De vaardigheidskloof overwinnen: een cruciale uitdaging voor productiebedrijven

In dit artikel laten we je kennismaken met het fenomeen van de vaardigheidskloof, de invloed ervan op de productiesector, de basisprincipes van vaardigheidskloofanalyse en toepasbare oplossingen voor het dichten van een vaardigheidskloof binnen een organisatie.
inspecties door arbeiders en technici en controle van het productieproces in de fabriek

Wat is een tekort aan vaardigheden in de productiesector?

De vaardigheidskloof is een kolossale uitdaging die onze moderne productiesector achtervolgt. De term "vaardigheidskloof" wordt een modewoord dat professionals in de productiesector steeds vaker horen. 

Overheidsinstanties, onderzoeksinstellingen en industriële federaties waarschuwen ons voortdurend voor de bestaande vaardighedenkloof in de productiesector, die in de toekomst naar verwachting alleen maar groter zal worden.

Maar wat is een vaardigheidskloof? En is het zo beangstigend als het lijkt? In dit artikel laten we je kennismaken met het fenomeen van de vaardigheidskloof, de invloed ervan op de productiesector, de basisprincipes van vaardigheidskloofanalyse en toepasbare oplossingen voor het dichten van een vaardigheidskloof binnen een organisatie.

Inzicht in het tekort aan vaardigheden in de productiesector

Wat is een vaardighedenkloof?

Skills gap verwijst naar de mismatch tussen de vaardigheden die nodig zijn om een job uit te voeren en de vaardigheden waarover een werknemer beschikt. Op macroniveau betekent deze mismatch dat veel vacatures niet kunnen worden ingevuld omdat er niet genoeg werknemers beschikbaar zijn met de vereiste vaardigheden voor deze vacatures.

In vrijwel alle sectoren van onze moderne economie is er sprake van een vaardighedenkloof. Technologische ontwrichting is de belangrijkste oorzaak van het voortdurende probleem van de vaardighedenkloof. Veel werknemers zijn simpelweg niet opgeleid met voldoende vaardigheden om de snelle technologische vooruitgang bij te houden. 

De OESO schat dat 1,1 miljard banen wereldwijd "radicaal zullen veranderen" door technologie in de komende tien jaar. Volgens een rapport van het World Economic Forumzal 42% van alle bedrijfsgerelateerde taken volledig geautomatiseerd zijn in 2027. Hetzelfde rapport voorspelt dat tegen 2027 83 miljoen banen verloren zullen gaan en 69 miljoen nieuwe banen zullen worden gecreëerd als gevolg van verschillende verstoringen.

Veel werknemers zullen dus overbodig worden, omdat hun werk in de toekomst zal worden geautomatiseerd. Tegelijkertijd zullen er veel nieuwe banen worden gecreëerd, terwijl er onvoldoende gekwalificeerde werknemers zijn om deze nieuwe banen in te vullen.

Vaardighedenkloof in de productiesector

De productiesector wordt bijzonder hard getroffen door de vaardigheidskloof. Veel fabrieken zijn niet in staat om werknemers te vinden die aan hun vaardigheidseisen voldoen. Volgens een onderzoek van Deloittezullen in de periode 2020-2030 ongeveer 2,1 miljoen banen in de Amerikaanse verwerkende industrie onvervuld blijven als gevolg van de aanhoudende vaardigheidskloofcrisis.

Verder blijkt uit een Eurofund-onderzoeksrapporthebben veel productiesectoren in de EU ook te kampen met vergelijkbare mismatches op de arbeidsmarkt en tekorten aan werknemers. Het probleem van de vaardigheidskloof in de productiesector is dus inderdaad ernstig.

