Tips voor veiligheid in magazijnen

Wilt u de veiligheid in uw magazijnomgeving verbeteren? Lees dan ons nieuwste artikel over magazijnveiligheid! We gaan dieper in op waarom veiligheid van het grootste belang is in een magazijn, de rol van een veiligheidsmanager en geven een lijst met veiligheidstips die preventie en planning voor verschillende scenario's behandelen.
Veiligheidsmanager die werkt aan magazijnveiligheid

Heb je er ooit bij stilgestaan hoe cruciaal veiligheid is in een magazijn? 

Als je in een magazijn of productie-industrie werkt, ben je je waarschijnlijk goed bewust van de risico's en gevaren in je dagelijkse werkzaamheden. 

Magazijnomgevingen kunnen vol potentiële gevaren zitten, van zware machines en hoge rekken tot drukke werkplekken. Daarom is het nemen van veiligheidsmaatregelen niet alleen een optie, maar een noodzaak.

In dit artikel gaan we dieper in op de veiligheid in magazijnen, bespreken we het belang ervan, schetsen we de belangrijkste rollen bij het handhaven van de veiligheid en presenteren we een uitgebreide lijst met veiligheidstips voor magazijnen. Van preventieve maatregelen tot planning voor verschillende scenario's, willen we u helpen om uw magazijn voor iedereen veiliger te maken.

Maak een checklist voor uw veiligheidsaudit

Probeer Azumuta vandaag nog gratis uit en blijf op de hoogte van uw onderhoudstaken

Waarom is veiligheid belangrijk in een magazijn?

Het lijkt vanzelfsprekend om te stellen dat veiligheid belangrijk is in een magazijn. Maar de realiteit is dat er nog steeds ongelukken gebeuren op de werkvloer, waarvan er veel kunnen worden voorkomen met de juiste voorzorgsmaatregelen.

In 2020, de Europese Unie ongeveer 2,7 miljoen niet-dodelijke ongevallendie leidden tot minimaal vier kalenderdagen werkverzuim. In dezelfde periode waren er 3.355 dodelijke ongevallen in alle bedrijfstakken.

Voor magazijnmedewerkers kan elk ongeval op de werkplek schadelijk zijn voor hun gezondheid en welzijn. En zorgen voor veiligheid gaat verder dan mensen op de been houden:

Bescherming van werknemers

De kern van magazijnveiligheid is het welzijn van de mensen die de activiteiten draaiende houden. Magazijnen brengen een verscheidenheid aan risico's met zich mee, van bewegende machines en vorkheftrucks tot risico's op vallende voorwerpen en mogelijk gemorste chemicaliën. 

Door de veiligheidsvoorschriften na te leven en de beste praktijken te implementeren, beschermt u uw werknemers tegen mogelijke schade en gezondheidsrisico's. Zo laat u uw werknemers zien dat hun welzijn uw prioriteit is en bevordert u een cultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Operationele efficiëntie

Veiligheid heeft een directe invloed op operationele efficiëntie. Een veilig magazijn betekent minder ongelukken, minder verstoringen en dus minder stilstand. 

Hoe soepeler uw werkzaamheden, hoe hoger uw productiviteit. Door het risico op ongelukken te verkleinen, minimaliseert u bovendien de kans op onverwachte kosten in verband met letsel op de werkplek, zoals medische kosten, werknemerscompensatie en verloren werkuren.

Wettelijke naleving

Veiligheid in het magazijn gaat niet alleen over het beschermen van uw personeel en het verbeteren van de efficiëntie; het is ook een wettelijke noodzaak. 

Overheden hebben strenge veiligheids- en gezondheidsvoorschriften waaraan alle magazijnactiviteiten moeten voldoen. Niet-naleving kan leiden tot zware boetes, kostbare rechtszaken of zelfs gedwongen sluitingen. Zorgen voor magazijnveiligheid is cruciaal om aan de juiste kant van de wet te blijven.

Moreel en reputatie

Een veilige magazijnomgeving helpt het moreel onder werknemers te verhogen. Als werknemers weten dat hun veiligheid prioriteit heeft, leidt dat tot meer werktevredenheid en een betere motivatie, wat hun prestaties direct beïnvloedt.

Een goede veiligheidsreputatie verbetert de reputatie van uw bedrijf, waardoor het een aantrekkelijke keuze wordt voor potentiële werknemers en zakenpartners.

Uiteindelijk gaat het antwoord op de vraag "Waarom is veiligheid belangrijk in een magazijn?" veel verder dan het voorkomen van ongelukken. Het gaat om het creëren van een cultuur waarin het welzijn van de werknemers centraal staat, het optimaliseren van de activiteiten, het naleven van de wettelijke voorschriften en het verbeteren van de reputatie van het bedrijf.

