Preventieve vs. corrigerende maatregelen: Een evenwichtsoefening

Vind het juiste evenwicht tussen preventieve en corrigerende acties in productie. Ontdek hoe Azumuta dit proces stroomlijnt, zodat u klaar bent om problemen te voorkomen en snel te corrigeren. Ontdek de synergie tussen deze strategieën in onze inzichtelijke duik.
Twee fabrieksarbeiders in blauwe uniformen staan voor industriële apparatuur. De vrouw, die een veiligheidsbril draagt, houdt een tablet vast en wijst ernaar terwijl de man aandachtig toekijkt. Beiden dragen naamplaatjes en bevinden zich in een faciliteit met metalen hekken en machines.
Gepubliceerd op:
13 november 2023
Bijgewerkt op:
28 februari 2024

Preventieve en corrigerende acties zijn twee essentiële onderdelen van elke effectieve strategie voor procesverbetering. En in de productie is niets zo cruciaal als de juiste balans vinden tussen deze twee benaderingen.

Denk eens aan een productievloer - dagelijks zijn er processen gaande, machines draaien en er wordt kwaliteitsverbetering toegepast om ervoor te zorgen dat alleen het beste product de fabriek verlaat. Wat gebeurt er als er iets fout gaat?

En het ergste is: wat gebeurt er als dit probleem iets is dat voorkomen had kunnen worden met de juiste corrigerende maatregelen?

Preventieve en correctieve acties zijn beide nodig om een fabriek efficiënt te laten draaien. Preventieve acties richten zich op het voorkomen van problemen voordat ze zich voordoen, terwijl correctieve acties zich richten op problemen die zich al voordoen. Maar hoe kun je beide effectief implementeren? Laten we eens kijken hoe strategisch CAPA-beheer u kan helpen bij het navigeren tussen preventieve en corrigerende acties.

Wat zijn preventieve en corrigerende acties?

Preventieve acties zijn proactieve maatregelen die worden genomen om de hoofdoorzaken van potentiële problemen weg te nemen voordat ze zich voordoen. Het richt zich op het identificeren van gebieden die tot problemen zouden kunnen leiden en het implementeren van maatregelen om ze te voorkomen.

In een productieomgeving kunnen preventieve acties bijvoorbeeld bestaan uit regelmatig onderhoud van apparatuur, trainingsprogramma's voor werknemers en inspecties voor kwaliteitsverbetering en -controle. Door deze maatregelen te implementeren, kunnen bedrijven de kans op defecten aan apparatuur, menselijke fouten en productdefecten verkleinen.

Aan de andere kant zijn corrigerende maatregelen gericht op het aanpakken van bestaande non-conformiteiten en afwijkingen door het vinden van onmiddellijke oplossingen om de situatie recht te zetten. Wanneer zich een probleem voordoet, worden corrigerende maatregelen genomen om de hoofdoorzaak te onderzoeken, een plan te ontwikkelen en de nodige veranderingen door te voeren om herhaling te voorkomen.

Als een bedrijf bijvoorbeeld ontdekt dat een partij producten defect is, kunnen corrigerende maatregelen bestaan uit het terugroepen van de producten, het onderzoeken van het productieproces en het doorvoeren van wijzigingen om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Waar preventieve en corrigerende maatregelen elkaar ontmoeten

Proactieve maatregelen en corrigerende acties zijn van vitaal belang om de integriteit van processen te behouden en ervoor te zorgen dat problemen op de juiste manier worden aangepakt. Preventieve maatregelen helpen problemen tot een minimum te beperken, terwijl corrigerende maatregelen een middel zijn om problemen aan te pakken die zich al hebben voorgedaan.

Maar hier is de realiteit: het vinden van de juiste balans tussen deze twee soorten acties is cruciaal voor het bereiken van optimale resultaten. Het gaat niet zozeer om de keuze tussen preventieve en corrigerende acties, maar meer om het vinden van de juiste combinatie in één geoptimaliseerd proces.

Te veel nadruk op preventieve acties kan leiden tot buitensporige kosten en middelen die worden toegewezen aan gebieden die niet noodzakelijkerwijs leiden tot significante problemen.

