Checklist veiligheidsaudits

Ontdek het belang van veiligheidsaudits, de voordelen van het digitaliseren van checklists voor veiligheidsaudits en praktische tips om ze efficiënt te beheren.
Veiligheidsmanager die een audit uitvoert

Heb je wel eens door stapels papierwerk moeten bladeren, wanhopig op zoek naar cruciale informatie ter voorbereiding op een komende veiligheidsinspectie? Of misschien hebt u moeten zoeken naar cruciale veiligheidsgegevens op het moment dat u ze het hardst nodig had? U bent niet de enige. 

Deze uitdagingen onderstrepen de noodzaak van een effectieve checklist voor veiligheidscontroles in een productieomgeving, vooral binnen het dynamische en ingewikkelde landschap van de Europese industrie.

Nu de productiesector in een stroomversnelling zit, blijven veiligheidsaudits van cruciaal belang om een veilige en gezonde werkomgeving te garanderen. Een robuuste, goed beheerde en digitaal beheerde checklist voor veiligheidsaudits bereidt u voor op onaangekondigde inspecties en draagt aanzienlijk bij aan het minimaliseren van veiligheidsproblemen op de werkvloer.

Veiligheid is geen toeval. Het is tijd om afstand te nemen van traditionele, papierzware processen en een digitale aanpak te omarmen. Lees verder om te ontdekken hoe u een efficiënte en effectieve checklist voor veiligheidsaudits kunt maken en welke voordelen dit voor uw productiebedrijf kan opleveren.

Of je nu een veiligheidsmanager bent die over een drukke werkvloer navigeert, een leidinggevende in de productie of gewoon iemand die nieuwsgierig is naar de veiligheid in de productie, dit artikel is je opstapje naar het maken en effectief beheren van een meer gestroomlijnde checklist voor veiligheidsaudits.

Maak een checklist voor uw veiligheidsaudit

Probeer Azumuta vandaag nog gratis uit en blijf op de hoogte van uw onderhoudstaken

Wat is een veiligheidsaudit?

Bij een veiligheidsaudit worden het veiligheidsbeleid, de veiligheidsprocedures en -praktijken van een organisatie systematisch onder de loep genomen. Deze procedure is ontworpen om potentiële gevaren te identificeren, de effectiviteit van de huidige veiligheidsmaatregelen te beoordelen en de naleving van de juiste autoriteiten te garanderen. 

Waarom zijn veiligheidsaudits belangrijk?

Veiligheidsaudits zijn cruciaal voor het handhaven van een veilige en productieve werkomgeving, vooral in de productie. Dit is waarom:

Preventie van ongevallen

Een van de belangrijkste redenen waarom veiligheidsaudits belangrijk zijn, is hun cruciale rol bij het voorkomen van ongevallen. Door systematisch gevaren en potentiële risicogebieden te identificeren, maken veiligheidsaudits het mogelijk om proactieve maatregelen te nemen. 

Deze preventieve acties verhelpen geïdentificeerde problemen voordat ze kunnen escaleren tot incidenten of ongevallen, waardoor de veiligheid van alle werknemers wordt gewaarborgd.

Naleving van regelgeving

Veiligheidsaudits zijn ook essentieel voor het naleven van relevante wet- en regelgeving. 

Niet-naleving is een juridische kwestie en kan leiden tot hoge boetes, mogelijke sluitingen en ernstige reputatieschade. Met regelmatige veiligheidsaudits kan een organisatie op de hoogte blijven van wijzigingen in de regelgeving en de vereisten, zodat de naleving wordt voortgezet en mogelijke juridische problemen worden voorkomen.

Een positieve veiligheidscultuur bevorderen

Naast de tastbare voordelen van ongevallenpreventie en naleving, zijn veiligheidsaudits een belangrijk ingrediënt voor het bevorderen van een positieve veiligheidscultuur binnen een organisatie. 

Door regelmatig veiligheidsaudits uit te voeren, geeft een organisatie een duidelijk signaal van betrokkenheid bij het welzijn van haar werknemers. Deze betrokkenheid kan het moreel opkrikken, de productiviteit verbeteren en het personeelsverloop verminderen omdat werknemers zich veiliger en meer gewaardeerd voelen.

Wanneer vinden er veiligheidsaudits plaats?