En wie kan er beter voor een veiligheidscultuur pleiten dan een veiligheidsmanager?

Safety Manager voert een 5S-audit uit

Wat is de rol van een veiligheidsmanager in de productiesector?

Hoewel de veiligheid in magazijnen ieders verantwoordelijkheid is, is er één rol die essentieel is voor de bescherming van werknemers: de veiligheidsmanager. 

Net zoals een financieel manager toezicht houdt op de financiële aspecten van een bedrijf, is de veiligheidsmanager verantwoordelijk voor het controleren, ontwikkelen en verbeteren van veiligheidsbeleid en -procedures. 

Hoewel elk magazijn uniek is, spelen veiligheidsmanagers de volgende veelvoorkomende rollen:

Veiligheidsprogramma's ontwerpen en implementeren

Een veiligheidsmanager is verantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren van uitgebreide veiligheidsprogramma's die voldoen aan wettelijke normen en de beste praktijken in de branche. Deze programma's zijn gericht op het beperken van gevaren op de werkplek en het voorkomen van ongelukken. 

Dit kan van alles inhouden, van protocollen voor het gebruik van machines en procedures voor het omgaan met chemische stoffen tot evacuatieplannen voor noodgevallen - alles wat werknemers mogelijk schade kan berokkenen. 

Toegang tot een digitale oplossing voor het maken en implementeren van deze plannen kan het werk van een veiligheidsmanager veel eenvoudiger en efficiënter maken.

Veiligheidstraining geven

Safety Managers geven ook regelmatig veiligheidstrainingen voor werknemers. Deze programma's zijn bedoeld om het personeel op de hoogte te houden van de nieuwste veiligheidspraktijken en -protocollen, zodat ze goed voorbereid zijn op mogelijke gevaren of noodsituaties.

De training kan gaan over onderwerpen als het omgaan met gevaarlijke materialen, machineveiligheid en noodprocedures. Veiligheidsmanagers kunnen ook nieuwe veiligheidsprotocollen of -technieken introduceren die zijn ontwikkeld sinds de laatste trainingssessie.

Risico's inspecteren en beoordelen

Een integraal onderdeel van de rol van de Safety Manager is het regelmatig inspecteren van het magazijn en het beoordelen van potentiële risico's via veiligheidsaudits.

Bij deze inspecties worden machines, infrastructuur, werkprocedures en zelfs het gedrag van werknemers beoordeeld. De bevindingen van deze beoordelingen worden gebruikt om veiligheidsprotocollen bij te werken en gebieden te identificeren die onmiddellijke aandacht vereisen.

Naleving en registratie beheren

Safety Managers zorgen ervoor dat het magazijn de lokale en internationale veiligheidsvoorschriften naleeft. 

Ze zijn ook verantwoordelijk voor het bijhouden van uitgebreide dossiers van alle veiligheidsgerelateerde incidenten en maatregelen. Deze gegevens dienen als waardevolle bronnen voor toekomstige veiligheidsplanning en zijn cruciaal voor naleving van de wet. Dit is nog een reden waarom het van essentieel belang is om uw registratiesysteem te digitaliseren en up-to-date te houden.

Een veiligheidscultuur bevorderen

Misschien wel de belangrijkste rol van een veiligheidsmanager is het bevorderen van een veiligheidscultuur binnen de organisatie. Dit betekent dat iedereen in het magazijn, van de nieuwste medewerker tot het topmanagement, moet worden aangemoedigd om veiligheid prioriteit te geven in hun dagelijkse activiteiten en beslissingen.

Als veiligheid op de voorgrond staat, is het gemakkelijker om risico's snel te identificeren en aan te pakken. Het moedigt werknemers ook aan om op elkaar te letten en zorgt voor een goed gevoel van kameraadschap op de werkplek.

Aan de slag met audits en digitale checklists

Beheer uw veiligheids- en onderhoudsaudits vanaf één platform

Tips voor veiligheid in magazijnen

Zorgen voor veiligheid in het magazijn is geen eenmalige taak. Het vereist een consequente inspanning en aandacht voor detail. Hier zijn enkele belangrijke tips voor magazijnveiligheid om ongelukken te voorkomen en te plannen voor verschillende scenario's.

1. Gangpaden en werkruimten vrijmaken

Het vrijhouden van gangpaden en werkruimten is van fundamenteel belang voor de veiligheid in magazijnen. 

Een rommelige werkruimte kan leiden tot ongelukken zoals struikelen, vallen en botsingen met apparatuur. Zorg ervoor dat alle spullen goed zijn opgeborgen en dat de gangpaden breed genoeg zijn zodat machines en werknemers zich vrij kunnen bewegen.

2. Correcte behandeling van materialen en apparatuur

Verwondingen ontstaan vaak door onjuist gebruik van materialen en apparatuur. 

