7 Tips om je Productie te Verbeteren met Software

Productie verbeteren met software

Vorige maand is de proeftuin Industrie 4.0 MES4SME van start gegaan, een testomgeving voor KMO’s die nieuwe productiesoftware willen gaan gebruiken. We zijn trots te kunnen zeggen dat Azumuta deel uitmaakt van dit project. Industrie 4.0 Vlaanderen ging naar de kick-off en kwam terug met deze tips en tricks.

MES4SME is de naam van een testproject van de Industrial Systems Engineering (ISyE) onderzoeksgroep van de UGent, in samenwerking met Flanders Make en B-Phot van de VUB. Het project ondersteunt KMO’s de komende drie jaar bij het selecteren en implementeren van een MES of Manufacturing Execution System. Dit is software om de efficiëntie en transparantie van produktieprocessen te verbeteren. Typische kenmerken zijn planning, tracking en tracing, automatische gegevensverzameling, en digitale werkinstructies.

Succesvolle Start

Het eerste evenement vond plaats bij Renson in Waregem en trok meer dan 130 deelnemers, waarvan ongeveer de helft afkomstig was uit industriële KMO’s. De hele namiddag en avond werden ze geïnspireerd door boeiende verhalen van de 20 technologiepartners en konden ze hun eigen problemen voorleggen aan de specialisten.

Azumuta at event

Meer dan 130 deelnemers waren aanwezig op het kick-off event.

Bepaal uw Business Case

Een MES biedt heel wat mogelijkheden. Maar welke investering is voor uw bedrijf het meest interessant? Die vraag beantwoordde Johannes Cottyn in zijn presentatie bij de opening van het evenement. Hij is hoogleraar bij de onderzoeksgroep ISyE en projectleider van MES4SME.

Volgens hem zijn dit de zeven vragen die je moet stellen als je beslist over een MES-businesscase.

Batist, CEO van Azumuta, in gesprek over digitale werkinstructies.

1. Waarom Denkt u aan het Installeren van Productiesoftware?

Er zijn veel redenen om te investeren in productiesoftware. Professor Cottyn verwijst naar een studie van Aberdeen Group voor industriële bedrijven uit 2010. Uit deze studie blijkt dat:

50% kiest voor een MES omdat operationele beslissingen gebaseerd zijn op onjuiste of onvolledige gegevens; 37% gelooft dat MES de productie-efficiëntie zal verhogen; 23% doet het om vragen van klanten tijdig en correct te kunnen beantwoorden; 22% is van mening dat productiegegevens onderbenut blijven; 21% vindt dat het te lang duurt om productiegegevens te verzamelen.

Cottyn zegt ook dat de motivatie voor elk bedrijf anders is. “Er zijn bijvoorbeeld ook veel bedrijven die van het papier op de werkvloer af willen. Uit efficiëntieoverwegingen, maar ook omdat we duurzaamheid vandaag hoog in het vaandel dragen.”

Azumuta at event

We hechten vandaag de dag veel belang aan duurzaamheid.

2. Wat zijn uw Concrete Doelstellingen?

De volgende stap is het vertalen van je algemene drijfveren naar concrete doelstellingen. “Dat kan heel verschillend zijn”, zegt Johannes Cottyn. “Je kunt een MES gebruiken om de doorlooptijd te verkorten, de leverbetrouwbaarheid te verbeteren of de kosten van onafgewerkte producten te verlagen (de zogenaamde kosten voor WIP of Work In Process, red.). Of je kunt je richten op het verhogen van de efficiëntie of het verbeteren van de kwaliteit. Concreet betekent dit dat je het aantal storingen of klachten van klanten wilt verminderen.”

Belangrijk is de stap naar een meer gepersonaliseerde en variërende productie. “In dat geval kun je met een MES de flexibiliteit vergroten, zodat je snel kunt overschakelen op nieuwe producten en kunt inspelen op veranderende normen en wetgeving.”

Ook interessant, is het gebruik van een MES om meer inzicht te krijgen in je productie. “Dit zal u helpen inzicht te krijgen in het verbeterpotentieel en de mogelijke evolutie van uw bedrijf. Het zal je kansen bieden die je in het begin niet kon inschatten.”