Mannen werken aan de oude fabriek voor de installatie van apparatuur

Onderliggende oorzaken van het tekort aan vaardigheden in de productiesector

Meerdere factoren veroorzaken en verergeren het probleem van de vaardigheidskloof in de productiesector. Enkele van de gemeenschappelijke factoren zijn:

Een vergrijzende beroepsbevolking

Alle werknemers gaan op een bepaald moment met pensioen. Wanneer een werknemer met pensioen gaat, moet de werkgever onmiddellijk een vervanger vinden om zijn activiteiten soepel te laten verlopen. In de productiesector is het echter altijd een uitdaging om een even bekwame en ervaren werknemer te vinden die aan de ideale criteria voldoet.

Verwijzend naar het eerder genoemde Deloitte-onderzoekzullen er in de periode 2020-2030 ongeveer 4 miljoen nieuwe vacatures zijn in de Amerikaanse productiesector. 2,5 miljoen van deze vacatures zijn afkomstig van werknemers die met pensioen gaan. In het huidige tempo zullen waarschijnlijk slechts 1,9 miljoen van deze 4 miljoen vacatures voldoende worden ingevuld, suggereert het onderzoek.

Onvoldoende afgestudeerden in bèta/techniek

Een ontoereikend aantal afgestudeerden in STEM is een andere factor die een technische vaardigheidskloof veroorzaakt in de productiesector. In de VS zijn er onvoldoende werknemers met een onderwijs- en opleidingsachtergrond in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM), zoals dit Rapport van het Congres informeert. Europa heeft ook te maken met een vergelijkbaar tekort aan afgestudeerden in bèta/techniek, volgens een recent rapport van de rapport van de Europese Commissie.

Werknemers met een bèta/technische achtergrond zijn zeer gewild in de productiesector. Beroepen als werktuigbouwkundig ingenieur, full-stack ontwikkelaar, automatiseringsspecialist en vele andere vereisen een sterke bèta/technische achtergrond. Deze mismatch tussen opleiding en vraag naar werknemers draagt aanzienlijk bij aan de vaardigheidskloof in de productiesector.

Snelle technologische vooruitgang

Door de steeds veranderende technologische disrupties evolueert onze werkwereld voortdurend. Veel technologieën en hulpmiddelen die de afgelopen decennia de norm waren, worden nu al als verouderd beschouwd. De fax is een uitstekend voorbeeld van deze technologische veroudering.

Naast hulpmiddelen kunnen ook vaardigheden verouderd raken naarmate de tijd vordert. In het verleden moest de salarisadministratie van de werknemers van een bedrijf bijvoorbeeld handmatig worden afgehandeld. Personeelsfunctionarissen verzamelden en registreerden handmatig de salarisgegevens van alle werknemers in een spreadsheet en maakten handmatig het salaris over naar de bankrekening van elke werknemer. 

Toch kan tegenwoordig, dankzij verschillende software op de markt, de taak van het organiseren van de salarisadministratie van werknemers volledig worden geautomatiseerd. Voordat dergelijke tijdbesparende software in gebruik kan worden genomen, moeten personeelsfunctionarissen goed worden opgeleid om de kloof op het gebied van technische vaardigheden te dichten.

Grondstofintensieve training

Naarmate de technologie zich blijft ontwikkelen, ontstaan er voortdurend nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Organisaties moeten hun werknemers dus voortdurend trainen om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen. Het organiseren van trainingen kost echter kostbare tijd en geld.

Volgens een recent onderzoek van Training Magazinegaven bedrijven in de VS in 2022 gemiddeld USD 1.207/werknemer uit aan training. Deze trainingen kostten gemiddeld 62,4 uur per jaar. Helaas kunnen niet alle organisaties het zich veroorloven om zoveel geld en tijd te besteden aan het trainen van hun werknemers, vooral kleinere bedrijven niet.

Vaardigheden Beheerproblemen

Naast externe factoren is aandacht voor interne factoren binnen een organisatie net zo belangrijk. Het regelmatig bijhouden van de vaardigheden van je werknemers is een uitdagende taak. 

Niet elke projectmanager en personeelsfunctionaris heeft de mogelijkheid, de tijd of de bereidheid om een volledig functionele competentiematrix op te stellen en te beheren. Het lijkt misschien triviaal, maar het niet hebben van een functionele competentiematrix is een grote fout. 