Aan de andere kant kan alleen focussen op corrigerende maatregelen leiden tot een reactieve aanpak, waarbij problemen pas worden aangepakt nadat ze zich hebben voorgedaan, wat kan leiden tot ontevredenheid bij de klant en financiële verliezen.

Om op lange termijn succesvol te zijn, moeten organisaties een allesomvattende aanpak ontwikkelen die preventieve en corrigerende acties combineert. Een CAPA-systeem (Correctieve en Preventieve Actie) is een nuttig hulpmiddel om bedrijven te helpen dit evenwicht te bereiken.

CAPA-systemen kunnen correctieve acties en preventieve activiteiten proactief coördineren tussen meerdere afdelingen, wat resulteert in snellere reactietijden bij het aanpakken van problemen met klanten of procesgebreken.

Bovendien kunnen de verzamelde gegevens van CAPA-systemen worden gebruikt om terugkerende problemen te identificeren en preventieve maatregelen te nemen om ze aan te pakken. Dit helpt ervoor te zorgen dat de klanttevredenheid niet alleen op peil blijft, maar in de loop der tijd ook wordt verbeterd. Met het juiste CAPA-systeem kunnen bedrijven erop vertrouwen dat ze problemen efficiënt en effectief aanpakken.

Meer informatie over CAPA-beheer bij Azumuta

Problemen effectief opvolgen en hoofdoorzaken identificeren met Azumuta

Meer leren

CAPA in actie: Wanneer preventieve acties toe te passen

Als onderdeel van je CAPA-systeem zou je een set procedures moeten hebben om te bepalen wanneer preventieve acties nodig zijn. Door proactief potentiële probleembronnen te identificeren en in te schatten hoe waarschijnlijk het is dat ze zich voordoen, kunnen organisaties risico's verminderen en zowel middelen als productintegriteit beschermen.

Dit zijn cruciale momenten waarop preventieve proactieve maatregelen de bedrijfsvoering aanzienlijk kunnen optimaliseren:

 • Eerste fase van procesverbetering: Vanaf het begin kan de invoering van preventieve maatregelen toekomstige risico's beperken en de efficiëntie aanzienlijk verbeteren.
 • Strategische planning: Integreer bij het opstellen van strategische plannen preventieve maatregelen om te anticiperen op mogelijke uitdagingen en deze aan te pakken, zodat toekomstige overgangen naadloos verlopen.
 • Verbeteringsbehoeften opmerken: Wanneer de productkwaliteit afneemt, er veel klachten van klanten zijn of de verkoop daalt, moeten er preventieve maatregelen worden overwogen.
 • Gegevensanalyse: Als gegevens van productieprocessen wijzen op mogelijke toekomstige verstoringen of inefficiënties, zijn preventieve acties essentieel.
 • Feedback van belanghebbenden: Inzichten van belanghebbenden, vooral van mensen in de frontlinie zoals machineoperators, kunnen potentiële problemen signaleren. Pas preventieve maatregelen hierop aan.
 • Routinematig onderhoud van apparatuur: Regelmatige preventieve controles zorgen ervoor dat machines in topconditie blijven, waardoor onvoorziene storingen worden voorkomen.
 • Training van medewerkers: Herken en overbrug kennishiaten met gerichte training om fouten te voorkomen die voortkomen uit onvoldoende kennis of expertise.
 • Proces in kaart brengen: Breng bij het afbakenen of herzien van productieprocessen potentiële knelpunten of kwetsbare punten in kaart. Voer preventieve stappen in om complicaties te voorkomen.
 • Risicobeoordeling: Als uit een risicobeoordeling blijkt dat de kans op verstoringen groot is, door materiaaltekorten, apparatuurstoringen of kwaliteitsdips, is het tijd voor preventieve interventies.
 • Kwaliteitsverbetering: Tijdens kwaliteitsevaluaties kunnen preventieve strategieën consistente productnormen bevestigen en afwijkingen corrigeren voor de uiteindelijke productie.
 • Integratie van feedback: Voortdurende feedback van verschillende belanghebbenden kan problemen aan het licht brengen. Gebruik deze feedback om preventieve tactieken te ontwikkelen, zodat herhaalde problemen worden voorkomen.