Veiligheidsaudits kunnen op verschillende tijdstippen plaatsvinden, afhankelijk van de aard en grootte van de organisatie en de specifieke vereisten van de sector. De frequentie varieert:

Regelmatig geplande audits: Deze worden meestal uitgevoerd volgens een vast schema, zoals maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks, en omvatten een grondige controle van alle veiligheidsprocedures en -praktijken.

Ad hoc audits: Dit zijn niet-geplande audits die worden gestart door een gebeurtenis zoals een bijna-ongeval, een ongeval of de installatie van nieuwe apparatuur. Ze richten zich op de omstandigheden rond de gebeurtenis om toekomstige incidenten te voorkomen.

Regelgevende audits: Deze audits worden verplicht gesteld door regelgevende instanties en zijn bedoeld om te controleren of specifieke veiligheidsnormen of voorschriften worden nageleefd.

Wie voert veiligheidsaudits uit?

Interne of externe auditors kunnen veiligheidsaudits uitvoeren. Interne auditors zijn meestal veiligheidsmanagers of aangewezen werknemers binnen de organisatie. Ze hebben een grondige kennis van de activiteiten en het veiligheidsbeleid van het bedrijf.

Externe auditors daarentegen zijn vaak externe professionals of regelgevende inspecteurs die een onbevooroordeeld perspectief en uitgebreide expertise meebrengen. Ze kunnen inzicht geven in de industrienormen en helpen verbeterpunten te identificeren die intern over het hoofd worden gezien.

Afhankelijk van de aard van de audit kan het nodig zijn om interne en externe auditors in te schakelen om een volledig beeld te krijgen van de naleving van de veiligheidsvoorschriften. Bij het plannen van een audit is het belangrijk om na te denken over wie de audit moet uitvoeren en hoeveel betrokkenheid ze zullen hebben.

Veiligheidsaudits vereisen vaak samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, zoals management, supervisors, werknemers, aannemers en ander personeel.

Samenwerkingssoftware voor productie

Veiligheidsaudits voor fabrikanten - Kenmerken en uitdagingen

Veiligheidsaudits krijgen een unieke complexiteit in de productieomgeving vanwege de inherente complexiteit van de industrie en de verschillende risico's die gepaard gaan met de activiteiten.

Unieke kenmerken van veiligheidsaudits bij productie

Complexiteit van operaties

Productieprocessen zijn vaak zeer complex, met verschillende onderling verbonden stadia, verschillende soorten machines en een breed scala aan taken die worden uitgevoerd. 

Veiligheidsaudits in deze context moeten deze gebieden aanpakken en ervoor zorgen dat alle onderdelen voldoen aan de veiligheidsnormen en -protocollen. Bij een veiligheidsaudit kan bijvoorbeeld worden beoordeeld of de machinebeveiliging adequaat is, kunnen risico's in verband met gevaarlijke materialen en energiebronnen worden geïdentificeerd en kunnen potentiële storingen in het productieproces worden onderzocht.

Interactie met zware machines en gevaarlijke materialen

Veel banen in de productiesector gaan gepaard met het werken met zware machines of gevaarlijke materialen. 

Dit aspect vereist meer gedetailleerde audits waarbij wordt gekeken naar machineveiligheid, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), de omgang met en verwijdering van gevaarlijke stoffen en de opleiding van werknemers.

Veranderende voorschriften en normen

De productiesector kent talloze veiligheidsvoorschriften en -normen die na verloop van tijd kunnen veranderen. 

Deze voorschriften kunnen variëren afhankelijk van het type productie en de specifieke materialen die worden gebruikt. Daarom moeten veiligheidsaudits in de productiesector op de hoogte blijven van de nieuwste voorschriften en ervoor zorgen dat de organisatie eraan voldoet.

Aan de slag met audits en digitale checklists

Beheer uw veiligheids- en onderhoudsaudits vanaf één platform

Uitdagingen bij productieveiligheidsaudits

Hoewel veiligheidsaudits van cruciaal belang zijn om een veilige productieomgeving te garanderen, kunnen er tijdens de implementatie ervan verschillende uitdagingen ontstaan:

1. Hoeveelheid informatie

Gezien de complexe aard van productieprocessen kunnen veiligheidsaudits een grote hoeveelheid gegevens genereren die moeten worden geanalyseerd. 

Het beheren en omzetten van deze gegevens in bruikbare inzichten kan een uitdaging zijn, vooral met traditionele, papieren controlesystemen. Het vergelijken van datapunten tussen verschillende afdelingen of productielijnen is bijvoorbeeld moeilijk.

