Productiecontrole en kwaliteit uitgelegd

Ontdek waarom Azumuta de perfecte tool is voor kwaliteitscontrole en het automatiseren van workflows in de productie. Haal vandaag nog het beste uit uw productieproces!
Kennischeck voor eerstelijnswerkers

In de EU - en in andere bedrijfstakken over de hele wereld - is de productie afhankelijk van een aantal controle- en kwaliteitsmaatregelen om de veiligheid, functionaliteit en prestaties te garanderen. Wanneer kwaliteitsaspecten niet correct worden geïmplementeerd, kan er een vloedgolf aan problemen ontstaan, variërend van problemen met productprestaties tot verouderde of defecte apparatuur en zelfs ontevredenheid bij de klant.

Daarom is het zo belangrijk om je te houden aan de principes van productieprocescontrole en kwaliteitsborging. Het maakt niet uit in welke branche uw bedrijf actief is, er zijn bepaalde normen en principes waaraan moet worden voldaan om de kwaliteit van uw producten te garanderen. Voeg daar naleving, moderne technologie en vooruitgang in productie aan toe en de vergelijking wordt nog ingewikkelder.

Gelukkig zijn er stappen die u kunt nemen om ervoor te zorgen dat uw processen voldoen aan de principes van productiecontrole en kwaliteitsborging. Hier bij Azumuta hebben we een gids voor productiecontrole en kwaliteitsborging samengesteld die u zal helpen een systeem te ontwikkelen om uw productie, apparatuur en processen up-to-date te houden. 

We geven ook tips om ervoor te zorgen dat je de juiste stappen neemt om je productieprocessen voor de lange termijn te behouden!

Wat zijn de basisconcepten van productie?

Productie is in essentie een transformatieve reis. Het is een proces waarbij grondstoffen of componenten worden omgevormd tot een eindproduct dat waardevol is. 

Dit transformatieproces is gebouwd op een paar fundamentele pijlers:

Invoer:

Aan het begin van het productieproces worden grondstoffen of componenten ontvangen en verwerkt tot bruikbare inputs. Deze inputs moeten mogelijk verder worden verfijnd of verwerkt voordat ze worden gebruikt in de assemblagelijn.

De soorten inputs variëren afhankelijk van het type product dat wordt gemaakt. Gangbare inputs zijn metalen, kunststoffen, rubber, glas en andere materialen.

Als het op controle en kwaliteit aankomt, moet je input voldoen aan de normen die de industrie stelt of deze zelfs overtreffen. In de auto-industrie worden onderdelen bijvoorbeeld onderworpen aan strenge tests voordat ze in de productie kunnen worden gebruikt. De farmaceutische industrie heeft ook strenge normen voor de grondstoffen die worden gebruikt om medicijnen te maken.

Productieproces

Zodra de inputs ontvangen en goedgekeurd zijn, zijn ze klaar voor het productieproces. Dit proces kan verschillende stappen omvatten, waaronder snijden, slijpen, lassen, gieten, persen en assemblage.

 

De productielijn is meestal onderverdeeld in stappen die moeten worden doorlopen om het product aan de kwaliteitsnormen te laten voldoen. Metalen onderdelen moeten bijvoorbeeld verschillende stappen doorlopen voordat ze worden geassembleerd.

Elke fase van het productieproces wordt zorgvuldig gecontroleerd door getraind personeel om ervoor te zorgen dat aan alle specificaties wordt voldaan en dat eventuele defecten of problemen snel worden opgelost. Kwaliteitscontrolemaatregelen zoals inspecties en testen kunnen ook worden gebruikt om te controleren of producten voldoen aan de industrienormen.

Uitgang

De derde fase van een productieproces is de outputfase, waarbij de eindproducten worden geproduceerd. Dit kan verpakking en etikettering inhouden, maar ook distributie naar klanten. 