Als gevolg daarvan is het onmogelijk om de bestaande vaardigheden van de werknemers van een organisatie volledig te begrijpen. Als we de volledige omvang van de vaardigheden van ons team niet kennen, is het onmogelijk om de uitdaging van de vaardigheidskloof die onze organisatie moet aanpakken, grondig te beoordelen.

Gevolgen van de vaardighedenkloof 

De vaardigheidskloof is duidelijk een reële bedreiging voor de productiesector. Helaas is geen enkele organisatie volledig immuun voor dit probleem. De vaardigheidskloof is inderdaad een wereldwijd fenomeen in verschillende sectoren. Hier volgen enkele mogelijke gevolgen van een vaardighedenkloof in een bedrijf:

Werken met minder werknemers 

Het meest zichtbare gevolg van de vaardigheidskloof is dat er minder gekwalificeerde werknemers zijn om aan te nemen. En minder werknemers betekent natuurlijk een lagere productiviteit. Plannen voor uitbreidingen moeten tijdelijk worden uitgesteld omdat er niet genoeg werknemers zijn om ze uit te voeren.

Onderbezetting vormt ook een zware belasting voor je huidige werknemers. Door onderbezetting moeten je werknemers taken uitvoeren die verder gaan dan hun normale verantwoordelijkheden. Dit maakt hen vatbaar voor overwerkgerelateerde problemen, zoals een burn-out.

Burn-out is een ernstig en veelvoorkomend probleem onder werknemers in alle sectoren. Uit een onderzoek van Gallup blijkt dat 23% van de ondervraagde werknemers zegt "altijd/zeer vaak een burn-out te hebben", terwijl nog eens 44% zegt "soms een burn-out te hebben". Een onbeheersbare werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken van burn-out, aldus dit onderzoek.

Minder gekwalificeerd personeel

Een ander belangrijk gevolg van een vaardighedenkloof is een personeelsbestand met ondermaatse vaardigheden en ervaring. Aangezien er onvoldoende gekwalificeerde werknemers op de markt zijn, is de keuze aan talent strikt beperkt. Het gevolg is dat uw organisatie enkel beschikbare talenten kan aanwerven, die niet noodzakelijk de best gekwalificeerde zijn.

Om bijvoorbeeld je lopende band volledig te mechaniseren, zou je een automatiseringsingenieur moeten inhuren. Maar omdat er niet veel aanbod is van professionals op dit gebied, ben je misschien gedwongen om iemand uit een ander vakgebied aan te nemen, zoals elektrotechniek of informatica.

Professionals in deze vakgebieden hebben automatiseringsexpertise, maar niet zo diep als een toegewijde automatiseringsingenieur. Dit gebrek aan expertise zal ongetwijfeld de productie-efficiëntie van uw assemblagelijn beïnvloeden.

Langer en duurder wervingsproces

Omdat er een onevenwicht is tussen vraag en aanbod van talent als gevolg van een vaardigheidskloof, zal het aannemen van een gewenste werknemer meer tijd en geld kosten. Het aannemen van een nieuwe medewerker kost tijd en geld. Een projectmanager of een personeelsfunctionaris moet een vacature plaatsen, de sollicitanten voorselecteren, sollicitatiegesprekken voeren en ten slotte de geselecteerde werknemer inwerken. Dat kost allemaal kostbare tijd.

Daarnaast zijn er ook financiële kosten verbonden aan het aannemen van personeel. Bijvoorbeeld het plaatsen van een vacature op een website van een zoekmachine voor vacatures of het inschakelen van een extern wervingsbureau. Hoe langer het duurt om een geschikt talent te vinden, hoe hoger de wervingskosten zijn.

