CAPA-documentatie: Een betrouwbaar spoor bouwen

Ontdek de essentie van CAPA-documentatie (Corrective and Preventive Action) in gereguleerde industrieën. Leer hoe grondige documentatie een robuust kader biedt voor transparantie, consistentie en effectieve communicatie tussen belanghebbenden, zodat uw organisatie klaar is voor audits en aan de voorschriften voldoet.
AdobeStock 200536843 geschaald

Wanneer zich problemen voordoen in de productie, gezondheidszorg of een andere gereguleerde sector, is een betrouwbaar spoor van details essentieel voor het oplossen van problemen. Want hoe kun je een probleem aanpakken als je niet eens de benodigde informatie kunt achterhalen?

Grondige documentatie biedt het kritieke spoor voor beheerprogramma's voor corrigerende en preventieve maatregelen (CAPA). Organisaties creëren transparantie en consistentie in hun CAPA-processen door problemen uitgebreid te documenteren vanaf de eerste detectie tot en met het onderzoek naar de hoofdoorzaak en de uiteindelijke verificaties.

Maar wat moet er in die documentatie staan? En hoe kunt u ervoor zorgen dat wat u verzamelt en bijhoudt de meest efficiënte en nauwkeurige weg naar een oplossing biedt?

Met de toenemende controle op regelgeving in verschillende sectoren, helpen protocollen en best practices voor documentatie om ervoor te zorgen dat CAPA-programma's elke nalevingsaudit doorstaan. Wanneer het volgende probleem zich voordoet, biedt uitgebreide documentatie een overzicht van de hoofdoorzaken en geloofwaardigheid voor de acties die in reactie daarop zijn ondernomen.

Wat is CAPA? Een korte inleiding

Voordat we ons gaan verdiepen in hoe je effectief kunt documenteren, beginnen we met de basis. CAPA staat voor Correctieve en Preventieve Acties. Kort gezegd is het een proces dat organisaties gebruiken om problemen in hun organisatie te identificeren en vervolgens actie te ondernemen om ze aan te pakken. Hier zijn enkele basiscomponenten:

 • Identificatie van een probleem of niet-conformiteit
 • Analyse en onderzoek van de oorzaak
 • Ontwikkeling van een plan voor corrigerende of preventieve maatregelen
 • Implementatie en controle van het plan met corrigerende/preventieve maatregelen
 • Follow-up beoordeling om de effectiviteit van de ondernomen acties te garanderen

Een essentieel onderdeel van elk CAPA-beheerproces zijn technologische oplossingen om ervoor te zorgen dat het goed gedocumenteerd en gevolgd wordt.. Dit omvat het aanmaken van een CAPA-logboek, het documenteren van de corrigerende actieplannen, het bijhouden van de voortgang, het registreren van wijzigingen en het inzichtelijk maken van alle gerelateerde activiteiten. Met een uitgebreid systeem voor het beheer van uw CAPA-proces kunt u de algehele efficiëntie van uw organisatie verbeteren en het risico op toekomstige nalevingsproblemen verminderen.

De rol van documentatie in CAPA

Grondige en zorgvuldige documentatie is niet alleen een goede gewoonte bij Correctieve en Preventieve Actie (CAPA) management, het is onmisbaar. Robuuste documentatie dient als een kruimelpad dat problemen, onderzoeken, acties en verificaties op een samenhangende, logische manier vastlegt. 

Dit spoor is je beste verdediging om aan te tonen dat problemen zijn geïdentificeerd, grondig zijn begrepen en systematisch zijn aangepakt in volledige overeenstemming met de wettelijke normen.

De Stichting: Problemen documenteren

Vanaf het moment dat een probleem zich voordoet, is het cruciaal om elk relevant detail uitgebreid vast te leggen. Dit omvat de timing van de gebeurtenis, de onmiddellijke en potentiële gevolgen op lange termijn, gerelateerde incidenten en een volledige beschrijving van het probleem. 

Goed gestructureerde documentatie in dit stadium kan dienen als een rijke bron voor latere stadia, en biedt het onderzoeksteam context en achtergrondinformatie van onschatbare waarde.

De onderzoeksfase: Een systematische aanpak

Zodra een probleem is gedocumenteerd, is de volgende stap om het systematisch te ontleden om de hoofdoorzaken te begrijpen. Deze onderzoeksfase moet ook nauwgezet worden gedocumenteerd. 