De kwaliteitscontrolemaatregelen gaan door tot alle producten geleverd zijn en zorgen ervoor dat elk item voldoet aan de industrienormen. Dit kan testen op veiligheid, prestaties en andere specificaties omvatten. 

Distributie kan plaatsvinden via verschillende kanalen, zoals winkels, online verkooppunten of rechtstreeks aan klanten - stappen die het gebruik van een uitgebreid voorraadbeheersysteem noodzakelijk maken. Bedrijven kunnen de klanttevredenheid verhogen en loyaliteit bevorderen door ervoor te zorgen dat klanten toegang hebben tot producten van hoge kwaliteit.

Wat is productiecontrole?

Het navigeren door de ingewikkelde wereld van productie in de EU, met zijn rijke geschiedenis, strenge normen en innovatieve benaderingen, vereist een goed begrip van een van de belangrijkste principes: productiecontrole.

Productiecontrole gedefinieerd

Bij productiecontrole in de EU gaat het er in essentie om dat het productieproces, van begin tot eind, volgens vaste plannen en normen verloopt. 

 

Het gaat om het systematisch plannen, coördineren en controleren van productieactiviteiten, om ervoor te zorgen dat producten worden geproduceerd binnen de vastgestelde kwaliteits- en kostendoelstellingen. Fabrikanten moeten zich bijvoorbeeld houden aan vooraf bepaalde productieniveaus, veiligheidsnormen en levertijden.

Daarnaast omvat productiecontrole ook het streven naar productiedoelen op een consistent kwaliteitsniveau terwijl de kosten worden geminimaliseerd. Dit wordt bereikt door onderzoek naar de best mogelijke middelen en processen om een product volgens de specificaties te produceren.

In de EU moeten enkele unieke richtlijnen worden gevolgd voor kwaliteitsborging:

 • Naleving van regelgeving: De EU staat bekend om haar strenge regelgeving, vooral wat betreft productienormen. Productiecontrole in deze context houdt niet alleen in dat men zich houdt aan interne organisatorische normen, maar ook aan de talloze EU-richtlijnen, zoals CE-markering, RoHS en REACH.
 • Duurzaamheid en ethische productie: Met de Green Deal van de EU en haar streven naar een duurzame en inclusieve economie, omvat productiecontrole ook het garanderen van milieuvriendelijke processen, het verminderen van afval en ethisch verantwoord inkopen.
 • Innovatie en aanpassing: Europa heeft een voortrekkersrol gespeeld op het gebied van Industrie 4.0, door digitale technologieën en automatisering te integreren in de productiesector. De besturing van de productie is mee geëvolueerd met de integratie van gegevensanalyse, IoT en AI om processen in realtime te bewaken en te optimaliseren.

Waarom is productiecontrole belangrijk?

Natuurlijk moet het voor elk productiebedrijf een prioriteit zijn om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de producten behouden blijft en dat er geen veiligheids- of nalevingsproblemen zijn. Maar er zijn nog meer voordelen verbonden aan het implementeren van een uitgebreid productiecontrolesysteem.

 1. Kostenbesparingen: Door processen in real-time te bewaken, kunnen fabrikanten snel defecten opsporen, uitvalkosten verlagen, productietijden optimaliseren en stilstand minimaliseren.
 2. Verhoogde efficiëntie: Automatisering kan fabrikanten helpen om de arbeidskosten te verlagen en de productie-efficiëntie te verbeteren. Door gegevens te verzamelen uit alle stadia van het productieproces kunnen fabrikanten weloverwogen beslissingen nemen over het optimaliseren van hun processen.
 3. Verbeterde traceerbaarheid: Door alle onderdelen van het productieproces te volgen, kan een uitgebreid productiecontrolesysteem fabrikanten helpen om producten door de hele toeleveringsketen te traceren en op te sporen.
 4. Betere rapportage: Uitgebreide productiecontrolesystemen bieden gedetailleerde rapporten voor betere besluitvorming en analyse. Dit helpt fabrikanten om gebieden te identificeren waar verbeteringen mogelijk zijn en om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over hun processen.
 5. Verhoogde productiviteit: Door real-time gegevens en informatie over het productieproces te leveren, kunnen fabrikanten hun processen aanpassen om de efficiëntie te verhogen en verspilling te verminderen. Dit resulteert in een hogere productiviteit en kostenbesparingen voor de fabrikant.

