Maximale prestaties, minimale kosten: De sleutel tot betrouwbaarheid van apparatuur

Bent u op zoek naar manieren om de betrouwbaarheid van uw apparatuur te maximaliseren en stilstand te minimaliseren? Ontdek hoe het implementeren van voorspellende onderhoudstechnieken u kan helpen de prestaties van uw machines te maximaliseren en werknemers op de werkvloer de controle te geven over onderhoudsactiviteiten.
Een fabrieksarbeider met veiligheidshelm, veiligheidsbril en gehoorbescherming houdt een tablet vast terwijl hij een robotarm inspecteert in een industriële omgeving. De arbeider draagt een reflecterend veiligheidsvest en op de achtergrond staan apparatuur en machines.
Gepubliceerd op:
29 december 2022
Bijgewerkt op:
02 februari 2024

Moderne werknemers hebben energie-efficiënte, betrouwbare apparatuur nodig voor hun dagelijkse werkzaamheden. Storingen en defecten aan apparatuur kunnen leiden tot dure reparaties en onnodige stilstand, wat resulteert in verminderde productiviteit en financiële verliezen voor bedrijven.

Voorspellend onderhoud identificeert effectief potentiële problemen voordat ze zich voordoen, verlaagt de operationele kosten en verbetert de betrouwbaarheid.

Voor productieactiviteiten kan voorspellend onderhoud technieken omvatten zoals olieanalyse, trillingsmonitoring en infraroodbeeldvorming. Deze technieken helpen problemen te identificeren voordat ze zich voordoen en leveren bruikbare gegevens om de levensduur van de apparatuur te maximaliseren.

Als u predictief onderhoud in uw bedrijf wilt implementeren, lees dan verder om de belangrijkste stappen voor succes te ontdekken.

Betrouwbaarheid van productieapparatuur begrijpen

Betrouwbaarheid van productieapparatuur is het vermogen van machines en apparatuur om in de loop der tijd consistent te functioneren. Het is een maatstaf voor de prestaties van apparatuur en het vermogen om een consistente output te produceren zonder onverwachte onderbrekingen of storingen. De betrouwbaarheid van apparatuur is essentieel om ervoor te zorgen dat productieprocessen ononderbroken, op tijd en kostenefficiënt verlopen.

Om de betrouwbaarheid van apparatuur te maximaliseren, moeten bedrijven hun apparatuur proactief bewaken en onderhouden.

Preventief onderhoud is een belangrijk onderdeel om ervoor te zorgen dat machines na verloop van tijd betrouwbaar blijven. Dit omvat het regelmatig controleren op slijtage, het vervangen van onderdelen en het gebruik van voorspellende onderhoudstechnieken om te anticiperen op potentiële problemen voordat ze zich voordoen.

Maar zelfs de meest betrouwbare apparatuur krijgt uiteindelijk te maken met slijtage, waardoor er onderhoud nodig is. Wanneer dit gebeurt, is het essentieel voor bedrijven om een effectief onderhoudssysteem te hebben. Dit zorgt ervoor dat noodzakelijke reparaties snel en kosteneffectief worden uitgevoerd, zodat productieprocessen ononderbroken blijven verlopen.

De risico's van slechte betrouwbaarheid van apparatuur

Het niet zorgen voor betrouwbare apparatuur kan ernstige gevolgen hebben voor bedrijven. Het kan niet alleen leiden tot dure reparaties en stilstand, maar ook tot een daling van de algehele productiviteit. Slechte betrouwbaarheid kan zelfs werknemers in gevaar brengen door ze bloot te stellen aan gevaarlijke werkomgevingen.

Tegelijkertijd moeten bedrijven rekening houden met de milieueffecten van onbetrouwbare apparatuur en activiteiten. Inefficiënte machines kunnen meer energie verbruiken dan nodig is, wat leidt tot hogere kosten en een grotere ecologische voetafdruk.

De sleutel tot succesvolle betrouwbaarheid van apparatuur ligt in voorspellend en autonoom onderhoud, dat kan worden gebruikt om te anticiperen op verstoringen in productieprocessen en deze te voorkomen.

Traditionele betrouwbaarheidscijfers voor apparatuur

Als het gaat om het meten van de betrouwbaarheid van apparatuur, vertrouwen bedrijven traditioneel op meetgegevens zoals de gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF), beschikbaarheidspercentage en reparatiekosten.

Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF)

De eerste metriek die bedrijven moeten overwegen is de Mean Time Between Failures (MTBF). Deze metriek meet de gemiddelde tijd dat een machine of systeem kan werken zonder dat er een storing optreedt. Dit kan inzicht geven in de algehele betrouwbaarheid van een bedrijf en helpen bij het identificeren van gebieden die verbetering behoeven.

MTBF wordt berekend door de totale werktijd van een machine of systeem te delen door het aantal storingen. Hoe hoger de MTBF-waarde, hoe betrouwbaarder de apparatuur. Naarmate de betrouwbaarheid van een systeem toeneemt, neemt ook de MTBF toe.

