Kwaliteitsuitdagingen voorblijven: Productieproblemen voorkomen en oplossen

In de productiesector kunnen kwaliteitsuitdagingen zowel het proces als het eindproduct aanzienlijk beïnvloeden. Dit artikel gaat in op proactieve strategieën om deze kwaliteitsproblemen aan te pakken en te voorkomen, waarbij de nadruk ligt op kwaliteitsnormen, traceerbaarheid en digitale tools voor oorzakenanalyse.
Safety Manager voert een 5S-audit uit

Worstelt u met het handhaven van producten van constante hoge kwaliteit in uw productieactiviteiten? Of u nu een fabrieksvloer beheert of toezicht houdt op een hele toeleveringsketen, ondermaatse productie kan ernstige gevolgen hebben voor uw bedrijf. Van de vele manieren waarop deze problemen zich kunnen manifesteren, zijn de belangrijkste en duurste die met betrekking tot kwaliteit.

Kwaliteitscontrole is niet langer een luxe - nu bijna elke productietaak is geautomatiseerd, is het een noodzaak. Uit een recent onderzoek bleek dat 73% van de mensen in productiefuncties automatisering zien als een belangrijke factor voor succes in Industrie 4.0 in het Verenigd Koninkrijk.

En al die automatisering - in combinatie met voortdurende mensgerichte processen - betekent dat kwaliteitscontrole steeds complexer en omvangrijker wordt. Dus wat kunnen bedrijven en hun managers doen om ervoor te zorgen dat ze aan de hoogste normen voldoen?

Proactiviteit in kwaliteitscontrole

Een van de sleutels tot succes in kwaliteitscontrole is proactiviteit. Het is niet genoeg om alleen maar te reageren als er iets fout gaat - bedrijven moeten vooruitkijken, anticiperen op problemen voordat ze zich voordoen en maatregelen nemen om ze te voorkomen.

Wanneer zich bijvoorbeeld productieproblemen voordoen, moeten managers de tijd nemen om zorgvuldig te analyseren wat er fout ging en processen in te voeren die voorkomen dat soortgelijke problemen zich opnieuw voordoen. Dit kan onder meer betekenen dat het personeel beter wordt opgeleid, dat er meer aandacht wordt besteed aan de nauwkeurigheid van processen of dat het productieproces zelf wordt aangepast. 

Proactieve maatregelen zoals deze kunnen de kwaliteit van producten en diensten drastisch verbeteren en tegelijkertijd kostbare vertragingen of ontevredenheid bij klanten voorkomen.

Robuuste kwaliteitsnormen opstellen

U hoeft er waarschijnlijk niet aan herinnerd te worden dat de basis voor uitzonderlijke productkwaliteit ligt in het formuleren van robuuste en betrouwbare standaarden. Het ontbreken van goed gedefinieerde standaarden is als zeilen zonder kompas-je kunt je bestemming bereiken, maar de risico's en kosten kunnen onnodig hoog zijn. De sleutel is ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen zowel uitgebreid zijn als adequaat worden gehandhaafd.

Duidelijke kwaliteitsnormen en benchmarks definiëren

Voordat er ook maar één machine wordt gestart of grondstof wordt ingekocht, is het van cruciaal belang om uitgebreide en ondubbelzinnige kwaliteitsnormen op te stellen. Dergelijke normen zijn niet slechts richtlijnen, maar strenge criteria die dienen als een routekaart voor uitmuntende kwaliteit. 

Van het bepalen van acceptabele tolerantieniveaus in productafmetingen tot het vaststellen van belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) zoals defectpercentages, het doel is om een concrete, bruikbare lijst met doelstellingen te hebben.

De sleutel hier is om zo specifiek mogelijk te zijn. Bijvoorbeeld, in plaats van een breed doel te stellen zoals:

 "defecten minimaliseren", stel een kwantificeerbaar doel zoals "defectpercentages verlagen tot minder dan 0,5%". Zorg ervoor dat deze benchmarks zijn afgestemd op de KPI's voor kwaliteitscontrole in de productie, zodat ze beter kunnen worden gevolgd en gerapporteerd.

Standaarden communiceren in het hele productieproces

Zodra de kwaliteitsnormen zijn vastgesteld, is de volgende uitdaging de praktische communicatie binnen het hele productieteam. Dit is waar veel organisaties haperen. 

Hoe zorgvuldig een standaard ook is opgesteld, hij is slechts zo goed als de implementatie ervan. Daarom is het van vitaal belang om ervoor te zorgen dat elk teamlid, van medewerkers op de werkvloer tot supervisors en leidinggevenden, deze normen zowel in theorie als in de praktijk begrijpt.