Wat is het verband tussen productiecontrole en kwaliteit?

Kwaliteitscontrole in de productie zorgt ervoor dat producten voldoen aan vastgestelde normen en specificaties. Het is onmogelijk om een effectieve kwaliteitscontrole te hebben zonder een robuuste procescontrole. 

Eenvoudig gezegd biedt productiecontrole het kader voor het vaststellen en handhaven van kwaliteit. Als het productieproces onder controle is, kunnen afwijkingen in de kwaliteit snel worden geïdentificeerd en aangepakt. 

Neem een fabrikant die elektronische onderdelen produceert die aan een bepaald nauwkeurigheidsniveau moeten voldoen. Als het proces dat wordt gebruikt om deze componenten te produceren niet consistent en voorspelbaar is, is het onmogelijk om de kwaliteitsnormen te handhaven. 

Als ze echter een effectief productiecontrolesysteem hebben, kunnen eventuele afwijkingen snel worden geïdentificeerd en gecorrigeerd. Digitale workflows kunnen zelfs kwaliteitscontrolemaatregelen automatiseren, waardoor het proces nog efficiënter wordt.

Productiecontrole garanderen

Om de doeltreffendheid en efficiëntie van de productie te garanderen, is het essentieel om strenge maatregelen te implementeren. 

Dit kan een van de meest uitdagende aspecten van elk productieproces zijn, maar het is ook een van de meest cruciale - als je consistentie en nauwkeurigheid wilt garanderen, moet je potentiële problemen snel kunnen identificeren en aanpakken.

Door een datagestuurde benadering van kwaliteitscontrole in de productie te gebruiken, kunnen fabrikanten snel patronen en trends identificeren die kunnen duiden op een mogelijk probleem. Dit zijn slechts enkele van de methoden die kunnen worden gebruikt om de hoogste normen voor productiecontrole te garanderen:

Auditing: Routine audits, zoals begeleid door platforms zoals Azumuta, zorgen ervoor dat de wettelijke en organisatorische normen worden nageleefd. Deze regelmatige controles en balansen bieden een platform voor voortdurende verbetering voor fabrikanten om hun activiteiten te controleren.

Inspecteren: Regelmatige inspectie van processen en output zorgt ervoor dat eventuele afwijkingen worden geïdentificeerd en direct worden verholpen. Inspecties moeten niet alleen worden uitgevoerd als er problemen zijn, maar moeten regelmatig worden uitgevoerd als integraal onderdeel van het productieproces.

Testen: Het testen en verifiëren van outputs kan tijdrovend zijn, maar is essentieel voor het waarborgen van de productkwaliteit. Door geautomatiseerde testprocessen te gebruiken, kunnen fabrikanten de tijd die nodig is om producten op nauwkeurigheid te controleren verminderen en op de lange termijn geld besparen.

Goedkeuringsstromen: Dit zijn gestructureerde processen waarbij specifieke bewerkingen of producten onder de loep worden genomen voordat ze worden goedgekeurd. Met de dynamische veranderingen in productietechnieken en de toenemende complexiteit van producten zijn goedkeuringsstromen van cruciaal belang geworden.

Goedkeuringsworkflows: Hoe maak je een goedkeuringsworkflow om de kwaliteit van je productieproces te controleren.

Goedkeuringsworkflows zijn een van de meest effectieve methoden om de kwaliteit van producten te controleren.

