Waarom is ISO 9001-naleving zo belangrijk voor de productie?

ISO 9001 is een kwaliteitsmanagementsysteem dat richtlijnen biedt voor bedrijven. Het kan helpen om kwaliteitsbeheerpraktijken te verbeteren, kosten te verlagen en klanttevredenheid te verhogen. Als u uw bedrijf wilt verbeteren, is een ISO 9001-certificering een goed begin. Lees hieronder voor meer informatie.
Twee mannen in een fabrieksomgeving. De ene draagt een oranje veiligheidsvest over zwarte kleding en houdt een laptop vast, terwijl de andere een helm en geruit overhemd draagt en papieren vasthoudt. Ze zijn in gesprek en bekijken mogelijk plannen of gegevens op de laptop.
Gepubliceerd op:
21 november 2022
Bijgewerkt op:
14 februari 2024

Stel je voor dat je een bedrijfseigenaar bent in de productiesector. Je hebt jarenlang gewerkt om je bedrijf van de grond af op te bouwen en je begint eindelijk succes te boeken.

Maar op een dag krijg je een brief van een klant die je vertelt dat ze geen zaken meer met je willen doen omdat je producten niet aan hun kwaliteitseisen voldoen.

Bij nader inzien ontdek je dat je producten niet voldoen aan de ISO 9001-normen. Dit is een groot probleem, want ISO 9001 is een van de belangrijkste normen voor kwaliteitsbeheer in de productie.

Consumenten en bedrijven verwachten tegenwoordig een hoog kwaliteitsniveau van de producten die ze kopen. Om aan deze verwachtingen te voldoen, moeten fabrikanten zich houden aan strenge kwaliteitsnormen zoals ISO-naleving. Zonder naleving riskeren fabrikanten klanten te verliezen en hun reputatie te beschadigen.

Waarom is ISO-conformiteit zo cruciaal voor productie? Laten we dat eens nader bekijken.

Wat is ISO-naleving?

ISO staat voor Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Naleving betekent in deze context het volgen van de richtlijnen en vereisten die zijn opgesteld door de ISO.

De ISO 9001-norm bijvoorbeeld is een reeks richtlijnen voor kwaliteitsbeheer die bedrijven kunnen gebruiken om hun activiteiten te verbeteren. Om aan deze norm te voldoen, moeten bedrijven voldoen aan bepaalde eisen met betrekking tot kwaliteitscontrole en -beheer.

ISO-conformiteit zorgt ervoor dat producten, diensten en systemen voldoen aan de vereisten die zijn vastgelegd in ISO-normen. Deze normen, die ontwikkeld zijn door experts in hun vakgebied, bieden een gemeenschappelijke taal die bedrijven kunnen gebruiken om de kwaliteit en veiligheid te verbeteren.

ISO-nalevingsnormen hebben betrekking op verschillende onderwerpen, waaronder:

  • Kwaliteitsbeheer (ISO 9001)
  • Milieubeheer (ISO 14001)
  • Gezondheid en veiligheid op het werk (ISO 45001)
  • Informatiebeveiliging (ISO 27001)

Elke norm bevat specifieke vereisten waaraan bedrijven zich moeten houden. Op het moment van schrijven zijn er 24.949 ISO-normen - wat betekent dat er veel mogelijkheden zijn voor bedrijven om fouten te maken en niet aan de normen te voldoen.

Deze bestrijken gebieden zoals productontwerp, productie, installatie en service. Bijna elk bedrijfsproces kan beïnvloed worden door een ISO-norm.

Waarom is ISO-naleving essentieel?

Om te begrijpen waarom ISO-naleving essentieel is, is het belangrijk om de rol van normen te begrijpen. Normen bieden een gemeenschappelijke taal die bedrijven kunnen gebruiken om met elkaar te communiceren. Ze helpen ook om ervoor te zorgen dat producten en diensten veilig, betrouwbaar en van hoge kwaliteit zijn.

ISO-normen spelen een cruciale rol in de productiesector. Ze helpen ervoor te zorgen dat producten voldoen aan de kwaliteitsverwachtingen van consumenten en bedrijven.

In het verleden gebruikten veel fabrikanten hun eigen interne kwaliteitsnormen. Dit leidde echter vaak tot verwarring en inconsistentie. Door ISO-nalevingsnormen te gebruiken, kunnen fabrikanten er zeker van zijn dat hun producten aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen, ongeacht waar ze worden geproduceerd.

