Win Tijd en Efficiëntie met QRM

Quick Response Manufacturing of QRM kent de laatste jaren een flinke opmars in de Belgische maakindustrie. Maar voor wat staat het en wat levert het de bedrijven nu op? Hoe komt het dat men een opmerkelijke groei ziet in bedrijfsresultaten? En wat maakt QRM nu zo’n waardevol proces binnen een organisatie? We deden een interview met Pascal Pollet, deskundige in lean manufacturing en in de implementatie van zelfsturende systemen.

Een Stukje Geschiedenis

Het concept van Quick Response Manufacturing werd in de jaren ’90 ontwikkeld door de Amerikaanse professor Rajan Suri van de University of Wisconsin. “Tijd is geld, dus QRM zorgt voor pure winst”, aldus Suri. In 1993 richtte hij samen met enkele bedrijven het Center for Quick Response Manufacturing op. Het instituut houdt zich bezig met het ontwikkelen en implementeren van QRM-principes in de industrie, zoals bij John Deere en een aantal van zijn toeleveranciers. De resultaten van deze projecten waren verbluffend. De doorlooptijden konden gereduceerd worden met gemiddeld 80 procent, de kosten werden met 25 procent verlaagd.

Hoe Beschrijf je QRM?

Quick Response Manufacturing richt zich op het verkorten van doorlooptijden doorheen uw bedrijf, het reikt zich uit van orderingave en engineering over de productie tot aan de verzending.

Voor Wie is QRM geschikt?

De strategie werd specifiek ontwikkeld voor ‘high-mix-low-volume’-bedrijven. QRM laat toe om producten sneller op de markt te brengen en verbetert de competitiviteit door reductie van de kosten en verbetering van de leverperformance en de kwaliteit. Daar waar lean manufacturing uitermate geschikt is voor hoog-volume, repetitieve omgevingen, is QRM het antwoord voor omgevingen met sterk gecustomiseerde producten in kleinere volumes.

QRM richt zich specifiek op managers en leidinggevenden, interne begeleiders van verbeterprojecten en externe adviseurs.

QRM versus Lean Manufacturing?

Zowel QRM als lean manufacturing streven naar doorlooptijdverkorting waardoor beide methodes compatibel zijn met elkaar. Lean streeft er naar om de perfecte flow te creëren door alle verstoringen te elimineren en het werk te standaardiseren. Hierdoor wordt het mogelijk om het werk met een vaste kadans te organiseren en op de werkvloer een korte doorlooptijd te realiseren. Een korte doorlooptijd op de werkvloer betekent daarom nog niet een snelle levertijd voor de klant. Een mooi voorbeeld hiervan is de automobiel-industrie. De auto staat maar een dag op de lopende band in de fabriek, maar toch moet de klant vaak meerdere maanden wachten op zijn voertuig.

QRM streeft er niet naar om een perfecte flow zonder verstoringen te creëren. In markten met lage volumes en veel klantspecifieke producten is dit een hopeloze zaak. QRM zet daarom sterk in op het vergroten van de flexibiliteit van de organisatie waardoor verstoringen en korte levertijden voor de klant toch kunnen samen gaan. QRM zet daarom in op het creëren van flexibele productiecellen die over veel autonomie en voldoende capaciteit beschikken.

Op welke Manier kan QRM je Bedrijf Verbeteren?

QRM omhelst een set van bewezen principes, methodes en tools om de doorlooptijd in te korten doorheen de ganse organisatie. Naast een snellere doorlooptijd, levert QRM een reeks bijkomende voordelen op:

  • lagere productiekost;
  • betere klantenservice;
  • kortere levertijd;
  • hogere productkwaliteit;
  • snellere introductie van nieuwe producten;
  • reductie van rework;
  • omzetgroei door een concurrentiële marktpositie.

Het is een strategie die organisaties toelaat sneller, flexibeler en slagvaardiger te laten werken. De implementatie van QRM vraagt echter wel doorzetting en wilskracht. QRM vraagt niet alleen om anders te denken maar ook om vooral anders te gaan werken.

contact Azumuta

QRM is gebaseerd op vier kernbegrippen:

Tijdsdenken

Tijdsdenken zet medewerkers ertoe aan om te focussen op de verloren tijd tussen de productiestappen, bevordert hierdoor de samenwerking tussen de verschillende afdelingen, en reduceert hiermee de indirecte kosten. Werk met teams aan één order in plaats van één persoon op één order te laten werken. Laat hen switchen en multitasken tussen projecten door.

QRM is anders organiseren én leiderschap

Ga werkcellen of teams gaan creëren, leg de bevoegdheid van de producten uit die specifieke cel bij dat groepje werknemers. Stap af van hierarchy om werknemers daadwerkelijk verantwoordelijkheid te kunnen geven. Als leidinggevende is het belangrijk hier je te gaan opstellen als ‘people manager’ en stap voor stap het controle-stukje los te laten.