Door een goedkeuringsflow op te zetten, kunnen fabrikanten ervoor zorgen dat elk product een reeks stappen doorloopt voordat het wordt goedgekeurd. Dit omvat testen op nauwkeurigheid en het controleren op mogelijke defecten of afwijkingen.

Hoewel elke workflow anders is, volgt hier een kort overzicht om een effectieve workflow voor uw productieprocesbesturing te ontwikkelen:

 1. Definieer het proces: Begrijp de kritieke punten in uw productieproces die nauwkeurig onderzocht moeten worden. Audits zijn een uitstekende manier om deze punten aan het licht te brengen.
 2. Normen stellen: Stel de normen op waaraan een product moet voldoen om door de inspectie te komen. Hieronder vallen veiligheidseisen, kwaliteitscontroles en andere specificaties.
 3. Teams of individuen toewijzen: Wijs afhankelijk van de complexiteit specifieke teams of personen toe om bepaalde processen of producten goed te keuren.
 4. Gebruik digitale hulpmiddelen: Wijs binnen werkinstructies, digitale checklists of audits deze goedkeuringsstromen toe. Vraag om e-handtekeningen, afbeeldingen van de werkvloer en andere noodzakelijke validatietools. Azumuta's audit checklists kunnen hierbij bijzonder handig zijn.
 5. Beoordelen en verfijnen: Controleer het goedkeuringsproces voortdurend en maak de nodige aanpassingen op basis van feedback en veranderende vereisten.

Met platforms zoals Azumuta wordt het creëren van een goedkeuringsworkflow vereenvoudigd via automatisering die zowel betrouwbaar als kosteneffectief is. 

Met Azumuta kunt u snel workflows voor kwaliteitscontrole in de productie aanpassen en herhaalbare processen creëren die gemakkelijk te controleren en te herzien zijn. Het helpt u ook bij het creëren van duidelijke en beknopte goedkeuringsdocumentatie, zodat iedereen tijdens de productie op één lijn zit.

Dit alles zorgt voor een betere communicatie tussen de teams, wat leidt tot een soepeler productieproces. Met de geautomatiseerde goedkeuringsworkflows van Azumuta kan uw team zich concentreren op de garantie dat elk product aan de hoogste normen voldoet - zonder tijd te verspillen aan vervelende, handmatige processen.

Belangrijkste afhaalmaaltijd

Productiecontrole en kwaliteitsborging zijn belangrijke onderdelen van elk succesvol ontwikkelingsproces en zorgen ervoor dat elk product aan de hoogste normen voldoet en snel wordt geleverd. 

Met de geautomatiseerde goedkeuringsworkflows van Azumuta kunnen teams tijd besparen op vervelende handmatige processen en toch de kwaliteitscontrole tijdens het hele productieproces garanderen. Dit leidt tot betere communicatie, een vlotter productieproces en een systeem dat ontworpen is om de beste resultaten voor elk product te garanderen.

Begin vandaag nog met Azumuta en til je ontwikkelproces naar een hoger niveau.

Kom online meer te weten en haal het maximale uit uw productieproces met Azumuta. Met onze geautomatiseerde processen kunnen teams zich concentreren op wat echt belangrijk is - het leveren van producten van de hoogste kwaliteit in de kortst mogelijke tijd.

In dit artikel

Recente Blog Updates

Veiligheidsmanager die werkt aan magazijnveiligheid

Tips voor veiligheid in magazijnen

Wilt u de veiligheid in uw magazijn verbeteren? Bekijk dan ons nieuwste artikel over magazijnveiligheid! We gaan dieper in op waarom veiligheid van het grootste belang is in een magazijn, de

Read More "
Veiligheidsmanager die een audit uitvoert

Checklist veiligheidsaudits

Ontdek het belang van veiligheidsaudits, de voordelen van het digitaliseren van checklists voor veiligheidsaudits en praktische tips om ze efficiënt te beheren.

Read More "