2. Zorgen voor uitgebreide dekking

In de productie kunnen talloze variabelen van invloed zijn op de veiligheid, van het onderhoud van apparatuur tot het gedrag van werknemers. Het kan ontmoedigend zijn om ervoor te zorgen dat al deze factoren uitgebreid worden gecontroleerd - vooral in een handmatig auditsysteem.

3. Tijdsbeperkingen

Veiligheidsaudits kunnen tijdrovend zijn, gezien de breedte en diepte van de gebieden die moeten worden gecontroleerd. Het kan moeilijk zijn voor veiligheidsmanagers om de tijd te vinden om grondige audits uit te voeren en tegelijkertijd hun reguliere taken te combineren.

4. Op de hoogte blijven van regelgeving

Zoals eerder vermeld, kunnen veiligheidsvoorschriften en -normen in de productiesector regelmatig veranderen. Het kan een uitdaging zijn om op de hoogte te blijven van deze veranderingen en ze op te nemen in het auditproces.

Het goede nieuws is dat er digitale oplossingen beschikbaar zijn om deze uitdagingen te overwinnen, zoals we in de volgende paragraaf zullen bespreken.

In het snel evoluerende technologische landschap van vandaag verandert digitalisering industrieën over de hele linie - en veiligheidsaudits in de productie zijn daarop geen uitzondering. De overstap van traditionele pen-en-papier methoden naar digitale veiligheidsaudit checklists biedt veel voordelen.

Checklist voor audits in de productie

Waarom de checklist voor veiligheidsaudits digitaliseren?

Een populaire stap in de productie is het vervangen van traditionele papieren checklists voor veiligheidsaudits door digitale oplossingen.

Net als andere digitaliseringsmethoden - zoals werkinstructies en procedures - zorgt digitalisering van veiligheidsauditchecklists voor snellere voltooiing, nauwkeurigere gegevensverzameling, grotere transparantie en, het allerbelangrijkste, meer veiligheid voor de werknemers.

1. Efficiëntie

Digitale auditchecklists zijn efficiënter. Ze stroomlijnen de gegevensverzameling, waardoor veiligheidsmanagers gegevens direct kunnen registreren, organiseren en opslaan. Deze aanpak maakt handmatige gegevensinvoer overbodig en vermindert het risico op fouten met papieren systemen.

2. Toegankelijkheid

Digitale checklists zijn eenvoudig toegankelijk vanaf elk apparaat, overal en op elk moment. Dit niveau van toegankelijkheid maakt realtime updates mogelijk, wat essentieel is in een snelle productieomgeving waar de omstandigheden snel kunnen veranderen.

3. Gegevensanalyse

Digitalisering maakt geavanceerdere gegevensanalyse mogelijk. Met de gegevens al in een digitaal formaat kunnen veiligheidsmanagers snel rapporten genereren, trends identificeren en risicogebieden aanwijzen. Deze mogelijkheid transformeert de ruwe auditgegevens in bruikbare inzichten, waardoor de veiligheidspraktijken voortdurend worden verbeterd.

4. Naleving

Bijblijven met veranderende regelgeving wordt overzichtelijker met een digitale checklist. Updates kunnen direct worden doorgevoerd en binnen de organisatie worden uitgerold, zodat iedereen met de laatste versie werkt. Digitale checklists bieden ook een duidelijk controletraject, waardoor controle op naleving eenvoudiger wordt.

Azumuta: Uw partner in digitale veiligheidsaudits

Azumuta staat aan de spits van deze digitale revolutie. Als leider in digitale productieoplossingen is Azumuta ontworpen om te voldoen aan de unieke behoeften en uitdagingen van veiligheidscontroles in de productiesector.

Met Azumutakunt u aangepaste auditchecklists maken die uw specifieke activiteiten en veiligheidsnormen weerspiegelen. Deze checklists zijn eenvoudig te gebruiken en toegankelijk vanaf elk apparaat, waardoor het voor auditors eenvoudig is om onderweg gegevens vast te leggen.

Het Azumuta platform beschikt ook over krachtige analysetools. Met deze tools kunt u auditresultaten bekijken, prestaties in de tijd volgen en gebieden identificeren die voor verbetering vatbaar zijn. Het platform is ontworpen om ervoor te zorgen dat uw audits in lijn zijn met de huidige regelgeving en eventuele wijzigingen kunnen snel en eenvoudig worden opgenomen in uw audit checklists.

Door uw checklist voor veiligheidsaudits te digitaliseren met Azumuta, blijft u niet alleen bij de tijd; u effent het pad voor een veiligere, efficiëntere en meer conforme productie.