Systeemdynamica

Het is van belang dat er zo weinig mogelijk bestellingen tegelijk in het systeem zitten. Want hoe minder orders, hoe beter de doorstroming zal zijn. Een bestelling moet zo vlot mogelijk afgehandeld worden zonder dat er kostbare tijd verloren gaat. Want hoe drukker het is, hoe langer alles duurt. Daarnaast is de planningsparadox van belang. Als de nood aan een planningssysteem het hoogst is, dan zullen planning tools het minst goed presteren. Dus ga m.a.w. niet op zoek naar de optimale planning tool maar zorg ervoor dat je minder hoeft te plannen dan heb je een veel grotere kans dat je planning gewoon vanzelf correct verloopt.

Bedrijfsbrede inzet van QRM

QRM is een bedrijfsbrede strategie. Dit houdt in dat men niet enkel de doorlooptijd verkort in de productie, maar ook bij de leveranciers, R&D en vooral de eigen kantoorprocessen. Het eigen kantoor is vaak verantwoordelijk voor één derde tot de helft van de doorlooptijd. Door het toepassen van de QRM-principes op het kantoor kan vaak een grote sprong vooruit worden gemaakt.

Over welke Skills moet je beschikken om QRM te Implementeren?

Zoals we reeds hebben aangegeven staat bij QRM het menselijke aspect centraal. Het is de bedoeling om teams zo autonoom mogelijk te laten werken. Leidinggevenden moeten de touwtjes loslaten zodat werknemers het heft in eigen handen kunnen nemen. Hierbij moet men beschikken over soft skills (of people skills).

Soft skills hebben altijd met mensen te maken. Hoe ze zelf en met elkaar functioneren op de werkvloer.

Kan je zomaar aan de slag met de Integratie van QRM?

Vooraleer je aan de slag gaat met QRM bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan een tiendelige opleiding reeks georganiseerd door Sirris, QRIS en het QRM Institute.

Tijdens de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan de ‘soft skills’ en aan change management. Hierdoor zijn de deelnemers na de opleiding in staat om zelfstandig een QRM-project te initiëren, de analysefase van een QRM-implementatie uit te voeren en de implementatie te ondersteunen.

Welke Rol speelt Azumuta in QRM?

Azumuta is een gemakkelijke en praktisch tool die tijdens het QRM- gebeuren kan worden ingezet. Het softwareplatform is makkelijk te integreren in je fabriek en daarbovenop makkelijk te koppelen aan bestaande integraties en programma’s. Digitale werkinstructiesoperator feedbackaudits/ checklists en opleidingsmodules, enz. maken het voor je teams nog makkelijker om samen te werken, te communiceren en opleidingen te volgen.

Training maar ook crosstraining maakt het voor jou mogelijk om overzichtelijk aan de slag te gaan op de fabrieksvloer.

Opleiding Reeks rond QRM

Pascal ondersteunt bedrijven bij het uitstippelen van hun technologie strategie en het afstemmen van hun bedrijfsmodellen, en onderzoekt de mogelijkheden tot lean product development. De opleiding reeks rond quick response manufacturing (QRM) is een tiendelige opleiding die u in staat stelt om zelfstandig een QRM-project te initiëren, de analysefase uit te voeren en de implementatie te ondersteunen.

De opleiding is opgebouwd uit negen kennismodules die gespreid over 10 lesavonden worden behandeld. De eerste helft van de opleiding focust vooral op het aanleren van de basisprincipes, methodes en tools van QRM. De tweede helft van de opleiding focust op de praktische toepassing en de implementatie-skills.

Aansluitend op de opleiding kunnen de deelnemers desgewenst het certificatie-examen van het internationaal QRM Institute afleggen en zo de ‘QRM Institute Silver’ graad verwerven.

Voor meer info klik hier.

Belgische Bedrijven aan de slag met QRM

Steeds meer Belgische bedrijven adopteren ondertussen Quick Response Manufacturing. Lees hier hun verhalen:
Provan
Sky Man
Elaut
Potteau Labo
Esco Couplings
M Design Production
Dibo
Houtbuigerij G. Desmet
Parker

QRM Institute

In 2017 richtte Sirris mee het QRM Institute op. Het QRM Institute is een internationaal netwerk van organisaties die samenwerken om Quick Response Manufacturing te verspreiden naar zo veel als mogelijk bedrijven en professionals. Het QRM Institute organiseert workshops en conferenties, voorziet in trainingsmateriaal en certificaten, verricht onderzoek en publiceert artikels. Bezoek hun website voor meer informatie.

QRM
Vergeet deze post niet te delen!