Het is cruciaal om werknemers te trainen in de juiste technieken voor het tillen, dragen en opslaan van materialen. Ook iedereen die machines bedient moet worden opgeleid en indien nodig gecertificeerd. Afhankelijk van het type apparatuur moeten werknemers ook worden geïnstrueerd om veiligheidsuitrusting te dragen, zoals helmen, handschoenen en beschermend schoeisel.

3. Regelmatig onderhoud van apparatuur

Regelmatig onderhoud en inspectie van machines en apparatuur helpt storingen en ongelukken voorkomen. Houd een onderhoudsschema bij en zorg ervoor dat alle apparatuur wordt onderhouden volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

4. Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)

Ervoor zorgen dat alle werknemers toegang hebben tot de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) en deze kunnen gebruiken. 

Dit kan zijn:

  • veiligheidsbril
  • helmen
  • Beschermende handschoenen
  • hoge zichtbaarheid vesten
  • veiligheidslaarzen. 

Er moet regelmatig worden gecontroleerd of de persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) correct worden gedragen en indien nodig worden vervangen. Naarmate het magazijn groter wordt, moet het toezicht worden uitgebreid naar het gebruik, de opslag en de afvoer van gevaarlijke stoffen. Training van het personeel over de gevaren van deze stoffen moet ook een hoge prioriteit krijgen.

5. Een verkeersbeheersplan implementeren

Met machines zoals vorkheftrucks in gebruik, lijken magazijnen vaak op drukke straten. 

Het implementeren van een verkeersmanagementplan kan botsingen helpen voorkomen. Dit plan kan bestaan uit aangewezen voetgangerspaden, eenrichtingsverkeer en snelheidsbeperkingen. Veel van de meest voorkomende ongevallen in magazijnen zijn te wijten aan gevaren zoals uitglijden, struikelen en vallen.

6. Voorbereid zijn op noodgevallen

Voorbereid zijn op noodsituaties is van vitaal belang om onverwachte incidenten het hoofd te kunnen bieden. 

Dit omvat een duidelijk, goed gecommuniceerd evacuatieplan, voldoende gemarkeerde vluchtroutes en brandblussers die regelmatig worden onderhouden. Voer regelmatig noodoefeningen uit om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat hij of zij moet doen in geval van nood.

7. Voldoende verlichting en ventilatie

Kijk boven je hoofd - heeft je magazijn genoeg licht? Goed verlichte magazijnen zijn cruciaal voor de veiligheid. Slecht verlichte ruimtes kunnen leiden tot uitglijden, struikelen en vallen door onvoldoende zicht.

Zorg ervoor dat alle ruimtes in het magazijn goed verlicht zijn, vooral de ruimtes waar werknemers goederen verplaatsen of hanteren. Ook een goede ventilatie is cruciaal om de luchtkwaliteit en -temperatuur op peil te houden.

8. Regelmatige veiligheidstraining

Een belangrijk aspect van een veilig magazijn is continue veiligheidstraining. Het is gemakkelijk om het slachtoffer te worden van het idee dat veiligheid een eenmalige trainingsoefening is, maar het is belangrijk om veiligheid bovenaan de agenda te houden.

Regelmatige veiligheidstrainingen met het hele magazijnteam kunnen helpen bij het creëren van nieuwe processen en systemen die iedereen veilig houden. Stimuleer open gesprekken over veiligheid in uw magazijn en zorg ervoor dat alle werknemers de procedures correct volgen.

9. Regelmatige pauzes aanmoedigen

Voortdurend werken zonder pauzes kan leiden tot vermoeidheid, verminderde aandacht en een verhoogd risico op ongevallen.

Stimuleer regelmatige pauzes voor werknemers, zodat ze genoeg tijd hebben om te rusten en bij te komen. Een goed uitgeruste werknemer is eerder alert en zich bewust van zijn omgeving, wat bijdraagt aan de algemene veiligheid in het magazijn.

10. Open communicatie bevorderen

Creëer ten slotte een omgeving waarin werknemers zich op hun gemak voelen om veiligheidsproblemen of potentiële gevaren te melden. 

Of het nu gaat om een bijna-ongeval, defecte apparatuur of een lekkage, snelle rapportage maakt onmiddellijke actie mogelijk en voorkomt dat kleine problemen uitgroeien tot grote problemen. Regelmatige veiligheidsvergaderingen kunnen een platform bieden voor het bespreken van veiligheidsobservaties, feedback en verbeteringen.

De veiligheid van magazijnen verbeteren

Zodra u de basisveiligheidsmaatregelen hebt geïmplementeerd, is het tijd om de veiligheid in uw magazijn naar een hoger niveau te tillen. Hier leest u hoe u de veiligheid in magazijnen kunt verbeteren door over te stappen op digitale oplossingen en veiligheidsaudits uit te voeren.