Gebruik voor het verspreiden van deze cruciale informatie communicatiemethoden via meerdere kanalen, zoals visuele handleidingen, trainingssessies en digitale werkinstructies. Het doel is om deze kwaliteitsbenchmarks zo diep in het productieproces te verankeren dat ze een tweede natuur worden voor alle betrokkenen. Digitale hulpmiddelen zoals de werkinstructies van Azumuta kunnen waardevolle hulpmiddelen zijn in dit communicatieproces en ervoor zorgen dat iedereen letterlijk - en figuurlijk - op één lijn zit.

Door expliciete kwaliteitsnormen te definiëren en deze effectief te communiceren in uw productieketen legt u een stevige basis voor een onberispelijke kwaliteitscontrole in de productie. De volgende uitdaging is ervoor te zorgen dat deze standaarden worden nageleefd, continu worden gecontroleerd en worden bijgewerkt om aan te sluiten bij de veranderende verwachtingen van de klant en de regelgeving in de sector.

Traceerbaarheid in de hele toeleveringsketen garanderen

Wilt u uw kwaliteitscontrole maximaliseren? Investeer in traceerbaarheid in alle aspecten van uw toeleveringsketen.

Traceerbaarheid in de productiesector is te vergelijken met een vingerafdruk in de forensische wetenschap - uniek, onthullend en onmisbaar voor verantwoording. In een wereld die steeds meer transparantie eist, is de mogelijkheid om de reis van een product te volgen, van het stadium van grondstof tot de uiteindelijke vorm, niet alleen een 'nice-to-have' maar een 'must-have'.

Real-time opsporingsmechanismen implementeren

Investeren in realtime traceringstechnologieën is niet langer een optie, maar een noodzaak voor hedendaagse productieprocessen. Het goede nieuws is dat het digitale tijdperk verschillende hulpmiddelen biedt om effectieve traceerbaarheid te garanderen:

 • Barcodes: Deze kunnen eenvoudig worden afgedrukt en op producten of onderdelen worden aangebracht voor basistracering.
 • RFID-tags: Ze bieden meer gegevensopslagcapaciteit dan barcodes en zijn perfect voor omgevingen waar snel en handenvrij gescand moet worden.
 • IoT-sensoren: Deze bieden de meest geavanceerde tracking en kunnen real-time gegevens verzenden over locatie, temperatuur en zelfs de toestand van machines.
 • Blockchain: Deze technologie kan een veilige en onveranderlijke registratie van transacties bieden, ideaal voor complexe productieomgevingen waar veel op het spel staat. Deze technologie is nog nieuw, maar zou de traceerbaarheidsindustrie kunnen ontwrichten.

Welke optie je ook kiest, het is van vitaal belang dat je traceersysteem integreert met andere systemen om gegevens naadloos te delen.

Bewaking van productbeweging en belangrijke procespunten

Met realtime traceermechanismen is de volgende stap het continu bewaken van productbewegingen en belangrijke procespunten. 

Met robuuste systemen kun je eenvoudig bijhouden waar een product of onderdeel zich op een bepaald moment bevindt, aan welke omstandigheden het is blootgesteld, welk personeel ermee heeft gewerkt en welke bewerkingen het heeft ondergaan. 

Deze controlepunten moeten overeenkomen met de KPI's voor kwaliteitscontrole in de productie en bruikbare gegevens opleveren die kunnen worden gebruikt om de kwaliteit en operationele efficiëntie te verbeteren.

Transparantie en verantwoording in de toeleveringsketen verbeteren

Naast de functionele aspecten van traceerbaarheid is er ook een ethische invalshoek. 

Consumenten zijn tegenwoordig beter opgeleid en bewuster dan ooit tevoren en willen vaak weten waar de producten die ze gebruiken vandaan komen. Verbeterde traceerbaarheid vergroot niet alleen de verantwoordelijkheid binnen uw organisatie, maar bouwt ook vertrouwen op bij zowel consumenten als regelgevende instanties.

Digitale hulpmiddelen gebruiken voor effectieve analyse van de onderliggende oorzaak

Als het gaat om het oplossen van kwaliteitsproblemen in de productie, is het begrijpen van de symptomen slechts de helft van de strijd; het identificeren van de onderliggende oorzaken is wat u echt in staat stelt om blijvende verbeteringen aan te brengen. 

Gelukkig leven we in een digitaal landschap waarin de beschikbare toolkits voor fabrikanten explosief zijn toegenomen. Hier zijn enkele digitale tools die bijzonder effectief kunnen zijn voor het analyseren van hoofdoorzaken:

Software voor gegevensanalyse

Deze kunnen grote gegevensverzamelingen samenvoegen om patronen of afwijkingen te identificeren, zodat u diep in de productiecijfers kunt duiken. Als een vergrootglas kan data-analysesoftware je helpen om trends te identificeren en beter geïnformeerde beslissingen te nemen - van het verminderen van uitval tot het verbeteren van de opbrengst.

