden lokaal op die apparaten opgeslagen. Safari voor iOS en Google Play voor Android zijn beide voorbeelden van native apps.

Native integratie - is een integratie die al is opgenomen in de user interface (UI) van een platform, zodat je (meestal) geen gebruik hoeft te maken van een iPaaS-oplossing.

O

One-way synchronisation - is datasynchronisatie waarbij gegevens in één richting gaan, van een bronplatform naar een bestemmingsplatform.

Object Oriented Programming (OOP) - Een vorm van programmeren die zich richt op het creëren van objecten die specifieke attributen en mogelijkheden hebben. Bij OOP bestaat het computerprogramma uit deze gecreëerde objecten. Deze interacteren vervolgens met elkaar.

Octa-core CPU - acht verwerkingskernen in een enkele chip. Het is vergelijkbaar met een dual-core CPU (twee processoren), maar heeft acht processoren, die tegelijkertijd instructies kunnen verwerken.

oAuth - een authenticatieprotocol dat u in staat stelt een dienst van derden toegang te geven tot uw gegevens. Als u bijvoorbeeld een CRM zoals Lime Tech gebruikt, kunt u een integratieplatform toegang geven tot uw Lime Tech gegevens. Dit wordt gedaan met oAuth, dat een authenticatie van Lime Tech opent die vraagt of u toegang wilt verlenen.

P

Productie - een productieruimte is eigenlijk de "live" software. Data integraties worden vaak eerst getest voordat ze in productie worden vrijgegeven.

Een property - in CSS (de code die gebruikt wordt om stijl aan documenten toe te voegen) is een onderdeel van de basis van een HTML (lettergrootte, kleur, marge) waarvan de stijl door CSS wordt veranderd.

PascalCase - een digitale overeenkomst waarbij de eerste letter van elk woord in een samenstelling een hoofdletter is. Bijvoorbeeld: "e-mail checker" wordt "EmailChecker" Software ontwikkelaars gebruiken vaak Pa

Q

Queue - een lijst van taken die wachten om verwerkt te worden. Wanneer een taak naar een wachtrij wordt gestuurd, wordt hij gewoon achteraan de lijst toegevoegd. Computerprogramma's werken vaak met wachtrijen als een manier om taken te organiseren.

Quad-core CPU - vier verwerkingskernen in een enkele chip. Het is vergelijkbaar met een dual-core CPU (twee processoren), maar heeft vier processoren, die tegelijkertijd instructies kunnen verwerken.

R

Routers - de apparaten die worden gebruikt om pc's met het internet te verbinden. Het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot uw WiFi-netwerk is een router.

REST API - REST (representational state transfer) beschrijft hoe een API er (standaard) uit zou moeten zien, hoe hij zich zou moeten gedragen, en hoe mensen hem zouden kunnen gebruiken. Het idee hierachter is dat alle API's op dezelfde manier werken, zodat mensen er snel vertrouwd mee kunnen raken.

Responsive web design - de praktijk waarbij websites zo worden ontworpen dat ze zichtbaar en toegankelijk zijn op zowel mobiele apparaten als de computer. Dit omvat telefoons, tablets en andere handhelds. Het doel van responsive web design is om op een mobiel apparaat een even proportioneel en naadloos ontwerp te hebben als op de computer. Deze aanpak zorgt ook voor een betere SEO.

S

SaaS (Software as a service) - ook bekend als software op aanvraag. Dit betekent dat de klant de software niet hoeft aan te schaffen, maar dat er een contract per maand en/of per gebruiker wordt afgesloten. De klant kiest welk plan geschikt is voor hun productieteam.

Sandbox - een ontwikkelomgeving van een softwareapplicatie om nieuwe updates en features te testen. Integraties worden vaak getest met behulp van een sandbox voordat ze naar productie gaan.

Single source of truth - een constructie waarbij één database alle "officiële" gegevens bevat, die als accuraat wordt beschouwd. Alle andere toepassingen die dezelfde gegevens gebruiken, moeten die gegevens uit de "single source of truth"-toepassing halen.

