Aan de slag met 5S

In samenwerking met Veltion.

Profiteer van de Azumuta – Veltion samenwerking,
en schrijf je in voor de tijdelijke Korting op Azumuta.

Wat is 5S?

5S is een manier op de werkplaats te organiseren, met een japanse oorsprong: seiri, seiton, seiso, seiketsu, en shitsuke, of in het nederlands:

Sorteren

Maak een onderscheid tussen wat noodzakelijk en overbodig is. Verwijder al het overbodige en maak op die manier de werkplaats simpel en overzichtelijk.

Schikken

Geef het gereedschap een vaste plaats, zodat iedereen alles snel en gemakkelijk kan terugvinden. Hou daarbij rekening met ergonomie en hygiëne.

Schoonmaken

Maak schoon wat vuil is, maar kuis ook preventief. Op die manier worden storing en incidenten door vervuiling uitgesloten.

Standaardiseren

Maak de eerste drie stappen duurzaam door de werkmethodes te standaardiseren. Leg vast wat, waarom en hoe het moet uitgevoerd worden, en wie het moet doen.

Standhouden

Maak de andere vier stappen duurzaam door ze consistent op te volgen. Hou controlelijsten bij en maak de resultaten bekend via tabellen of figuren.

3 hinderpalen voor een goede 5S implementatie

STANDAARDISEREN

Het is moeilijk en tijdrovend om documenten te standaardiseren. Het hangt vaak af van de persoon die de documenten maakt. Verschillende mensen zullen op anderen dingen de nadruk leggen.


Moeilijk, traag, persoonsgebonden
STANDHOUDEN

Hoe wordt de opvolging gedaan? Hoe worden de resultaten bijgehouden? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wie heeft daar tijd voor? Overzicht, Moeilijk, Tijdrovend
Betrokkenheid

Te veel controlelijsten worden soms als betuttelend ervaren. Hoe kunnen we er voor zorgen dat de mensen zeggenschap krijgen in het process? Maar zonder voor een administratieve overlast te zorgen?


Betutteling, weinig inspraak in het process

Azumuta kan je helpen!

Met Azumuta maken we het invoeren van een process zoals 5S gemakkelijk en tijdbesparend. Met onze aanpak zorgen we ervoor dat de hinderpalen zoals standaardisatie, standhouden en betrokkenheid worden opgelost.

3 redenen om vandaag met Azumuta te starten
  • Eenvoudige setup – er moet geen software geïnstalleerd worden.
  • Simpele kost – een simpel bedrag per maand, zonder setup kost
  • Open data – exporteer steeds al jou data, we houden je niet gevangen!

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Naam

Email

Telefoon

Bedrijfsnaam

Vragen of opmerkingen?