Kunstmatige intelligentie (AI)

Geavanceerde AI-algoritmen kunnen toekomstige kwaliteitsproblemen voorspellen op basis van bestaande gegevens, waardoor u een proactieve voorsprong krijgt. Met machine learning en voorspellende analyses kunnen fabrikanten anticiperen op problemen en preventief actie ondernemen - voordat een klant er last van heeft.

Software voor het in kaart brengen van processen

Met het in kaart brengen van processen kunt u visuele modellen van de productielijn ontwikkelen, inefficiënties identificeren en gebieden aanwijzen die voor verbetering vatbaar zijn. Dit kan helpen bij het identificeren van mogelijkheden om verspilling te elimineren en de efficiëntie te verhogen, maar ook bij het aan het licht brengen van technische problemen die productdefecten veroorzaken.

Simulatiesoftware

Hiermee kun je een virtueel model van je productieproces maken, zodat je 'wat als'-scenario's kunt uitvoeren zonder de daadwerkelijke activiteiten te beïnvloeden. Deze technologie is perfect voor kwaliteitsborging en testen en kan risicogebieden identificeren en u helpen effectieve oplossingen te ontwikkelen.

Industrieel internet van dingen (IIoT)

Deze slimme apparaten kunnen verschillende aspecten van het productieproces in realtime bewaken, van de prestaties van apparatuur tot omgevingscondities. In plaats van handmatige controles uit te voeren, kan IIoT een nauwkeuriger en gedetailleerder beeld geven van de activiteiten om mogelijke problemen te identificeren.

Kwaliteitsbeheersystemen (QMS)

Platformen zoals Azumuta's suite voor kwaliteitsbeheer bieden geïntegreerde oplossingen die het proces van oorzakenanalyse stroomlijnen door meerdere digitale tools te combineren onder één enkele interface. Met deze robuuste systemen kunt u snel kwaliteitsproblemen opsporen en aanpakken tijdens de volledige levenscyclus van het product.

Relevante gegevens verzamelen en analyseren om problemen te identificeren

De hoeksteen van een effectieve hoofdoorzaakanalyse is uitgebreide gegevensverzameling. Door gebruik te maken van digitale tools kunt u gegevens uit verschillende bronnen verzamelen, zoals machinesensoren, feedback van werknemers en kwaliteitsaudits. 

Deze informatie met kruisverwijzingen biedt een 360-graden beeld van uw productieactiviteiten, waardoor problemen en hun hoofdoorzaken nauwkeuriger kunnen worden geïdentificeerd. Nu kunt u eenvoudig de exacte bron van problemen vaststellen en corrigerende maatregelen nemen.

Proactieve maatregelen voor kwaliteitscontrole implementeren

Tools en theorieën zijn geweldig om kwaliteitsproblemen te identificeren en op te lossen, maar voorkomen is het echte doel. Een proactieve benadering van kwaliteitscontrole is essentieel om de integriteit van uw product te beschermen.

Reactieve maatregelen kosten vaak meer tijd, middelen en goodwill van de klant. Daarom is het cruciaal om kwaliteitscontrolestappen te integreren in je productieproces die problemen identificeren en oplossen voordat ze escaleren.

Integratie van kwaliteitscontroles in kritieke productiefasen

De eerste regel van proactieve kwaliteitscontrole is om problemen te stoppen voordat ze beginnen. Om dit te doen, moeten kwaliteitscontroles worden geïntegreerd in verschillende stadia van het productieproces, vooral op punten waar de kans op fouten het grootst is. Enkele essentiële gebieden waarop u zich moet richten

 • Inkomende materiaalcontroles: Voordat grondstoffen uw productielijn binnenkomen, moeten ze voldoen aan bepaalde kwaliteitsmaatstaven.
 • Procescontroles: Deze worden uitgevoerd tijdens het fabricageproces en kunnen bestaan uit inspecties op maatnauwkeurigheid, materiaalsterkte en andere kwaliteitsparameters.
 • Eindcontroles van het product: Voordat het product de fabriek verlaat, zorgt een uitgebreide kwaliteitscontrole ervoor dat het voldoet aan alle gedefinieerde kwaliteitsnormen en klaar is voor de markt.

Het gebruik van een checklist voor kwaliteitscontrole bij de productie kan helpen bij het systematisch uitvoeren van deze controles.

Regelmatige audits en inspecties uitvoeren

Naast de dagelijkse kwaliteitscontroles is het ook nuttig om periodieke audits en inspecties uit te voeren. Deze evalueren niet alleen het eindproduct, maar ook de processen en protocollen waarmee het tot stand is gekomen. Hier moet je vragen beantwoorden als:

 • Worden alle protocollen voor kwaliteitscontrole gevolgd?
 • Is de productkwaliteit consistent?
 • Zijn werknemers voldoende opgeleid om met de nieuwe vereisten voor kwaliteitscontrole om te gaan?
 • Kan er iets verbeterd worden?