T

Two-way synchronisation - een vorm van gegevenssynchronisatie waarbij gegevens in beide richtingen stromen. Dit betekent dat gegevens in een van de twee platforms worden bijgehouden en dat wijzigingen ook in het andere platform moeten worden doorgevoerd, al dan niet automatisch.

Traffic - het totale aantal gebruikers dat een website kan ontvangen. Er zijn verschillende soorten bezoeken, zoals unieke bezoekers en het totale aantal kliks. Dit kan allemaal worden bijgehouden in Google Analytics.

Toolbar - een groep pictogrammen of knoppen die te zien zijn op de interface van een softwareprogramma of van een open venster. Wanneer de werkbalk deel uitmaakt van de interface van een programma, bevindt hij zich meestal direct onder de menubalk. Een voorbeeld is de werkbalk van Microsoft Word, waar we de kleuren, het lettertype en de stijlen kunnen aanpassen.

U

De userinterface (UI) - omvat alle functionele onderdelen van een website, app, enz. De gebruiker kan bepalen hoe het scherm (of apparaat) eruit ziet en hoe hij ermee interageert. Bijvoorbeeld beeldschermen en aanraakschermen, menu's op websites, toetsenborden, je cursor - ze maken allemaal deel uit van een gebruikersinterface.

User flow - het pad dat typische gebruikers afleggen wanneer ze op een website of applicatie beginnen tot het moment waarop ze die verlaten. Het creëren van een vloeiend pad dat intuïtief is voor gebruikers om te volgen is een onderdeel van user experience (UX) design. Hoe eenvoudiger het bedrijf de gebruikersstroom maakt, hoe sneller een bezoeker of gebruiker kan navigeren.

Uptime (of downtime) - beschrijft hoe lang een website, computer of ander systeem actief (uptime) of inactief (downtime) was.

V

Virtual machine - software waarmee een computerbesturingssysteem zoals Windows kan worden gebruikt op een computer waarop een ander systeem draait, zoals een MacBook, en vice versa. Een systeem kan meerdere virtuele machines hosten.

VPN - Netwerken die het mogelijk maken openbare internetverbindingen te gebruiken als particuliere netwerken door de gegevens die worden verzonden en ontvangen te versleutelen. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn om de veiligheid van uw gegevens te garanderen. In theorie kan iedereen toegang krijgen tot onze gegevens via een openbare verbinding.

Versioncontrol - een instrument dat wordt gebruikt om wijzigingen in code en bestanden bij te houden. Het geeft IT-specialisten de mogelijkheid om terug te gaan naar een vorige versie als er bugs optreden. De meeste versiecontroles zijn ingebouwd in het programma waarin de codes worden geschreven.

W

Wireframes - in feite de "skeletten" van een website. Ze bevatten de belangrijkste informatie die op elke pagina van een website zal verschijnen. Ontwerpers kunnen deze schetsen gebruiken als uitgangspunt voor de lay-out van een website.

Z

Een ZIP/RAR-bestand - Door een of meer bestanden te zippen ontstaat een gecomprimeerd bestand dat minder ruimte inneemt dan de ongecomprimeerde versie. Het wordt veel gebruikt voor het maken van back-ups van bestanden en het verkleinen van grote gegevens die via het internet worden overgebracht.

This is me

Hopelijk heb je in de toekomst iets aan deze uitleg. Het heeft mij geholpen mijn stage te overleven. Dus als je de volgende keer met een expert praat, neem dan deze blogpost mee en klets er op los. Maar hang niet de expert uit, want ze zullen je ontmaskeren voor de kleine bedrieger die je bent. Maar vanaf nu zul je (eindelijk) begrijpen waar ze het over hebben. Dus stuur die mail met de vraag om deel te nemen aan de vergadering en verbeter je vaardigheden met behulp van onze integratiegids.