Met de juiste strategie en consistentie kunnen veel voorkomende problemen worden voorkomen met preventieve maatregelen. Maar zelfs de beste preventieplannen garanderen geen perfectie. Daarom is het belangrijk om ook corrigerende maatregelen te nemen.

Correctieve acties voor onmiddellijke oplossingen

Terwijl preventieve acties gericht zijn op preventie op lange termijn, draait het bij corrigerende acties om onmiddellijke oplossingen. Corrigerende acties komen in actie als er non-conformiteiten of afwijkingen optreden die onmiddellijk moeten worden gecorrigeerd.

Wat moet in aanmerking komen voor "onmiddellijke corrigerende oplossingen"? Hier zijn een paar voorbeelden:

 • Niet-naleving van veiligheidsnormen: Als een product of proces niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, moet dit onmiddellijk worden aangepakt en gecorrigeerd.
 • Onvoldoende kwaliteit: Producten die de kwaliteitscontroles niet doorstaan, moeten worden aangepast of uit de leveringscyclus worden verwijderd voordat ze de klant bereiken.
 • Milieukwesties: Alle procesgerelateerde milieuproblemen moeten snel worden aangepakt en gecorrigeerd om verdere schade te voorkomen.
 • Overheadkosten: Als de productiekosten de budgetverwachtingen overschrijden, moeten er onmiddellijk corrigerende maatregelen worden genomen om de kosten te verlagen.
 • Klachten van klanten: Klachten of feedback van klanten moeten zo snel mogelijk worden behandeld om de loyaliteit en tevredenheid van de klant te behouden.

Het is de verantwoordelijkheid van zowel het management als de werknemers om te herkennen wanneer corrigerende maatregelen nodig zijn en de stappen te nemen om ervoor te zorgen dat deze problemen snel en efficiënt worden aangepakt. Door uitdagingen tijdig aan te pakken, kunnen bedrijven potentiële problemen voorblijven en hun concurrentievoordeel behouden.

Een evenwichtige CAPA-aanpak bereiken

De sleutel tot het bereiken van optimale resultaten is het vinden van de juiste balans tussen preventieve en corrigerende acties.

Organisaties moeten een allesomvattende CAPA-aanpak (Correctieve en Preventieve Actie) hanteren die zorgt voor een harmonieuze integratie van beide soorten acties.

 1. Het belang van preventieve acties erkennen en middelen dienovereenkomstig toewijzen.
 2. Preventieve actieplannen ontwikkelen door potentiële risico's te identificeren en passende preventieve maatregelen te implementeren.
 3. Corrigerende acties implementeren wanneer er non-conformiteiten optreden en ervoor zorgen dat de hoofdoorzaak effectief wordt aangepakt.
 4. Evalueer de effectiviteit van zowel preventieve als corrigerende acties door middel van prestatiemeting en analyse.
 5. Het CAPA-proces voortdurend verbeteren door lessen en feedback van belanghebbenden op te nemen.
 6. Ervoor zorgen dat CAPA-activiteiten tijdig worden gedocumenteerd en gerapporteerd.
 7. Procedures opstellen om preventieve acties, corrigerende acties en het algehele CAPA-proces regelmatig te controleren.
 8. Train personeel in alle aspecten van het CAPA-proces om een consistente en effectieve implementatie te garanderen.
 9. Prestatie-indicatoren met betrekking tot het CAPA-proces bewaken en beoordelen en passende maatregelen nemen om de effectiviteit te waarborgen.
 10. Ontwikkel processen voor feedback van belanghebbenden over de doeltreffendheid van corrigerende en preventieve acties.

Het bereiken van een evenwichtige CAPA-aanpak creëert een robuust systeem dat niet alleen bestaande problemen aanpakt, maar ook de risicobeperking van potentiële problemen verbetert. En als u uw CAPA-systeem kunt combineren met een effectieve strategie voor de toewijzing van middelen, kunt u ervoor zorgen dat de belangrijkste problemen op een tijdige en kosteneffectieve manier worden aangepakt.