Medewerkers in staat stellen om afwijkingen onmiddellijk te melden

Een aspect van kwaliteitscontrole dat vaak over het hoofd wordt gezien, is de mogelijkheid voor werknemers om afwijkingen of afwijkingen die ze waarnemen in realtime te signaleren. Snelle rapportage kan het verschil betekenen tussen een klein hikje en een belangrijk kwaliteitsprobleem.

Een cultuur van voortdurende verbetering cultiveren

Als kwaliteitscontrole de ruggengraat is van efficiënte productie, dan is een proactieve en positieve werkcultuur de ziel die het geheel leven geeft. Toch wordt het stimuleren van zo'n cultuur vaak over het hoofd gezien of beschouwd als een 'nice to have'. 

Een recent rapport over de cultuureconomie benadrukt de urgentie van deze kwestie en onthult dat maar liefst 34% van de Britse werknemers hun baan hebben opgezegd vanwege ontevredenheid over de bedrijfscultuur. Desondanks ziet meer dan de helft (60%) van de leiders in het MKB een sterke cultuur nog steeds als 'leuk om te hebben'.

 • Stimuleringsregelingen: Het aanbieden van beloningen of erkenningen voor het naleven van kwaliteitsnormen kan niet alleen de output verbeteren, maar ook het moreel.
 • Training en ontwikkeling: Regelmatige trainingssessies voorzien werknemers niet alleen van de nodige vaardigheden; ze geven ook aan dat het bedrijf investeert in hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Feedbacklussen: Het implementeren van feedbackkanalen bevordert een gevoel van participatie en eigenaarschap, wat uiteindelijk leidt tot een betere klantenservice, zoals 43% van de werknemers in het rapport aangeeft.

Het belang van open communicatie en vertrouwen

Uit een rapport van breatheHR kwam naar voren dat 53% van de werknemers hun senior managementteam wantrouwt. Dit gebrek aan vertrouwen kan verlammend werken op initiatieven die gericht zijn op continue kwaliteitsverbetering.

Open en transparante communicatie is essentieel. Regelmatige teamvergaderingen, anonieme ideeënbussen en digitale forums kunnen deze barrières slechten en werknemers aanmoedigen om vrijuit te spreken over de uitdagingen die ze tegenkomen.

Belangrijkste resultaten

Het aanpakken van kwaliteitsuitdagingen in de productie is niet alleen een technische oefening; het is een allesomvattende aanpak die bestaat uit het afstemmen van robuuste normen, traceerbaarheid, digitale hulpmiddelen voor root cause analysis, proactieve kwaliteitsmaatregelen en, het allerbelangrijkste, het cultiveren van een cultuur van voortdurende verbetering. 

Maar verandering hoeft niet overweldigend of onmiddellijk te zijn. De eerste stap naar zinvolle verbetering is het erkennen van de noodzaak van een holistische benadering van kwaliteitscontrole in de productie. De volgende stappen kunnen beter beheersbaar zijn, vooral met de juiste hulpmiddelen en begeleiding.

Dat is waar Azumuta in beeld komt. Met onze oplossingen voor kwaliteitsbeheerkunt u:

 • Standaarden definiëren en communiceren: Implementeer checklists voor kwaliteitscontrole die gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen in het productieproces.
 • Zorg voor traceerbaarheid: Gebruik Azumuta's real-time traceermechanismen om inzicht te krijgen in elke fase van de toeleveringsketen.
 • Gebruik digitale hulpmiddelen voor analyse: Verzamel en bekijk gegevens op een effectieve manier, zodat u de hoofdoorzaken van eventuele kwaliteitsproblemen kunt identificeren.
 • Bevorder een cultuur van kwaliteit: Met de hulpmiddelen van Azumuta, zoals werkinstructies en publicaties over operationele uitmuntendheid, kunt u uw personeel opleiden en in staat stellen om actieve deelnemers te worden aan uw initiatieven voor kwaliteitscontrole.

Door de besproken strategieën te implementeren en gebruik te maken van de middelen die Azumuta biedt, blust u niet alleen brandjes, maar maakt u uw hele bedrijf vuurbestendig. Zet vandaag de eerste stap en maak de weg vrij voor een efficiëntere, productievere en meer op kwaliteit gerichte toekomst.

In dit artikel

Recente Blog Updates

Robotarmen langs lopende band in moderne fabriek

Heijunka: Definitie, technieken en voorbeelden

Heijunka is een slanke productietechniek die bedrijven helpt om de efficiëntie te verbeteren en verspilling te verminderen door de vraag en de productieschema's gelijk te trekken. Het is een belangrijk principe van de Toyota Productie

Read More "