Dit omvat het beschrijven van de gebruikte analysemethodologieën, de beoordeelde gegevens, bijdragende factoren en uiteindelijk de geïdentificeerde hoofdoorzaken. Duidelijke, gedetailleerde verslagen in deze fase leggen de basis voor effectieve corrigerende en preventieve acties.

Actieplannen: Van blauwdruk tot uitvoering

Na het identificeren van de hoofdoorzaken komen specifieke correctieve en preventieve actieplannen in beeld. Elk actiepunt, elke implementatiestap, de toegewezen middelen en de toegewezen verantwoordelijkheden moeten worden vastgelegd in een gemakkelijk toegankelijk formaat. 

Dit is waar platforms zoals Azumuta van onschatbare waarde kunnen zijn. Ons systeem is ontworpen om deze kritieke fase te vereenvoudigen door eenvoudig te gebruiken sjablonen voor actieplannen en een intuïtieve interface voor het toewijzen en bijhouden van verantwoordelijkheden. Het doel gaat verder dan alleen het bijhouden van gegevens; deze documenten kunnen dienen als blauwdruk voor het hele proces van corrigerende maatregelen.

Vooruitgang bijhouden en effectiviteit verifiëren

Wanneer je de actieplannen begint uit te voeren, verandert documentatie in een dynamisch hulpmiddel waarmee je de voortgang in realtime kunt volgen. Het legt meetgegevens vast, verifieert resultaten en bevestigt de effectiviteit van de genomen corrigerende en preventieve maatregelen. Het gaat er niet alleen om te bewijzen dat je het werk hebt gedaan; het gaat erom te bewijzen dat het werk de beoogde resultaten oplevert.

Naleving van wet- en regelgeving: Een niet-onderhandelbare vereiste

Op het gebied van naleving van regelgeving is documentatie vaak het eerste waar auditors naar zoeken. Onvoldoende of gefragmenteerde documentatie is een veel voorkomende valkuil die ertoe kan leiden dat niet wordt voldaan aan de vereisten van het kwaliteitssysteem. 

Regelgevende instanties zien onvolledige of ontbrekende documentatie als een opvallende rode vlag, wat kan leiden tot waarschuwingsbrieven, boetes en andere strafmaatregelen. Aan de andere kant biedt een robuuste documentatiestrategie niet alleen bescherming tegen dergelijke risico's, maar geeft deze ook aan dat men zich proactief inzet voor kwaliteit en naleving.

Belangrijkste elementen van CAPA-documentatie

Het creëren van uitgebreide CAPA-documentatie vereist het vastleggen van de juiste elementen en details. Twee belangrijke gebieden die grondig moeten worden gedocumenteerd zijn probleembeschrijvingen en onderzoeksbevindingen.

Issuedetails vastleggen

Deze belangrijke onderdelen moeten worden gedocumenteerd in het CAPA-document:

 • Beschrijving van het probleem: Het probleem moet in detail worden beschreven, inclusief het specifieke probleem of de geïdentificeerde afwijking. Er moet voldoende context worden gegeven voor lezers om de reikwijdte en het belang te begrijpen.
 • Timing en oorsprong: Wanneer is het probleem ontstaan en hoe is het in eerste instantie gedetecteerd? Het documenteren van de opeenvolging van gebeurtenissen die tot de ontdekking hebben geleid, helpt de achtergrond vast te stellen.
 • Gevolgen en reikwijdte: Wat zijn de mogelijke gevolgen van het probleem? Hoe wijdverspreid is het? Het kwantificeren van de reikwijdte maakt duidelijk wat de prioriteit voor correctie is.
 • Gerelateerde incidenten: Documentatie moet gekoppeld worden aan gerelateerde incidenten, klachten of out-of-specification voorvallen met dezelfde hoofdoorzaak. Dit brengt patronen aan het licht.

Onderzoeksbevindingen en hoofdoorzaken vastleggen

Als je de algemene context eenmaal onder de knie hebt, is het tijd om in detail te treden over wat er is gebeurd. Gebruik dit gedeelte om een diepgaande analyse te geven van hoe het probleem is ontstaan en waarom, en wie er verantwoordelijk is voor het nemen van corrigerende maatregelen.