3. Kent u de Functionele Vereisten en Passen ze binnen de Langetermijnvisie van uw Bedrijf?

Tip van Johannes: zorg dat u binnen uw bedrijf het ISA-95 protocol beheerst. Dit is de internationale standaard voor de integratie van productieautomatiseringssystemen. “Afhankelijk van je behoeften, kun je bepalen welke software je nodig hebt. Naast MES heb je ook MMS (Maintenance Management Systems, red.), WMS (Warehouse Management Systems, red.) en LIMS (Laboratory Information Management Systems, red.).”

Verlies de langetermijndoelstellingen van uw bedrijf niet uit het oog. “Het Moskou-principe kan helpen, door de functionele mogelijkheden te veranderen in must haves, should haves, could haves en won’t haves.”

4. Is je Business Case Financieel Haalbaar?

Oké, nu heb je een business case. Maar hoe zit het met de betaalbaarheid? Cottyn ziet hiervoor drie invalshoeken. Ten eerste kun je proberen het rendement van je investering in kaart te brengen op basis van een return on investment analyse (zie punten 5 en 6). Een tweede mogelijkheid is dat je kijkt naar succesverhalen en referenties uit je sector.

Maar berekenen alleen is niet altijd voldoende. John Cottyn wijst op een derde invalshoek. “Soms is het gewoon nodig om een MES te implementeren om te concurreren en de toekomst van je bedrijf veilig te stellen.”

Tijdens het openingsevenement kregen bedrijven de gelegenheid om hun uitdagingen op het gebied van productiesoftware voor te leggen aan specialisten.

5. Wat zijn de Kostenfactoren?

Natuurlijk wil je in de meeste gevallen een goed onderbouwde inschatting maken van de kosten. Volgens Johannes kunt u de kosten baseren op de volgende posten:

 • Voorstudie
 • Aanschaf: hardware, softwarelicentie, etc.
 • Configuratie
 • Aanpassing
 • Opleiding
 • Onderhoud

“Het is belangrijk dat je alle kostenposten goed van elkaar onderscheidt. Het verschil tussen configuratie en maatwerk is niet eenvoudig in kaart te brengen. Met configuratie bedoelen we de standaard aanpassingen om de software werkend te krijgen. Maatwerk heeft te maken met specifieke ingrepen om de software aan te passen aan de behoeften van uw bedrijf. Hoe meer maatwerk, hoe hoger de kosten.”

Let op: Nieuwe mogelijkheden op het gebied van productiesoftware bepalen ook de business case. Cottyn: “De huidige oplossingen zijn modulair, schaalbaar en flexibel. Je hebt geen dure licenties meer nodig zoals vroeger. Er zijn zowel hardware als software pay-per-use modellen en plug-and-play oplossingen die je naar behoefte kunt uitbreiden. Dit maakt de instap veel toegankelijker.”

6. En de Inkomsten?

Opbrengsten hangen nauw samen met doelstellingen bij de start van het project, zoals:

 • Verhoogde efficiëntie / tijdsbesparing
 • Verminderde WIP
 • Snellere doorlooptijd
 • Grotere flexibiliteit
 • Betere kwaliteit
 • Minder papier
 • Verhoogde gebruiksvriendelijkheid
 • Grotere leveringsbetrouwbaarheid

Deze winsten spreken voor zich, al zijn ze niet altijd eenvoudig te kwantificeren. Cottyn wijst op een extra opbrengstfactor die lastiger in kaart te brengen is. “Voor een echt goede inschatting moet je ook het verbeterpotentieel meenemen in je berekeningen. Dat wil zeggen, de toekomstige meeropbrengst die je kunt realiseren door nieuwe productiesoftware. De vraag is natuurlijk in hoeverre je dat goed kunt inschatten.”

7. Wat Leert u van het Herberekenen?

Als je de hele implementatie hebt doorlopen, is er volgens Johannes Cottyn nog één aspect dat je niet mag vergeten: herberekenen. “Vergelijk de werkelijke opbrengsten en kosten met de geschatte opbrengsten en kosten. Doe hetzelfde voor de prestaties van je productieproces. Daarvoor is het belangrijk dat je voor de implementatie van een MES een benchmark van het proces vaststelt om te kunnen vergelijken.”

Wilt u meer weten?

Wilt u aan de slag met productiesoftware in uw MKB? MES4SME staat voor u klaar. Hier vindt u een overzicht van alle technologiepartners en contacten.

Vergeet deze post niet te delen!

In this article