Bekwame arbeider woont korte vergadering bij in de fabriek . Industriële mensen en productiearbeid concept

Analyse van de vaardigheidskloof

Het is essentieel om te onderzoeken of je organisatie een vaardigheidskloof heeft. Je kunt dit bereiken door een analyse van de vaardigheidskloof uit te voeren. Zoals de naam al suggereert, verwijst dit naar de activiteit van het beoordelen of er een vaardigheidskloof is binnen je organisatie en het vaststellen waar deze ligt.

Om een analyse van de vaardigheidskloof uit te voeren, moet je een matrix van vaardigheden gebruiken. Je kunt de matrix zelf opstellen met een spreadsheetprogramma zoals Microsoft Excel of Google Sheets. Je kunt ook online een sjabloon voor een analyse van vaardigheidskloven downloaden en het daarna bewerken. 

Het gebruik van een competentiematrixsoftware is een nog beter idee, omdat het niet nodig is om de matrix helemaal opnieuw te ontwerpen, wat je kostbare tijd bespaart. Voer gewoon de inhoud van de matrix in de bestaande velden van de software in. 

Een competentiematrixsoftware heeft ook tal van handige functies, zoals gepersonaliseerde werknemersrapporten, regelmatige quizzen over vaardigheden, programmeerbare meldingen en nog veel meer.

Om vaardigheidsmatrices beter te begrijpen, bekijk onze ultieme gids.

Strategieën die helpen de vaardigheidskloof te dichten

Nu we de oorzaken en gevolgen van een vaardighedenkloof hebben besproken, is het tijd om de maatregelen te bespreken die je organisatie kan nemen om deze kloof te verkleinen. Hier zijn een aantal veelgebruikte strategieën om een vaardigheidstekort aan te pakken:

Een analyse van het tekort aan vaardigheden maken

De eerste stap die je moet zetten is een analyse van de vaardigheidskloof in je organisatie. Op die manier weet u of er inderdaad sprake is van een vaardigheidskloof en in welke specifieke vaardigheden de gaten zich bevinden. Hoe eerder ze worden ontdekt, hoe beter.

Nadat een goede analyse van de vaardigheidskloof is voltooid, hebt u een duidelijk overzicht van de samenstelling en het tekort aan vaardigheden van uw organisatie. Met deze kennis kunt u gegevensgestuurde beslissingen nemen bij het plannen van maatregelen voor het behoud van vaardigheden, toekomstige trainingsprogramma's en wervingsactiviteiten.

Voor een gedetailleerde uitleg over hoe u uw werknemers kunt beoordelen met behulp van een competentiematrix, lees dan onze blog over hoe je een effectieve analyse van vaardigheidskloven uitvoert.

Digitaliseren en erven van stammenkennis

De pensionering van zittende werknemers is een van de belangrijkste oorzaken van de vaardigheidskloof in de productiesector. Daarom is het cruciaal dat hun stamkennis vóór hun pensionering wordt gedigitaliseerd en doorgegeven aan de volgende generatie. 

In de bedrijfswereld verwijst tribale kennis naar de collectieve kennis en ervaring van individuen binnen een organisatie. Bekijk ons diepgaand artikel over tribale kennis om er meer over te leren.

Een aantal nuttige maatregelen die genomen kunnen worden om inheemse kennis te behouden zijn:

  • Ervaren medewerkers aanmoedigen om hun werk te documenteren (in de vorm van foto's, video's of in digitale werkinstructies) en deze te delen met andere teamleden.
  • Een bedrijfsbreed mentorschapsprogramma, waarbij een ervaren medewerker wordt gekoppeld aan meerdere junior medewerkers en hun jarenlange ervaring en vaardigheden deelt.
  • Voortdurend de ontwikkeling van de vaardigheden van je werknemers bijhouden met behulp van een competentiematrix.
  • Het bevorderen van een open en vooruitstrevende werkomgeving waar de kennis en zorgen van elke werknemer altijd worden gewaardeerd.