 • Analysemethodologie: De methoden, protocollen en hulpmiddelen die tijdens het onderzoek zijn gebruikt, moeten worden vastgelegd om de geloofwaardigheid van de bevindingen te ondersteunen.
 • Beoordeelde gegevens: Aantekeningen over de geanalyseerde gegevensbronnen bieden ondersteuning voor geïdentificeerde hoofdoorzaken. Dit kunnen onderhoudsgegevens zijn, productielijnlogboeken, specificaties van apparatuur, enz.
 • Bijdragende factoren: Documentatie moet alle factoren vastleggen die bijdragen aan het probleem, zelfs als dit niet de hoofdoorzaak is. Deze context versterkt het spoor.
 • Onderliggende oorzaken: De uiteindelijke hoofdoorzaken die uit de analyse naar voren komen, zijn van vitaal belang om te documenteren. Dit geeft aan welke corrigerende maatregelen moeten worden genomen.

Corrigerende en preventieve acties documenteren

Zodra de hoofdoorzaken van problemen zijn vastgesteld door middel van onderzoek, moeten de daaruit voortvloeiende corrigerende en preventieve acties ook grondig worden gedocumenteerd. Zo worden oplossingen en de implementatie ervan vastgelegd.

Actieplannen en implementatie uitwerken

 • Specifieke acties: De precieze corrigerende en preventieve acties moeten in detail worden beschreven. Er is voldoende specificiteit nodig om een goede uitvoering te garanderen.
 • Toegewezen verantwoordelijkheden: Documentatie moet vastleggen wie verantwoordelijk is voor elke actie. Dit maakt verantwoording mogelijk.
 • Toewijzing van middelen: Alle middelen, tijd of budget die zijn toegewezen aan acties moeten worden vermeld om de voltooiing te vergemakkelijken.
 • Implementatie Stappen: De volgorde van de implementatiestappen van elke actie moet in kaart worden gebracht voor consistentie.

Vooruitgang bijhouden en verifiëren

 • Metriek en mijlpalen: Kwantitatieve meetgegevens of mijlpalen voor het evalueren van de voortgang van acties moeten worden vastgesteld en bewaakt door middel van documentatie.
 • Verificatiemethoden: Hoe de effectiviteit van acties uiteindelijk zal worden geverifieerd, moet vooraf worden bepaald en vastgelegd om de lus te sluiten.
 • Correctie: Documentatie moet de succesvolle voltooiing van corrigerende maatregelen bevestigen met bewijs van resultaten.
 • Effectiviteitsbeoordelingen: Preventieve acties moeten periodiek worden geëvalueerd en verdere documentatie moet aantonen dat ze herhaling voorkomen.

De mate van detail in de documentatie voor corrigerende en preventieve maatregelen heeft een directe invloed op de succesvolle uitvoering ervan. Het is ook een bewijs van zorgvuldigheid in naleving. Dit is waar een robuust digitaal workflow- en documentbeheersysteem van onschatbare waarde is.

Voordelen van uitgebreide CAPA-documentatie

Uitgebreide documentatie in CAPA-beheer gaat niet alleen over het aanvinken van vakjes voor naleving - het is een strategisch element dat talloze operationele en zakelijke voordelen oplevert. 

Hoewel de initiële investering in tijd en middelen voor gedetailleerde documentatie ontmoedigend kan lijken, zijn de voordelen op de lange termijn legio. Hier zijn enkele overtuigende redenen waarom uw organisatie prioriteit zou moeten geven aan uitgebreide CAPA-documentatie:

Consistentie en transparantie waarborgen

Een goed gedocumenteerd CAPA-proces helpt om consistentie te behouden op alle niveaus van de organisatie. 

Gedetailleerde dossiers zorgen ervoor dat iedereen - van eerstelijns medewerkers tot het senior management - weet welke problemen er zijn geïdentificeerd, welke acties er worden ondernomen en wat de resultaten zijn. Deze mate van transparantie is essentieel voor het vertrouwen en om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit wat betreft begrip en verwachtingen.

Communicatie tussen teams en belanghebbenden vergemakkelijken

Duidelijke en volledige documentatie dient als een universele taal die betere communicatie mogelijk maakt tussen verschillende teams en belanghebbenden. 

Of het nu gaat om productie, kwaliteitsborging of externe auditors, iedereen kan snel inzicht krijgen in de CAPA-status, ondernomen acties en behaalde resultaten, waardoor er minder tijd wordt besteed aan vergaderingen en de besluitvormingsprocessen worden versneld.

Een kader bieden voor voortdurende verbetering

Uitgebreide documentatie geeft je een historisch overzicht van problemen, acties en resultaten. Deze schat aan gegevens is van onschatbare waarde voor het identificeren van trends, het opsporen van terugkerende problemen en het nemen van geïnformeerde beslissingen voor voortdurende verbetering.

