Eten en drinken

Lever de hoogste voedselkwaliteit, veiligheid en efficiëntie in uw productieproces

Als u in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie werkt, begrijpt u hoe belangrijk het is om de verschillende kwaliteitsproblemen die zich in het productieproces kunnen voordoen, te elimineren. Azumuta kan u helpen bij het leveren van consistente goederen van hoge kwaliteit. Met uitgebreide productiecontroles en -analyses tijdens de gehele batchproductie vereenvoudigt dit robuuste softwareplatform het kwaliteitsbeheer en stroomlijnt het uw productieproces.

 • Holistisch controlespoor en toegankelijkheid

  Een gedegen historisch dossier dat om welke reden dan ook snel kan worden opgevraagd. Een digitale oplossing helpt daarbij en voldoet aan de kwaliteits- en veiligheidsrichtlijnen, of het nu is om manieren voor verbetering te zoeken of om een nauwkeurig controlespoor te geven.

 • Digitale werkinstructies

  Toegang hebben tot de kennis en bibliotheek van het hele bedrijf. Toegang hebben tot best practices en SOP's die specifiek zijn voor uw branche en behoeften, en waar nodig verbeteringen en updates kunnen toevoegen.

 • Geïntegreerde en schaalbare platforms

  Ons kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de integratie met bestaande systemen, dus een volledige vernieuwing van het systeem is niet nodig. Het helpt alleen met connectiviteit en IoT met alle gerelateerde databases, machines en sensoren.

 • Real-time gegevens en analyses

  Met al dat volgen en monitoren kun je realtime statistieken en analyses maken. Ingewikkelde codering is niet nodig, omdat kritieke, kant-en-klare dashboards en rapporten toegankelijk en bruikbaar zijn.

ivd 14

HACCP-naleving

Ons systeem helpt om de juiste systematische aanpak te ontwikkelen voor uw behoeften op het gebied van de productie van voedingsmiddelen en dranken. Het helpt om de faciliteiten en productieapparatuur op elkaar af te stemmen en de juiste kalibratie te garanderen. Tegelijkertijd helpt het bij eenvoudige toegang tot personeelstraining. Tot slot helpt het bij het digitaal implementeren van de juiste procedure en materiaalbeheer en -samenstelling om alle batches uniform te houden.

Integriteit van gegevens

Help uw productieproces de ALCOA+ principes te volgen door ons kwaliteitsmanagementsysteem te integreren. U zult in staat zijn om alle benodigdheden voor het digitaliseren van records te volgen en ze toerekenbaar, leesbaar, gelijktijdig, origineel en nauwkeurig te maken. Op de + van ALCOA en krijg ook een voorsprong op het nalevingsspel met volledige, consistente, duurzame en gemakkelijk toegankelijke gegevenspunten, waar u zich ook bevindt op de vloer.

Batchafwijkingen verminderen

Voldoe aan de voorschriften en optimaliseer met EBR's. Deze helpen bij het traceren van elke batch die wordt gefabriceerd gedurende het hele fabricage- en batchcreatieproces. De informatie is er om aan de compliance te voldoen, maar het helpt ook bij het identificeren van ruimte voor verbetering en waar de pijnpunten kunnen opduiken. Daarnaast helpen EBR's bij de gegevensrapportage en -analyse om bruikbare informatie te bieden, aangezien alle gegevenspunten hier worden vastgelegd. 

Beheer van voedselveiligheid via elektronische batchrecords

Veel van de belangrijkste risico's in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie kunnen worden beperkt en verminderd via digitale traceerbaarheid. Het kan de duurzaamheid en kostenefficiëntie van de voedselvoorzieningsketen verbeteren door het gebruik en hergebruik van materialen of hulpbronnen te optimaliseren. Digitale traceerbaarheid omvat het documenteren en koppelen van de productie-, verwerkings- en distributieketen van voedingsmiddelen en hun ingrediënten.

AdobeStock 463603472 geschaald

Recepten meten

Definieer verschillende controletypes zoals foto-upload, meerkeuze, numeriek, duur, berekening met boven- en ondergrens, enkele keuze, datum, selectie van een geconfigureerd testobject, logisch, tekst en document.

