Wat is Stammenkennis en hoe raak je die niet kwijt?

Veiligheidsmanager die werkt aan magazijnveiligheid

In de productie is tribale kennis informatie die specifiek is voor een organisatie en haar leden. Het is vaak moeilijk om dit vast te leggen en te documenteren, omdat het mondeling wordt doorgegeven van de ene werknemer op de andere. Deze kennis kan waardevol zijn voor bedrijven, omdat het hen een concurrentievoordeel kan geven op de markt.

Stammenkennis kan iets eenvoudigs zijn als het proces van een bedrijf of de manier waarop een bepaald product wordt gemaakt. Het kan ook meer algemene informatie over de industrie zijn, zoals markttrends of klantvoorkeuren. Dit soort kennis is vaak moeilijk vast te leggen omdat het niet altijd opgeschreven of geformaliseerd wordt. In plaats daarvan wordt het van de ene werknemer op de andere doorgegeven via mondelinge overlevering.

In dit artikel bespreken we wat tribale kennis is en hoe u deze kunt vastleggen in uw organisatie. Laten we beginnen:

Wat is stammenkennis?

Stammenkennis is de collectieve wijsheid van een groep mensen. Het is de som van wat iedereen in de groep weet en het wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven.

Het kan nuttig zijn bij het nemen van beslissingen, maar het kan ook gevaarlijk zijn. Dat komt omdat het niet altijd accuraat is en kan leiden tot groepsdenken.

De term "stammenkennis" werd voor het eerst gebruikt door antropologe Margaret Mead in de jaren 1940. Ze gebruikte de term om te beschrijven hoe informatie wordt doorgegeven binnen een stam of gemeenschap.

Mead merkte op dat tribale kennis vaak veel wijsheid bevat, maar ook onnauwkeurig kan zijn. Dat komt omdat het gebaseerd is op persoonlijke ervaringen en verhalen in plaats van feiten.

Inheemse kennis is te vinden in veel verschillende culturen over de hele wereld. Soms wordt het gebruikt om mensen te helpen overleven in barre omgevingen. In andere gevallen wordt het gebruikt om tradities levend te houden. In beide gevallen maakt stammenkennis integraal deel uit van de geschiedenis van een cultuur.

internet 6

Problemen van niet-bewaarde stammenkennis

Inheemse kennis kan worden gedefinieerd als de collectieve hoeveelheid informatie die bekend is bij een groep, maar niet gedocumenteerd. Deze kennis wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven, via mondelinge tradities of informeel mentorschap. Hoewel inheemse kennis van onschatbare waarde kan zijn, kan het ook ernstige problemen opleveren als het niet bewaard wordt.

1. Kan gemakkelijk verloren gaan

Een van de grootste problemen met tribale kennis is dat deze verloren kan gaan wanneer leden van de groep die over deze kennis beschikken vertrekken. Dit kan gebeuren wanneer mensen met pensioen gaan, naar een ander bedrijf verhuizen of zelfs overlijden. Wanneer dit gebeurt, gaat de kennis met hen mee en wordt deze niet doorgegeven aan anderen. Dit kan leiden tot een ernstig tekort aan vaardigheden binnen de organisatie.

2. Moeilijk te repliceren

Een ander probleem met tribale kennis is dat het een uitdaging kan zijn om te repliceren. Dit komt omdat het vaak meer gebaseerd is op persoonlijke ervaring en intuïtie dan op formele training of documentatie. Als gevolg hiervan kan het moeilijk zijn voor anderen om tribale kennis te begrijpen of te gebruiken, zelfs als ze er toegang toe hebben.

3. Kan leiden tot inefficiëntie

Stammenkennis kan ook leiden tot inefficiëntie omdat het vaak gebaseerd is op persoonlijke voorkeuren en meningen. Twee mensen kunnen bijvoorbeeld verschillende manieren hebben om dezelfde taak uit te voeren, maar slechts één van hen weet wat de "juiste" manier is. Dit kan verwarring en frustratie veroorzaken, wat leidt tot verspilling van tijd en middelen.

4. Kan een gevoel van elitarisme bevorderen

Stammenkennis kan ook een gevoel van elitarisme opwekken onder groepsleden. Dit komt omdat het mensen vaak het gevoel geeft dat ze deel uitmaken van een exclusieve club. Dit kan leiden tot spanningen en conflicten en uiteindelijk teamwerk en samenwerking ondermijnen. Hoewel tribale kennis een waardevol bezit kan zijn, is het cruciaal om te weten welke potentiële problemen het kan creëren.

5. Kan een barrière zijn voor innovatie

Inheemse kennis kan innovatie ook in de weg staan omdat het eerder gebaseerd is op traditie en conventie dan op nieuwe ideeën of methoden. Daardoor kan het moeilijk zijn om de status quo uit te dagen of nieuwe manieren te ontwikkelen om dingen te doen.

Voordelen van het behoud van stammenkennis

Ondanks de uitdagingen waar inheemse kennis mee te maken heeft, kan deze zeer waardevol zijn en moet deze waar mogelijk worden vastgelegd. Hier volgen enkele voordelen van het behouden van tribale kennis:

1. Het kan een concurrentievoordeel opleveren:

Stammenkennis is vaak uniek voor een bepaalde groep of organisatie en kan hen een voorsprong geven op de concurrentie. Stel dat uw bedrijf een nieuwe manier heeft ontwikkeld om een product te maken die efficiënter is dan de methoden die uw concurrenten gebruiken. Deze tribale kennis kan u een aanzienlijk voordeel geven op de markt.