Beschikbaarheidspercentage

De beschikbaarheidsgraad meet de hoeveelheid tijd dat apparatuur beschikbaar is voor gebruik ten opzichte van de totale tijd dat ze in bedrijf is. Als een machine bijvoorbeeld 90% van de tijd beschikbaar is voor gebruik, dan is de beschikbaarheidsgraad 90%.

De beschikbaarheidsgraad helpt bedrijven begrijpen hoe betrouwbaar hun apparatuur is en of ze verbeteringen moeten aanbrengen. Een lage beschikbaarheidsgraad kan erop wijzen dat er reparaties of onderhoud nodig zijn of dat de machines overbelast zijn.

Gemiddelde tijd tot defect (MTTF)

De MTTF-metriek (Mean Time to Failure) is vergelijkbaar met de MTBF, maar meet de gemiddelde tijd dat een machine of systeem kan werken voordat de eerste storing optreedt. Deze metriek helpt bedrijven om gebieden te identificeren waar verbeteringen kunnen worden aangebracht om de kans op uitval van apparatuur te verkleinen.

Kosten van reparaties

Tot slot kunnen bedrijven de reparatiekosten meten om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van hun apparatuur. Door het bedrag dat aan reparaties wordt besteed bij te houden, kunnen bedrijven gebieden met hoge kosten en mogelijkheden voor efficiëntieverbeteringen identificeren. Dit is een snelle en vieze manier om de betrouwbaarheid van apparatuur te meten.

Het probleem met traditionele meetmethoden

Traditionele meetgegevens zijn weliswaar nuttig, maar vaak beperkt in hun vermogen om een zinvol inzicht te geven in de betrouwbaarheid van apparatuur. Dit komt omdat ze geen rekening houden met factoren zoals omgevingsfactoren of de leeftijd van de machines.

Als gevolg daarvan kunnen bedrijven mogelijk niet nauwkeurig voorspellen wanneer een probleem zich zal voordoen en dit aanpakken voordat het tot dure reparaties leidt.

Ook kunnen deze statistieken hun gegevens pas verzamelen als er al een probleem is opgetreden, wat betekent dat bedrijven storingen aan apparatuur mogelijk niet kunnen voorkomen voordat ze zich voordoen. Dit kan leiden tot meer stilstand en een lagere productiviteit.

Geavanceerde oplossingen voor betrouwbaarheid van apparatuur

Gelukkig hebben bedrijven nu toegang tot geavanceerde oplossingen voor apparatuurbetrouwbaarheid die een uitgebreider beeld kunnen geven van hun activiteiten. Deze oplossingen maken gebruik van voorspellende analyses en algoritmen voor machinaal leren om te voorspellen wanneer een probleem waarschijnlijk zal optreden en proactieve stappen te ondernemen om dit te voorkomen.

Voorspellend onderhoud: De sleutel tot succesvolle betrouwbaarheid van apparatuur

Wat als je op potentiële problemen zou kunnen anticiperen voordat ze zich voordoen? Dat is waar voorspellend onderhoud om de hoek komt kijken. Technieken voor voorspellend onderhoud kunnen bedrijven helpen om de prestaties van hun apparatuur te maximaliseren en de kosten van reparaties en productiviteitsverlies te minimaliseren.

Voorspellend onderhoud (ook wel toestandsafhankelijk of proactief onderhoud genoemd) is het gebruik van gegevens en technologie om te anticiperen op problemen met apparatuur voordat ze zich voordoen. Dit helpt bedrijven de betrouwbaarheid van apparatuur te maximaliseren en tegelijkertijd ongeplande stilstand, reparatiekosten en productiviteitsverlies te minimaliseren.

Voorbeelden van voorspellende onderhoudstechnieken zijn:

1. Olieanalyse

Hierbij wordt de olie van een motor of machine geanalyseerd om mogelijke problemen zoals abnormale slijtage op te sporen. Veranderingen in de olie kunnen vaak wijzen op potentiële machineproblemen voordat ze ernstig worden.

2. Trillingsbewaking

Deze techniek maakt gebruik van sensoren om veranderingen in de trillingsniveaus van een machine te detecteren die kunnen duiden op een dreigend defect. Bij proactief gebruik kan deze techniek technici waarschuwen voor potentiële problemen voordat ze zich voordoen.

3. Infraroodbeeldvorming

Deze techniek maakt gebruik van warmtebeelden om temperatuurveranderingen te detecteren, die kunnen duiden op een dreigend defect aan apparatuur. Het is een snelle en kosteneffectieve manier om problemen op te sporen en stilstand te verminderen.

4. Ultrasoon testen

Deze methode maakt gebruik van geluidsgolven om veranderingen in metalen onderdelen op te sporen die kunnen duiden op potentiële problemen. Het is met name effectief voor het detecteren van scheuren of andere structurele defecten die tot defecten kunnen leiden.

5. Computergestuurd toezicht

Deze techniek maakt gebruik van computers om verschillende apparatuurparameters te controleren, zoals temperatuur, druk, stroomsnelheid en stroom. Dit helpt technici om potentiële problemen te identificeren voordat ze ernstig worden.