Systeem voor beheer van productgegevens

In het beheersysteem voor productgegevens slaat onze software gegevens op met betrekking tot afgewerkte goederen, grondstoffen en verpakking. 

Open systeem Connectiviteit

Azumuta kan communiceren met andere systemen dankzij onze connectoren en Rest API. Hierdoor worden uw productgegevens gedeeld met uw ERP, etiketteersoftware en andere systemen.

ivd 15

Specifieke instructies voor recepten

Honderden verschillende artikelen (SKU's) worden vaak geproduceerd door een enkele voedingsmiddelen- of drankenfabriek. Het productaanbod omvat een breed scala aan smaken, verpakkingsgroottes, merken en labels. Digitale werkinstructies kunnen deze uitdaging aangaan door receptvarianten sneller specifieke instructies te tonen.

Visuele hulpmiddelen en afbeeldingen

Door het gebruik van visuals kunnen bedrijven ervoor zorgen dat de DWI's toegankelijk zijn voor werknemers met verschillende leerstijlen. Elke stap in een procedure kan vergezeld gaan van visuals die de vereiste taken en handelingen nauwkeurig weergeven.

Veranderingsbeheer

Het proces van werkinstructies wijzigen organiseren, van aanvragen tot voorafgaande goedkeuringen, uitvoering en implementatie

Operators begeleiden met digitale werkinstructies

Leid personeel door werkvoorbereidingen en productieprocessen, HACCP-protocollen, weeg- en verstrekprocessen met intuïtieve, mobiele en auditbestendige werkinstructies. Controleer continue kwaliteit direct op de plaats van handeling. Vermijd het gebruik van papieren werkinstructies door recepten en doorlooptijden te synchroniseren met het ERP-systeem.

Een duidelijke benadering van Capa & afwijkingen

Van tijd tot tijd zal er in uw beheersysteem voor voedselveiligheid sprake zijn van non-conformiteit en zult u corrigerende maatregelen moeten nemen. U zult ook willen nadenken over preventieve maatregelen om te voorkomen dat dit soort incidenten zich opnieuw voordoen.
Een goed ontworpen proces vereenvoudigt de afhandeling van corrigerende maatregelen doordat u taken kunt toewijzen en de uitvoering ervan kunt bijhouden.

AdobeStock 438747592 geschaald

Leg problemen vast waar ze zich voordoen.

Dankzij de geïntegreerde beelddocumentatie kunnen problemen snel worden opgemerkt en aan de juiste personen worden toegewezen. Dit garandeert altijd dat het juiste systeem wordt onderzocht.

Consistente en effectieve uitgifte

Vermijd dubbele taken. Leg problemen op één locatie vast en exporteer ze naar elk systeem van derden. Eén database, vele mogelijkheden.

Duidelijke verantwoordelijkheden en taakverdeling

Alle relevante informatie, zoals een beschrijving, fotodocumentatie, locatie en categorisatie van de probleemcategorie, wordt automatisch toegevoegd aan de betreffende kwestie.

Safety Manager voert een 5S-audit uit

Plannen, plannen, beoordelen

Neem een onderhoudsschema en checklist op om ervoor te zorgen dat machines altijd worden gecontroleerd volgens de voorschriften en houd dit alles bij in een logboekrapport.

Kennisgeving van non-conformiteit

Volg en ontvang eenvoudig meldingen van voltooide, lopende of achterstallige audits, samen met goedkeuringen en afwijzingen.

PDF van auditrapport genereren

Checklists kunnen worden geëxporteerd als controleerbare PDF-testrapporten, inclusief handtekeningen en tijdstempels wanneer ze zijn voltooid.

HACCP-inspectiechecklists (Hazard Analysis Critical Control Points)

De meeste voedingsmiddelenbedrijven hebben verschillende auditprogramma's lopen. U wilt misschien hygiënenormen, veiligheid op de werkplek, doeltreffendheid van opleidingen en andere aspecten van uw bedrijf controleren. Azumuta heeft een softwaremodule ontwikkeld waarmee u al uw interne auditprogramma's kunt beheren. Met deze module kunt u alle audits plannen en beheren vanaf één locatie, aangepaste checklists maken of ingebouwde systeemchecklists gebruiken, uitgebreid auditbewijs verzamelen en auditresultaten sneller dan ooit publiceren. Mislukte auditresultaten kunnen leiden tot automatische meldingen.