Welke voordelen biedt ISO-naleving voor bedrijven?

Investeren in een goede ISO-conformiteit kan bedrijven verschillende voordelen opleveren, waaronder:

Verbeterd kwaliteitsbeheer

Ten eerste - en dat is waarschijnlijk het belangrijkste - kunnen bedrijven die investeren in ISO-naleving hun kwaliteitsmanagementsystemen verbeteren. Door de vereisten van de ISO-normen te volgen, kunnen bedrijven er zeker van zijn dat hun producten en diensten voldoen aan de verwachtingen van de klant.

Met name ISO 9001 is een norm voor kwaliteitsmanagement die richtlijnen biedt voor het opzetten en onderhouden van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem. Door de vereisten van ISO 9001 te volgen, kunnen bedrijven hun algemene kwaliteitsmanagementpraktijken verbeteren.

Verhoogde klanttevredenheid

Een ander voordeel van ISO-naleving is een grotere klanttevredenheid. Als klanten weten dat een product voldoet aan de ISO-normen, is de kans groter dat ze tevreden zijn met hun aankoop.

Bedrijven die investeren in ISO-naleving kunnen ook profiteren van hogere verkoopcijfers en een groter marktaandeel. Door producten te leveren die voldoen aan de verwachtingen van de klant, kunnen bedrijven een concurrentievoordeel behalen ten opzichte van bedrijven die niet voldoen aan de ISO-normen.

Bedrijven die bijvoorbeeld medische hulpmiddelen produceren, moeten voldoen aan de vereisten van ISO 13485. Deze norm heeft betrekking op het ontwerp, de productie en de distributie van medische hulpmiddelen.

Door te voldoen aan ISO 13485 kunnen bedrijven hun klanten laten zien dat ze kwaliteit en veiligheid serieus nemen. Daardoor is de kans groter dat ze het vertrouwen en de loyaliteit van hun klanten winnen. En als consumenten een bedrijf kunnen vertrouwen, is de kans groter dat ze er voor langere tijd zaken mee doen.

Lagere kosten

Een ander voordeel van ISO-naleving is lagere kosten. Door de vereisten van ISO-normen te volgen, kunnen bedrijven dure fouten en vergissingen vermijden. Bovendien kunnen ze hun algemene efficiëntie en productiviteit verbeteren.

In veel gevallen worden de kosten voor het implementeren van een ISO-conform systeem gecompenseerd door de besparingen die bedrijven realiseren dankzij de verbeterde kwaliteit en efficiëntie.

Verbeterde veiligheid voor werknemers

Een ander voordeel van ISO-naleving is de verbeterde veiligheid van werknemers. Veel van de normen, zoals ISO 45001, hebben betrekking op gezondheid en veiligheid op het werk. Door de vereisten van deze normen te volgen, kunnen bedrijven een veiligere werkomgeving voor hun werknemers creëren.

Een veilige werkplek is niet alleen goed voor de werknemers, maar kan bedrijven ook helpen om dure ongevallen en verwondingen te voorkomen. Bovendien worden bedrijven die een veilige werkomgeving bieden vaak gezien als verantwoordelijker en betrouwbaarder.

Verbeterde transparantie en traceerbaarheid

Een ander voordeel van ISO-naleving is verbeterde transparantie en traceerbaarheid. Door de vereisten van ISO-normen te volgen, kunnen bedrijven hun producten en processen beter traceren. Deze informatie kan worden gebruikt om problemen op te sporen en ze in de toekomst te voorkomen.

Bovendien worden bedrijven die voldoen aan ISO-normen vaak gezien als betrouwbaarder en vertrouwenswaardiger. Dit kan helpen om het vertrouwen en de loyaliteit van klanten op te bouwen.

Verbeterde duurzaamheidspraktijken

Tot slot kunnen bedrijven die investeren in ISO-naleving hun duurzaamheidspraktijken verbeteren. Veel van de normen, zoals ISO 14001, hebben betrekking op milieubeheer. Door de vereisten van deze normen te volgen, kunnen bedrijven hun impact op het milieu verminderen.

Bovendien worden bedrijven die voldoen aan ISO-normen vaak gezien als verantwoordelijker en milieuvriendelijker. Dit kan helpen om het vertrouwen en de loyaliteit van klanten op te bouwen.