Voorbeeld Auditlijst veiligheid productieproces

 • Algemene veiligheid
   • Is het werkgebied schoon en vrij van onnodige rommel? Ja/Nee
   • Zijn alle nooduitgangen duidelijk gemarkeerd en vrij van obstructies? Ja/Nee
   • Is de EHBO-doos volledig gevuld en gemakkelijk toegankelijk? Ja/Nee
   • Zijn brandblussers gecontroleerd en in goede staat? Ja/Nee
   • Zijn veiligheidsinformatiebladen (MSDS) voor alle gevaarlijke stoffen direct beschikbaar? Ja/Nee
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)
   • Dragen alle werknemers de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) voor hun taken? Ja/Nee
   • Zijn alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) in goede staat? Ja/Nee
   • Is er voldoende voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) aanwezig? Ja/Nee
 • Machine Veiligheid
   • Werken alle machines en apparatuur naar behoren? Ja/Nee
   • Zijn afschermingen en veiligheidsvoorzieningen op machines intact en werken ze naar behoren? Ja/Nee
   • Wordt de lockout/tagout procedure gevolgd voor onderhoud/reparatie van machines? Ja/Nee
   • Zijn de werknemers opgeleid om hun respectievelijke machines veilig te bedienen? Ja/Nee
 • Gevaarlijke materialen
   • Worden gevaarlijke materialen correct opgeslagen volgens hun veiligheidsinformatiebladen (MSDS)? Ja/Nee
   • Is er materiaal voor het opruimen van morsingen beschikbaar in de buurt van de opslagruimte? Ja/Nee
   • Zijn de werknemers getraind in het omgaan met en verwijderen van gevaarlijke materialen? Ja/Nee
 • Training en procedures
  • Worden veiligheidsprocedures en -instructies duidelijk aan de werknemers gecommuniceerd? Ja/Nee
  • Is er een regelmatig schema voor veiligheidstraining? Ja/Nee
  • Worden bijna-incidenten en veiligheidskwesties direct gemeld en aangepakt? Ja/Nee

Vergeet niet dat een digitale checklist kan worden aangepast aan uw unieke productieprocessen en vereisten. Dit zorgt voor een uitgebreide audit die geen middel onbeproefd laat in uw zoektocht naar een veiligere productieomgeving.

De afhaalmaaltijd

Het belang van veiligheidsaudits in een productieomgeving kan niet genoeg worden benadrukt. Ze vormen de ruggengraat van een veilige, productieve en conforme productie. 

De traditionele manier om deze audits uit te voeren brengt echter een aantal uitdagingen met zich mee, vooral gezien de complexe productieprocessen, de steeds veranderende regelgeving en de behoefte aan efficiënt gegevensbeheer.

Het digitaliseren van uw checklist voor veiligheidsaudits gaat niet alleen over gelijke tred houden met de technologie. Het gaat erom dat u die technologie gebruikt om uw meest waardevolle bezit - uw mensen - te beschermen. Door deze stap te zetten, creëert u een veiligere, efficiëntere en veerkrachtigere productieomgeving, die de weg vrijmaakt voor succes in een steeds concurrerender en veiligheidsbewuster wordende industrie.

Onthoud dat veiligheid geen hokje is dat u kunt afvinken, maar een voortdurende verplichting. Naarmate uw productieactiviteiten blijven groeien en evolueren, moeten uw veiligheidsstrategieën dat ook doen. 

Maak een checklist voor veiligheidsaudits

Probeer Azumuta vandaag nog gratis uit en blijf op de hoogte van uw onderhoudstaken

In dit artikel

Recente Blog Updates

AdobeStock 200536843 geschaald

CAPA-documentatie: Een betrouwbaar spoor bouwen

Ontdek de essentie van CAPA-documentatie (Corrective and Preventive Action) in gereguleerde industrieën. Leer hoe grondige documentatie een robuust kader biedt voor transparantie, consistentie en effectieve communicatie tussen belanghebbenden, zodat u verzekerd bent van

Read More "
Software voor CAPA-beheer

Top 5 CAPA beheersoftware

Het juiste CAPA-managementsysteem (Corrective and Preventive Action) kiezen is van cruciaal belang in de productiesector. In deze gids, waarin de functies, voordelen en unieke sterke punten worden beschreven, worden de beste softwareopties onderzocht, zoals BizMine, Greenlight Guru,

Read More "