Connectiviteit voor industriële werkvloer

De grootste uitdaging voor de meeste fabrikanten op de werkvloer is zichtbaarheid in operationele technologiegegevens van machines, PLC's (Programmable Logic Controllers) en SCADA-systemen (Supervisory Control and Data Acquisition) voor het uitvoeren van een oorzakenanalyse (RCA) wanneer een lijn of machine faalt, het verhogen van de doorvoer zonder aan kwaliteit in te boeten en het in realtime begrijpen van microstoringen van machines. Met Azumuta leggen we elk stukje productiegegevens vast voor verdere analyse.

ivd 17

De productiekwaliteit bewaken

Fabrikanten kunnen de regelgevingsprocedures en productkwaliteit verbeteren door de temperatuur, het debiet en de distributie van ingrediënten tijdens het productieproces te bewaken.

Bewaking op afstand

Met bewaking op afstand kunnen potentiële storingen vroegtijdig worden opgespoord, waardoor de apparatuur langer gezond blijft en langer meegaat.

Scoring & Dashboards

Alles in realtime kunnen volgen via dashboards en rapporten in directiestijl. Maak gebruik van geavanceerde formules voor complexe berekeningen en automatische scores die in de rapporten worden weergegeven.

CleanShot 2022 11 24 om 13.38.12

Mobiel leren

Uw werknemers kunnen onderweg trainingen volgen en hun leerschema's aanpassen terwijl u hun voortgang bijhoudt.

Competentiematrix

Houd prestaties bij en krijg een overzicht van de vaardigheden en competenties van je cursisten.

Trainingsverslag

Supervisors kunnen de voortgang en voltooiing van elke individuele cursist bekijken. Krijg een overzicht van de gegevens die je nodig hebt via uitgebreide rapporten.

Track ervaring met onze compentency matrix

Geef je productiebedrijf de mogelijkheid om een competentiematrix op te stellen. Dit geeft je een compleet overzicht van je productievaardigheden op basis van de huidige werknemers en waar verbeteringen mogelijk zijn. Vervolgens kun je deze werknemers bijscholen met on-the-job training om het behoud van personeel en de medewerkerstevredenheid te verbeteren. En dit alles terwijl je de competentiematrix bijwerkt tot deze goed is afgerond en robuust is.

Gegevensbeveiliging en -integriteit bij Azumuta

De mogelijkheid hebben om elke audit te doorstaan met een volledig historisch overzicht, waarbij elke update en elektronische handtekening gemakkelijk kan worden geverifieerd, gevolgd en getraceerd. Als u met ons platform werkt, zult u zien hoe snel u aan 21 CFR deel 11 kunt voldoen, de ALCOA+ principes kunt volgen en volgens de cGMP-regels en voorschriften kunt werken.

AdobeStock 178545871 geschaald

Controletrajecten

Afspraken over gegevensintegriteit zorgen ervoor dat de nauwkeurigheid, volledigheid, inhoud en betekenis van gegevens behouden blijft gedurende de gehele levenscyclus van gegevens. 

Soc 2 conform

Ons SOC 2-certificaat toont het bewijs van vertrouwen en zekerheid voor uw productiegegevens door het implementeren van passende maatregelen voor beveiliging, vertrouwelijkheid, privacy, beschikbaarheid en integriteit van de gegevens van klanten.

Gegevensbeveiliging

We hebben een grondige reeks organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om de veiligheid van uw gegevens te beschermen. We hebben duidelijke interne regels, een gedetailleerde inwerkprocedure voor personeel en geven regelmatig veiligheidstrainingen.

Doe mee aan de digitale revolutie op de werkvloer

Azumuta is de meest complete softwaretool die het gebruik van papierwerk in uw fabriek overbodig maakt. Van digitale werkinstructies tot eerstelijns communicatie, gegevensanalyse en IoT-verbinding. Het begint allemaal hier.

mockup azumuta 1