Door gebruik te maken van voorspellende onderhoudstechnieken kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun apparatuur betrouwbaar blijft en de prestaties maximaliseren terwijl de kosten worden geminimaliseerd. Bovendien helpen deze technieken het risico op onverwachte storingen te verminderen en de klanttevredenheid hoog te houden. Daarom zijn ze een belangrijk onderdeel van elk effectief onderhoudsprogramma voor apparatuur.

De rol van autonoom onderhoud

Autonoom onderhoud is een vorm van voorspellend onderhoud die mensen op de werkvloer in staat stelt om te leren en de signalen van potentiële systeemproblemen te herkennen. Dit type onderhoud vertrouwt op de vaardigheden en inzichten van operators om veranderingen in trillingsniveaus, temperatuur, geluid en andere factoren te detecteren die kunnen duiden op dreigende problemen met apparatuur.

Door operators te leren hoe ze vroege tekenen van slijtage kunnen herkennen, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun machines na verloop van tijd betrouwbaarder en efficiënter werken. Autonoom onderhoud is een kosteneffectieve manier om de betrouwbaarheid van machines te verbeteren en stilstand te minimaliseren zonder te investeren in dure technologieën voor voorspellend onderhoud.

Operators kunnen bijvoorbeeld eenvoudige hulpmiddelen zoals digitale thermometers gebruiken om de temperatuur van verschillende componenten te meten. Als operators plotselinge temperatuurveranderingen opmerken, kunnen ze technici waarschuwen en preventieve maatregelen nemen voordat er een systeemstoring optreedt. Of als ze tekenen van slijtage zien, kunnen ze de betreffende onderdelen inspecteren of vervangen.

Autonoom onderhoud kan een integrale rol spelen in voorspellende onderhoudsstrategieën. Door mensen op de productievloer te leren mogelijke signalen van systeemstoringen te herkennen en erop te reageren, kunnen bedrijven ongeplande stilstand minimaliseren en ervoor zorgen dat hun apparatuur altijd volledig operationeel blijft.

Tips voor het implementeren van geavanceerd voorspellend onderhoud

Voorspellend onderhoud kan een krachtig hulpmiddel zijn voor bedrijven die de betrouwbaarheid van hun apparatuur willen maximaliseren en stilstand tot een minimum willen beperken. Hier volgen enkele tips voor het implementeren van geavanceerde strategieën voor voorspellend onderhoud:

1. Een proactieve onderhoudsstrategie hebben

Het implementeren van voorspellend onderhoud moet deel uitmaken van een algemene preventieve benadering van het onderhoud van apparatuur. Door proactief te controleren en te reageren op systeemveranderingen kunnen bedrijven onverwachte storingen minimaliseren en prestaties maximaliseren. Dit kan preventief onderhoud omvatten, zoals reinigen, smeren en inspecteren om ervoor te zorgen dat apparatuur soepel blijft draaien.

2. Vergeet de menselijke inspectie niet

Hoewel geavanceerde technologieën essentieel zijn voor voorspellend onderhoud, is het ook belangrijk om mensen bij het proces te betrekken. Door machines regelmatig door operators te laten inspecteren, kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze na verloop van tijd betrouwbaar en efficiënt blijven. Dit is de kracht van autonoom onderhoud.

3. Investeer in de juiste technologieën

Geavanceerd predictief onderhoud vereist de juiste technologie om effectief te zijn. Investeer in betrouwbare en nauwkeurige monitoringsystemen, zoals trillingssensoren of temperatuursensoren. Overweeg daarnaast te investeren in computergebaseerde software die patronen kan detecteren en technici kan waarschuwen voor mogelijke systeemproblemen.

Met deze tips kunnen bedrijven effectief strategieën voor voorspellend onderhoud implementeren om de betrouwbaarheid en prestaties van apparatuur te maximaliseren. Door proactief potentiële systeemproblemen op te sporen voordat het ernstige problemen worden, kunnen organisaties tijd en geld besparen terwijl de klanttevredenheid hoog blijft.

De kern van de zaak

De betrouwbaarheid van apparatuur is een integraal onderdeel van de activiteiten van elke organisatie. Door te investeren in voorspellende onderhoudstechnieken kunnen bedrijven dure storingen voorkomen en ervoor zorgen dat hun klanten producten of diensten van de hoogste kwaliteit ontvangen.

Autonoom onderhoud kan een integrale rol spelen in voorspellende onderhoudsstrategieën, door operators in staat te stellen potentiële systeemproblemen te identificeren en technici te waarschuwen voordat er een probleem optreedt. Met de juiste preventieve aanpak en technologie kunnen bedrijven de betrouwbaarheid van hun apparatuur maximaliseren en stilstand tot een minimum beperken.

Doe mee aan de digitale werkvloerrevolutie!

Aan de linkerkant wordt een profiel van een assemblagemedewerker weergegeven met categorieën als Voormontage, Assemblage en Testen. Aangrenzende grafieken geven een gedetailleerd overzicht van taken zoals reinigen, assembleren, verpakken, voormontage en testen, elk met numerieke waarden.
© Azumuta 2024