Met Azumuta geen Technostress maar Techno-Zen

contact Azumuta

Arbeiders zijn benieuwd naar de nieuwe technologieën en mogelijkheden die gepaard gaan met Industrie 4.0, maar maken zich ook zorgen over de veranderingen die hieruit voortvloeien. Te weinig betrokkenheid op de werkvloer kan leiden tot Techno-Stress. Hoe verlies je de menselijke factor niet uit het oog terwijl nieuwe productiesoftware wordt ingevoerd?

Industrie 4.0 of Smart Industry

Met industrie 4.0 of smart industry bedoelen we: slimmer en efficiënter gaan produceren. Een trend die vooral heerst binnen de maakindustrie. Toenemende productontwikkeling en industriële automatisering zorgen ervoor dat IT en industrie steeds verder naar elkaar toe bewegen. Maar deze bewegingen kennen ook hun negatief effect.

Techno-Stress

Ondanks technologische vooruitgang het werken wel makkelijker maakt, creëert het ook nieuwe vormen van stress, we spreken dan over Techno-Stress, en kan de werkdruk en overbelasting van werknemers verhogen. Werkgevers horen hierop in te spelen en de juiste betrokkenheid en begeleiding te voorzien voor hun arbeiders.

Mensgerichte Digitalisering

Nieuwe taken vereisen nieuwe vaardigheden, en dus opleiding, betrokkenheid en duidelijkheid. Vaak krijgen operatoren geen opleiding bij de invoering van nieuwe technologie. Nochtans zien we bij werknemers die dit wel kregen, een hogere autonomie, voelen ze zich beter op het werk en ervaren ze minder onzekerheid.

Bij Azumuta pakken we het anders aan. De focus ligt namelijk op mensgerichte digitalisering, op die manier bieden we een softwareplatform aan dat simpele werkinstructies voor arbeiders mogelijk maakt, maar ook één geïntegreerd systeem kan vormen.

Bij onze klanten zien we dat door het gebruik van Azumuta de efficiëntie verhoogt, fouten geëlimineerd worden en bestaande kennis van operatoren gewaarborgd wordt, iets wat belangrijk is in een markt met een grote doorloop van medewerkers.

Wij richten ons op elk bedrijf die werkt met fysieke producten en/of processen die een instructie nodig hebben. Zo hebben wij reeds klanten als Provan, Addax Motors en Adient – en vele anderen – geholpen.

Digitale Werkinstructies

Technologie moet juist ten dienste staan van de werknemers en niet andersom. Daarom lijkt het beter om te starten met het automatiseren van de huidige werkprocessen, zo bestaat de kans dat je chaos elimineert (en Techno-Stress reduceert).

Daarom gaan we met Azumuta aan de hand van product specifieke en interactieve werkinstructies een basis vormen bij de invoer van veranderingen in productiebedrijven.

Enerzijds willen we het voor de bedrijven zo makkelijk mogelijk maken om nieuwe software te integreren, anderzijds willen we het voor de operatoren zo makkelijk mogelijk maken om werkinstructies uit te voeren bij het produceren.

Standaard werkinstructies worden met Azumuta met de nodige visuele ondersteuning (foto, video, flowcharts, enz.), op een gestructureerde manier bijgehouden en beheerd. Maar ook aanpassingen en feedback gebeuren op een gebruiksvriendelijke en gecontroleerde manier waardoor er permanent verbeterd en geleerd wordt.

Daarnaast dient het learning systeem in Azumuta als motivator voor de operatoren om het verbeteringsproces levendig te houden. Ook het inplannen en uitvoeren van 5S audits, checklists en control points leidt tot een permanente verbetering van de processen, kwaliteit en veiligheid.

De operator staat bij Azumuta centraal. Wij willen aan de hand van onze software hun werk vergemakkelijken en hierbij het evenwicht bewaren tussen digitalisering en hun humaniteit.

Productiebedrijven kennen alleen maar een toekomst als de mens een centrale factor in de productie blijft. Why? Omdat de mens nu eenmaal de meest flexibele machine is die de werkgever heeft.

Vergeet deze post niet te delen!

In this article