Wat is ISO 9001?

Van de ISO-nalevingsnormen is ISO 9001 een van de belangrijkste voor bedrijven in de productiesector. Deze norm biedt richtlijnen voor het opzetten en onderhouden van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 9001 werd voor het eerst geïntroduceerd in 1987 en is ontworpen om bedrijven te helpen hun kwaliteitsmanagement te verbeteren. De norm is gebaseerd op veel principes van kwaliteitsmanagement, waaronder klantgerichtheid, leiderschap, betrokkenheid van mensen, procesaanpak, verbetering, op bewijs gebaseerde besluitvorming en relatiebeheer.

ISO 9001 is onlangs bijgewerkt in 2015. De nieuwe versie van de norm legt meer nadruk op risicogebaseerd denken en betrokkenheid van belanghebbenden. De norm introduceert ook nieuwe eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen, zoals een focus op de organisatorische context en de noodzaak voor het topmanagement om leiderschap te tonen.

Wat zijn de voordelen van ISO 9001?

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan ISO 9001. Het belangrijkste is misschien wel dat het bedrijven kan helpen hun kwaliteitsbeheer te verbeteren.

Door de vereisten van ISO 9001 te volgen, kunnen bedrijven een systeem ontwikkelen om hun kwaliteit te controleren en te verbeteren. Dit kan weer leiden tot betere producten en diensten, grotere klanttevredenheid en lagere kosten.

Bovendien kan ISO 9001 bedrijven helpen vertrouwen op te bouwen bij hun klanten. Klanten zijn vaak eerder geneigd om zaken te doen met bedrijven die ISO 9001 gecertificeerd zijn. Dit komt omdat de certificering garandeert dat het bedrijf kwaliteit serieus neemt en zich inzet om aan de verwachtingen van de klant te voldoen.

Ten slotte kan ISO 9001 bedrijven ook helpen om hun communicatie en documentatie te verbeteren. De norm vereist dat bedrijven procedures opstellen voor communicatie met klanten en voor het documenteren van hun kwaliteitsmanagementsysteem.

Dit kan bedrijven helpen fouten te voorkomen en ervoor zorgen dat iedereen op dezelfde golflengte zit. Het kan het ook gemakkelijker maken om problemen op te lossen als ze zich voordoen.

Twee ingenieurs met witte helmen op staan in een productiefaciliteit. De oudere ingenieur met het witte shirt gebaart terwijl hij praat en de jongere ingenieur met het blauwe shirt houdt een laptop vast. Industriële apparatuur en machines zijn zichtbaar op de achtergrond.

Hoe kunnen bedrijven ISO 9001-certificering behalen?

De verwachtingen van een ISO 9001-certificering worden uitgelegd in 10 "clausules" - de eerste 7 daarvan richten zich op het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem, terwijl de laatste drie clausules de nadruk leggen op voortdurende verbetering, corrigerende en preventieve acties en managementbeoordeling.

1. Toepassingsgebied

De eerste clausule definieert het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem, met inbegrip van welke processen inbegrepen zijn en welke uitgesloten zijn. Deze uitsluitingen moeten zorgvuldig worden gedefinieerd zodat het kwaliteitsmanagementsysteem niet te complex wordt.

2. Normatieve referenties

Deze clausule definieert de normatieve referenties, dat zijn de normen en andere documenten waarvan ISO 9001 afhankelijk is. Als een bedrijf wil beweren dat het voldoet aan ISO 9001, moet het de nieuwste versies van deze normatieve referenties gebruiken.

3. Termen en definities

Deze clausule bevat definities van termen die worden gebruikt in ISO 9001. Deze definities moeten worden gebruikt bij het interpreteren van de eisen van de norm.

4. Context van de organisatie

De vierde clausule vereist dat bedrijven de context begrijpen waarin ze opereren. Dit houdt ook in dat ze de behoeften en verwachtingen van klanten en andere belanghebbenden moeten begrijpen.

5. Leiderschap

Leiderschap is een belangrijke vereiste van ISO 9001. Het topmanagement moet betrokken zijn bij de ontwikkeling en toepassing van het kwaliteitsmanagementsysteem. Ze moeten ook leiderschap en richting geven aan voortdurende verbetering.