Geavanceerde technologie integreren

Technologische ontwikkelingen zoals automatisch geleide voertuigen (AGV's) en robotica kunnen het risico op ongevallen veroorzaakt door het manueel hanteren of bedienen van machines aanzienlijk verminderen. 

Op dezelfde manier kan draagbare technologie de vitale functies van werknemers controleren en vermoeidheid of overbelasting detecteren, zodat je hun veiligheid en gezondheid in de gaten kunt houden.

Digitale checklists gebruiken

Een van de belangrijkste stappen om de veiligheid te verbeteren is het digitaliseren van uw veiligheidsprocessen. Digitale checklists kunnen bijvoorbeeld uw veiligheidsprocedures stroomlijnen, zodat er geen stappen overgeslagen worden en het eenvoudiger wordt om de naleving bij te houden.

Een digitale oplossing maakt real-time updates mogelijk, zodat iedereen met de meest recente informatie werkt. Dit is cruciaal in een dynamische omgeving zoals een magazijn, waar omstandigheden en procedures snel kunnen veranderen.

Een van die digitale oplossingen is Azumuta. Ons platform helpt u bij het beheren en bijhouden van uw veiligheidsprocedures, allemaal in een gebruiksvriendelijk digitaal formaat.

Regelmatige veiligheidsaudits uitvoeren

Naast digitale checklists zijn regelmatige veiligheidsaudits essentieel voor het handhaven en verbeteren van de veiligheid in magazijnen. Audits bestaan uit een grondige inspectie van uw magazijn om potentiële veiligheidsrisico's te identificeren en ervoor te zorgen dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

Veiligheidsaudits moeten worden uitgevoerd door iemand die getraind is in het identificeren en beoordelen van risico's, zoals een veiligheidsmanager of een externe auditor. De bevindingen van deze audits kunnen leiden tot verbeteringen in uw veiligheidsprocedures en kunnen gebieden markeren die onmiddellijke aandacht vereisen.

Ook hier kunnen digitale oplossingen zoals Azumuta helpen. Met ons platform kunt u uw veiligheidsaudits eenvoudig beheren en documenteren, zodat u over duidelijke, toegankelijke gegevens beschikt voor toekomstige referentie en voortdurende verbetering.

Belangrijkste afhaalmaaltijd

Veiligheid is meer dan een lijst met do's en don'ts; het is een fundamenteel aspect van het runnen van een succesvol magazijn. Zorgen voor een veilige werkomgeving voorkomt niet alleen ongelukken en beschermt uw personeel, maar draagt ook bij aan een verbeterde efficiëntie, minder stilstand en een betere algehele productiviteit.

Van begrijpen waarom veiligheid essentieel is in een magazijn tot het actief implementeren en verbeteren van veiligheidsmaatregelen, de reis naar een veiliger magazijn vereist consistente inspanning, een proactieve benadering en de juiste hulpmiddelen.

Hoewel traditionele veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn, bieden digitalisering, geavanceerde technologieën en het stimuleren van een cultuur waarin veiligheid voorop staat, het potentieel voor aanzienlijke vooruitgang. Het gebruik van digitale oplossingen zoals Azumuta vereenvoudigt niet alleen uw veiligheidsprocedures, maar levert ook gegevens en inzichten van onschatbare waarde op voor voortdurende verbetering.

Onthoud dat veiligheid geen eenmalig project is, maar een voortdurende inzet voor het welzijn van uw team en het algehele succes van uw magazijn. Zet vandaag de eerste stap door deze veiligheidstips voor magazijnen te implementeren en streef naar voortdurende verbetering. Een veilig magazijn is tenslotte een productief magazijn.

Maak een checklist voor veiligheidsaudits

Probeer Azumuta vandaag nog gratis uit en blijf op de hoogte van uw onderhoudstaken

In dit artikel

Recente Blog Updates

AdobeStock 200536843 geschaald

CAPA-documentatie: Een betrouwbaar spoor bouwen

Ontdek de essentie van CAPA-documentatie (Corrective and Preventive Action) in gereguleerde industrieën. Leer hoe grondige documentatie een robuust kader biedt voor transparantie, consistentie en effectieve communicatie tussen belanghebbenden, zodat u verzekerd bent van

Read More "
Software voor CAPA-beheer

Top 5 CAPA beheersoftware

Het juiste CAPA-managementsysteem (Corrective and Preventive Action) kiezen is van cruciaal belang in de productiesector. In deze gids, waarin de functies, voordelen en unieke sterke punten worden beschreven, worden de beste softwareopties onderzocht, zoals BizMine, Greenlight Guru,

Read More "