2. Het kan de besluitvorming verbeteren:

Het kan mensen helpen betere beslissingen te nemen door ze informatie en inzichten te geven waartoe ze anders geen toegang zouden hebben gehad. Stel bijvoorbeeld dat u overweegt een nieuw product te lanceren. Stammenkennis kan je helpen om te anticiperen op mogelijke problemen en mogelijke oplossingen te identificeren. Dit kan u helpen om dure fouten te vermijden en betere beslissingen te nemen.

3. Creativiteit en innovatie stimuleren:

Als mensen zich bewust zijn van de tribale kennis binnen hun organisatie, kunnen ze creatiever en innovatiever denken. Dit komt omdat ze de collectieve wijsheid van de groep beter begrijpen en uit deze kennis kunnen putten om met nieuwe ideeën te komen.

4. Samenwerking aanmoedigen:

Stammenkennis kan de samenwerking tussen werknemers bevorderen omdat het hen een gedeeld begrip geeft van de geschiedenis en cultuur van het bedrijf. Deze kennis kan ook helpen bij het opbouwen van vertrouwen en respect tussen teamleden, wat kan leiden tot een effectievere samenwerking.

5. Communicatie verbeteren:

Het kan de communicatie binnen een organisatie verbeteren door een gemeenschappelijke taal en begrip tussen werknemers te creëren. Dit kan vooral nuttig zijn in grote organisaties met veel verschillende afdelingen en divisies. Door de stammenkennis van het bedrijf te begrijpen, kunnen werknemers effectiever communiceren en samenwerken.

Er zijn veel voordelen verbonden aan het bewaren van tribale kennis. Dit zijn slechts enkele essentiële voordelen die uw organisatie kan ervaren door dit soort kennis vast te leggen en te bewaren.

internet 4

Hoe stammenkennis vastleggen

Het vastleggen van stammenkennis is van vitaal belang voor het succes van elke organisatie. Hier zijn enkele van de meest effectieve manieren om dat te doen:

1. Moedig werknemers aan om hun werk te documenteren:

Werknemers vragen om hun werk te documenteren is een andere uitstekende manier om stammenkennis vast te leggen. Dit kan op verschillende manieren, zoals het schrijven en maken van werkinstructies of zelfs het opnemen van audio-opnames. Werknemers kunnen hun kennis delen met anderen in de organisatie door hun werk te documenteren.

2. Stimuleer het delen van kennis tussen stammen via mentorschapsprogramma's:

Mentorschapsprogramma's zijn een geweldige manier om het delen van stamkennis aan te moedigen. Door meer ervaren werknemers te koppelen aan nieuwere werknemers kun je een omgeving creëren waarin kennis wordt gedeeld en overgedragen. Hierdoor leren nieuwere werknemers niet alleen de kneepjes van het vak, maar voelen ervaren werknemers zich ook gewaardeerd.

3. Maak gebruik van kennisbeheertools en -systemen:

Er zijn verschillende hulpmiddelen en systemen voor kennisbeheer beschikbaar die u kunnen helpen bij het vastleggen van stammenkennis. Deze hulpmiddelen kunnen u helpen bij het organiseren en opslaan van informatie, zodat deze gemakkelijk toegankelijk is voor degenen die deze nodig hebben. U kunt bijvoorbeeld een kennisbeheersysteem gebruiken om een centrale opslagplaats voor stammenkennis te creëren.

4. Creëer een cultuur van kennisdeling:

Het creëren van een cultuur van kennisdeling is essentieel voor het vastleggen van stammenkennis. Moedig werknemers aan om hun kennis met anderen te delen en zorg ervoor dat informatie toegankelijk is voor degenen die het nodig hebben. Als iedereen op dezelfde lijn zit, zal het gemakkelijker zijn om tribale kennis vast te leggen en over te dragen.

5. Maak stamkennis onderdeel van uw inwerkproces:

Zorg ervoor dat stamkennis deel uitmaakt van het inwerkproces voor nieuwe werknemers. Zo kunnen ze meteen aan de slag en op de hoogte zijn van de cultuur en waarden van de organisatie.

6. Bevorder de inbreng en feedback van werknemers:

Het aanmoedigen van de inbreng en feedback van werknemers is cruciaal voor het vastleggen van stammenkennis. U kunt ervoor zorgen dat stammenkennis accuraat en up-to-date is door feedback te vragen. Bovendien zullen werknemers zich gewaardeerd voelen als er naar hun inbreng wordt gevraagd.

Dit zijn slechts enkele manieren om stammenkennis vast te leggen. Door deze stappen te nemen, kunt u ervoor zorgen dat uw organisatie over de kennis beschikt die nodig is om succesvol te zijn.

In dit artikel

Recente Blog Updates

AdobeStock 200536843 geschaald

CAPA-documentatie: Een betrouwbaar spoor bouwen

Ontdek de essentie van CAPA-documentatie (Corrective and Preventive Action) in gereguleerde industrieën. Leer hoe grondige documentatie een robuust kader biedt voor transparantie, consistentie en effectieve communicatie tussen belanghebbenden, zodat u verzekerd bent van

Read More "
Software voor CAPA-beheer

Top 5 CAPA beheersoftware

Het juiste CAPA-managementsysteem (Corrective and Preventive Action) kiezen is van cruciaal belang in de productiesector. In deze gids, waarin de functies, voordelen en unieke sterke punten worden beschreven, worden de beste softwareopties onderzocht, zoals BizMine, Greenlight Guru,

Read More "