How it works

Audits en checklisten maken

Digitaliseer je volledige auditproces op de productievloer. Controleer, analyseer, rapporteer, en teken af. Het resultaat? Je werkt sneller, efficiënter en altijd in overeenstemming met alle auditstandaarden.

image alt

Maak audits en checklisten aan.

Digitaliseer je audits en checklists in enkele klikken. Audits of checks kunnen verschillende vormen aannemen: een eenvoudige controle, een waarde, een antwoord op een meerkeuzevraag of een antwoord met een afbeelding of filmpje.

Productiemedewerkers kunnen zelf foto's of video's maken tijdens inspecties om zo feedback te documenteren.

image alt

Stel de juiste checks in.

Benoem de check die van toepassing is. Kies uit een waaier aan tekst, keuzelijsten, cijfers, media, afmetingen en waardes. Voer audits uit in het formaat dat jij wenst. Op maat van jouw producten.

image alt

Hou de status van elke audit in de gaten.

Bepaal aan de hand van kleurcodes of een audit correct of foutief is uitgevoerd. Operatoren of personen die de audit hebben afgenomen kunnen telkens in detail opmerkingen toevoegen.

image alt

Volg opmerkingen op via de improvement boards.

Genoeg met overload aan mailverkeer. Los problemen en verbeteringen op aan de hand van onze verbeterborden.

image alt

Raadpleeg het logboek voor continue opvolging.

Volg updates, fouten en feedback live op. Bekijk de geschiedenis van elke actie die plaatsvond in jouw productielijnen.

image alt

Geef goedkeuringsverzoeken.

Verstuur een goedkeuringsverzoek naar de verantwoordelijke teamleden. Krijg een melding wanneer je moet goedkeuren, iemand feedback geeft of heeft ondertekend. Keur de instructies of checklists nadien goed in één klik.

image alt

Communiceer vlotter.

Bij een auditproces gaat er heel wat communicatie heen en weer. Wanneer zich een onverwacht probleem in de productie voordoet, kunnen werknemers gebruik maken van hun smartphone of tablet om issues vast te leggen. Probleemoplossing tussen teams en werkstations gebeurt in enkele seconden.

image alt

Bepaal zelf je workflow.

Definieer de workflows van problemen, om de juiste teams onmiddellijk op de hoogte te brengen. Afhankelijk van het antwoord op jouw vragen, kan je een andere flow volgen.

image alt

Voor elke audit een rapport.

Ontvang voor elke uitgevoerde audit een gedetailleerd rapport. In dit rapport vind je het radardiagram, de details van alle tijdsregistraties, ingegeven antwoorden en alle audit-informatie.

image alt

Integreer Azumuta met je bestaande systemen. Onze software beschikt over een uitgebreide APIApplication Programming Interface die het mogelijk maakt te communiceren met je database, CRM of ERP systeem. Lees hier meer over de API documentatie.