Uw werknemers bijscholen

Als er een vaardigheidstekort is vastgesteld, is het bijscholen van je werknemers de volgende stap. Het verbeteren van de vaardigheden van je werknemers door middel van trainingsprogramma's is een investering die de moeite waard is. Het zal niet alleen de vaardigheidskloof dichten en hun productiviteit verbeteren, maar het zal ook helpen bij het behouden van werknemers. 

Elke werknemer die tijdens zijn carrière voortdurend wordt bijgeschoold, zal zich gewaardeerd voelen. Volgens een onderzoek van IBMzegt 36% van de respondenten dat "doorlopende leermogelijkheden" de belangrijkste organisatorische eigenschap zijn bij het aantrekken van werknemers.

Nieuw talent aantrekken

Bovendien kunt u altijd nieuwe talenten aanwerven om de vaardigheidskloof in uw organisatie te dichten. Gebruik de inzichten uit uw analyse van de vaardigheidskloof om ervoor te zorgen dat u alleen talenten aanwerft die de vaardigheidskloof van uw organisatie direct dichten.

Aangezien er een tekort is aan talent met een bèta/technische achtergrond in de productiesector, is er inderdaad een hevige concurrentie bij het rekruteren van nieuw talent. Zorg er altijd voor dat uw organisatie een eerlijk verloningspakket biedt, voldoende flexibiliteit en, uiteraard, ruimte voor toekomstige opleidingen en loopbaanontwikkeling.

Technologie omarmen om de vaardigheidskloof te dichten

Bij het dichten van de vaardigheidskloof is technologie je sterkste bondgenoot. Je kunt verschillende digitale tools gebruiken om een vaardigheidskloof binnen je organisatie op te sporen en op te lossen. Een competentiematrix is hier een goed voorbeeld van.

Een competentiematrixsoftware is je belangrijkste hulpmiddel bij het analyseren van hiaten in vaardigheden. Het beoordeelt de bestaande vaardighedenportefeuille van je teamleden en analyseert de tekortkomingen.

Een softwarematige competentiematrix biedt veel functies waar conventionele competentiematrices nooit aan kunnen tippen. Standaardfuncties zijn onder andere een kant-en-klare vaardighedenmatrix en sjabloon voor kloofanalyse, automatische meldingen en de mogelijkheid om informatie te ontvangen en te delen met andere apparaten.

Met Azumuta's Vaardighedenmatrix & -trainingsmodulekunt u verder gaan dan het uitvoeren van een analyse van de vaardigheidskloof. Je kunt een trainingsschema voor de lange termijn plannen voor je werknemers, routinematige vaardigheidscontroles organiseren, gedetailleerde vaardigheidsrapporten hebben voor elke individuele werknemer en talloze andere handige functies.

Bovendien is het de enige competentiematrix op de markt die kan worden gekoppeld aan een Digitale Werkinstructies module. Met deze toevoeging kunt u visueel intuïtieve werkinstructies geven aan uw werknemers op de werkvloer.

Dankzij Azumuta's software die uw industriële gereedschappen koppelt aan computers, tablets en smartphones, kunt u ook in real-time controleren of uw trainingsmateriaal en werkinstructies worden nageleefd op de werkvloer. Azumuta is echt uw one-stop-software voor al uw productiebehoeften.

Ontdek hoe Azumuta's Digitale Werkinstructies module heeft de tijd die nodig is om werkinstructies te beheren heeft gehalveerd en klachten over menselijke fouten tot 60% heeft verminderd in onze klantenverhaal. Zorg ervoor dat u onze andere succesverhalen van klanten hier.

De vaardigheidskloof overwinnen: een cruciale uitdaging voor productiebedrijven

In dit artikel

Recente Blog Updates

AdobeStock 200536843 geschaald

CAPA-documentatie: Een betrouwbaar spoor bouwen

Ontdek de essentie van CAPA-documentatie (Corrective and Preventive Action) in gereguleerde industrieën. Leer hoe grondige documentatie een robuust kader biedt voor transparantie, consistentie en effectieve communicatie tussen belanghebbenden, zodat u verzekerd bent van

Read More "