6. Planning

De zesde clausule vereist dat bedrijven plannen maken voor de ontwikkeling en invoering van hun kwaliteitsmanagementsysteem. Dit omvat het plannen van de middelen die nodig zullen zijn, de rollen en verantwoordelijkheden van werknemers en de processen die gebruikt zullen worden.

7. Ondersteuning

De zevende clausule richt zich op de middelen die nodig zijn om het kwaliteitsmanagementsysteem te ondersteunen. Deze middelen omvatten personeel, faciliteiten en informatie.

8. Werking

De achtste clausule behandelt de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit omvat de processen die worden gebruikt om producten en diensten te produceren.

9. Prestatie-evaluatie

De negende clausule vereist dat bedrijven hun prestaties evalueren. Dit omvat het controleren en meten van processen, het beoordelen van klanttevredenheid en het stellen van doelen voor verbetering.

10. Verbetering

De laatste clausule richt zich op voortdurende verbetering. Bedrijven moeten procedures opstellen voor het identificeren en aanpakken van mogelijkheden voor verbetering.

Hoe te beginnen met ISO 9001-certificering?

Aan de slag gaan met ISO 9001 certificering kan een ontmoedigende taak lijken. Er zijn echter een paar dingen die bedrijven kunnen doen om het proces gemakkelijker te maken:

1. Werknemers opleiden

Een van de belangrijkste dingen die bedrijven kunnen doen, is hun werknemers voorlichten over ISO 9001. Werknemers moeten begrijpen wat de norm inhoudt en waarom deze belangrijk is. Ze moeten ook weten wat hun rollen en verantwoordelijkheden zijn met betrekking tot het kwaliteitsmanagementsysteem.

2. Zoek een adviseur

Bedrijven kunnen ook op zoek gaan naar een consultant die gespecialiseerd is in ISO 9001. Een consultant kan bedrijven helpen bij het ontwikkelen en implementeren van hun kwaliteitsmanagementsysteem.

3. Sjablonen gebruiken

Er zijn veel sjablonen en checklists beschikbaar die bedrijven kunnen helpen met de vereisten van ISO 9001. Deze sjablonen kunnen worden gebruikt om beleid en procedures te ontwikkelen, de voortgang bij te houden en prestaties te meten.

4. Laat je certificeren

Als het kwaliteitsmanagementsysteem eenmaal draait, kunnen bedrijven zich laten certificeren door een erkende certificeringsinstantie. Dit laat klanten zien dat het bedrijf er alles aan doet om aan hun behoeften te voldoen.

5. Het systeem onderhouden

ISO 9001 is een dynamische norm die voortdurend moet worden herzien en bijgewerkt. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun kwaliteitsmanagementsysteem meegroeit met hun veranderingen.

Door deze stappen te volgen, kunnen bedrijven Ga Van Start volgen op weg naar ISO 9001 certificering.

Hoe kan software helpen om ISO 9001-naleving te beheren?

Met zoveel elementen waarmee rekening moet worden gehouden, kan het voor bedrijven moeilijk zijn om hun ISO-conformiteit te beheren. Software kan bedrijven helpen door een centrale opslagplaats te bieden voor al hun documentatie over het kwaliteitsmanagementsysteem. Het kan ook de training van werknemers, auditresultaten en corrigerende maatregelen bijhouden.

Deze softwareoplossingen maken eenvoudige samenwerking tussen medewerkers en afdelingen mogelijk. Ze kunnen ook real-time inzicht geven in de prestaties van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Bij het selecteren van software voor ISO-naleving moeten bedrijven rekening houden met hun specifieke behoeften. Ze moeten ook op zoek gaan naar software die gemakkelijk te gebruiken is en over robuuste functies beschikt. Softwareoplossingen zoals Azumuta bieden al deze functies en meer.

Gebruik Azumuta's platform

Ontdek hoe ons platform kan helpen bij het stroomlijnen van gegevensverzameling, het verhogen van de productiviteit en het verbeteren van de kwaliteitsborging met een demo van Azumuta.

Een demo boeken

Doe mee aan de digitale werkvloerrevolutie!

Aan de linkerkant wordt een profiel van een assemblagemedewerker weergegeven met categorieën als Voormontage, Assemblage en Testen. Aangrenzende grafieken geven een gedetailleerd overzicht van taken zoals reinigen, assembleren, verpakken, voormontage en testen, elk met numerieke waarden.
© Azumuta 2024