Hulp bij naleving van regelgeving en audits

Gedetailleerde documentatie helpt je voor te bereiden op elke soort audit, intern of extern. Met de benodigde informatie direct beschikbaar, kunt u met vertrouwen aantonen dat u voldoet aan de voorschriften van de branche, waardoor het auditproces minder omslachtig en stressvol wordt.

Risicobeperking

Een compleet documentatiesysteem helpt bij het voorzien van potentiële risico's en maakt het mogelijk om preventieve maatregelen te formuleren. Deze proactieve aanpak vermindert risico's aanzienlijk en behoedt de organisatie voor kostbare fouten en de daaropvolgende schadebeperking.

Verbeterde verantwoording en eigenaarschap

Door nauwkeurig te documenteren wie waarvoor verantwoordelijk is en wanneer, wordt verantwoording op alle organisatieniveaus afgedwongen. Dit is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat correctieve en preventieve acties effectief worden geïmplementeerd en gecontroleerd.

Beste praktijken voor het documenteren van CAPA

De voordelen van het bijhouden en documenteren van CAPA zijn duidelijk, maar het is belangrijk om een systeem te hebben dat ervoor zorgt dat het proces wordt gevolgd en gecontroleerd. Deze best practices helpen je om een consistente implementatie van correctieve en preventieve acties te garanderen:

Tip 1: Gebruik een gecentraliseerd online systeem

Door uw correctieve en preventieve actiedocumenten in één online systeem te centraliseren, kunt u ze gemakkelijker beheren en organiseren. Handmatig bijhouden, wat tijdrovend en foutgevoelig kan zijn, is dan niet meer nodig. Het zorgt er ook voor dat er altijd verantwoording wordt afgelegd door op een eenvoudige manier bij te houden wie verantwoordelijk is voor welke taak.

Tip 2: Bouw een database op met CAPA-documentatie

Het aanleggen van een database met CAPA-documenten maakt het eenvoudiger om snel de informatie te vinden die je nodig hebt. Dit voorkomt giswerk en zorgt ervoor dat iedereen in je organisatie op één lijn zit als het gaat om corrigerende of preventieve acties.

Tip 3: Houd bijgewerkte gegevens bij

Het is belangrijk om altijd actuele gegevens bij te houden, zodat iedereen op de hoogte is van alle wijzigingen die zijn aangebracht in de CAPA-documenten. Dit helpt ervoor te zorgen dat iedereen de meest recente versie van de documenten heeft, wat fouten kan verminderen en tijd kan besparen.

Tip 4: Betrek de belangrijkste belanghebbenden erbij

Het betrekken van de belangrijkste belanghebbenden bij het CAPA-proces is essentieel voor het succes ervan. Door belanghebbenden al in een vroeg stadium bij het proces te betrekken, zorgt u ervoor dat iedereen het proces goed begrijpt en bouwt u steun op voor verbeteringen. Het betrekken van de belangrijkste belanghebbenden bij het besluitvormingsproces kan ervoor zorgen dat beslissingen worden genomen met ieders belang voor ogen.

Tip 5: Automatiseer uw processen

Automatisering is de toekomst van CAPA-processen. Door CAPA-gerelateerde taken te automatiseren, kunt u tijd en middelen besparen en tegelijkertijd de nauwkeurigheid verhogen. 

Automatisering zorgt er ook voor dat het proces consistent is, waardoor het voor alle betrokkenen gemakkelijker te begrijpen en te volgen is. Met CAPA management oplossingen zoals Azumuta kunt u eenvoudig geautomatiseerde workflows creëren die uw proces helpen stroomlijnen en de efficiëntie verbeteren.

Belangrijkste afhaalmaaltijd

Een goede documentatie vormt de basis van een effectief CAPA-programma. Grondige dossiers leggen problemen, onderzoeken, acties en verificaties in detail vast. 

Uitgebreide documentatie biedt transparantie, zorgt voor consistentie en maakt communicatie mogelijk. Organisaties kunnen betrouwbaarheid inbouwen in hun CAPA-documentatietrajecten door best practices te volgen, zoals gestandaardiseerde indelingen en regelmatige reviews.

De integriteit van het hele CAPA-proces staat of valt met het opbouwen van een robuuste documentatiebasis. Wanneer zich problemen voordoen, leiden betrouwbare documentatiesporen tot geloofwaardige en conforme oplossingen.

Wilt u weten hoe Azumuta u kan helpen met CAPA-documentatie? Bezoek ons online en zie hoe bedrijven zich tot Azumuta wenden om hun CAPA-documentatieproces te stroomlijnen en te automatiseren.

In dit artikel

Recente Blog Updates