Meer informatie over Azumuta's audits en digitale checklists

Dit is de eerste stap naar een papierloze fabriek

Meer informatie

De langetermijnvoordelen van een evenwichtige aanpak

Een evenwichtige aanpak van preventieve en corrigerende maatregelen biedt talloze voordelen op de lange termijn:

 • Verbeterde efficiëntie van de organisatie door overbodige processen te elimineren en bestaande processen te stroomlijnen.
 • Verhoogde klanttevredenheid dankzij verbeterde nauwkeurigheid en reactiesnelheid bij vragen, problemen en klachten.
 • Minder risico op dure incidenten of ongelukken als gevolg van ontoereikende prestaties of veiligheidsmaatregelen.
 • Verbeterd concurrentievermogen op de markt door te laten zien dat u zich inzet voor kwaliteit, naleving en voortdurende verbetering.
 • Verbeterd moreel en werktevredenheid onder werknemers, omdat ze zich gewaardeerd voelen voor hun harde werk en toewijding.
 • Grotere veerkracht van de organisatie bij onverwachte veranderingen of verstoringen dankzij verbeterde risicobeperkende strategieën en processen.

Door een digitale oplossing te implementeren die papieren processen en handmatige gegevensinvoer overbodig maakt, kunnen bedrijven hun doelstellingen op het gebied van verbeterde efficiëntie, schaalbaarheid, naleving en kostenbesparingen halen.

Hoe Azumuta u kan helpen bij het implementeren van een CAPA-balans

De digital-first oplossingen van Azumuta zijn ontworpen om bedrijven te helpen hun processen te stroomlijnen en hun flexibiliteit, efficiëntie en kostenbesparingen te verhogen. Met onze oplossing kunnen bedrijven beginnen met het implementeren van een CAPA-aanpak die voldoet aan de wettelijke vereisten en tegelijkertijd de klanttevredenheid en -loyaliteit verbetert.

In plaats van te vertrouwen op handmatige processen, stelt de digital-first aanpak van Azumuta bedrijven in staat om snel risicogebieden te identificeren en aan te pakken via geautomatiseerde waarschuwingen en meldingen. Dit maakt het eenvoudiger om tijdig corrigerende maatregelen te nemen, terwijl ook de zichtbaarheid in de hele organisatie wordt verbeterd.

Het platform van Azumuta integreert naadloos met alle belangrijke bedrijfssystemen, waardoor bedrijven de prestaties in realtime kunnen volgen en zinvolle inzichten kunnen genereren die kunnen worden gebruikt voor het nemen van beslissingen.

Met onze oplossing kunnen organisaties eenvoudig corrigerende actieplannen (CAP's) automatiseren om naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving te garanderen, zodat u gerust kunt zijn en het risico op niet-naleving afneemt.

De belangrijkste afhaalmaaltijd

Tot slot zijn preventieve en corrigerende acties van cruciaal belang voor het handhaven van de integriteit van processen en het garanderen van kwaliteitsresultaten. Door preventieve acties in een vroeg stadium te implementeren, kunnen organisaties anticiperen op potentiële problemen en deze aanpakken, waardoor de noodzaak voor frequente corrigerende acties afneemt.

Corrigerende maatregelen hebben echter ook hun plaats wanneer er sprake is van non-conformiteiten, zodat bedrijven onmiddellijke problemen kunnen aanpakken en kortetermijnrisico's en -effecten kunnen minimaliseren.

Organisaties kunnen een proactieve en responsieve aanpak hanteren door de juiste balans te vinden tussen deze twee soorten acties, een cultuur van voortdurende verbetering te stimuleren en succes op lange termijn te bevorderen.

Vergeet niet dat voorkomen altijd beter is dan genezen, maar een effectief correctief actieplan is net zo essentieel voor risicobeperking. Omarm dus de kracht van preventieve en corrigerende maatregelen en zorg voor het juiste evenwicht voor het succes van uw organisatie.

Wil je meer weten over preventieve vs correctieve acties - en hoe Azumuta jou kan helpen? Neem vandaag nog contact met ons op! We bespreken graag uw behoeften en stellen een oplossing op maat voor u samen. Laten we samen de volgende stap zetten op weg naar excellente processen.

Meer informatie over CAPA-beheer bij Azumuta

Problemen effectief opvolgen en hoofdoorzaken identificeren met Azumuta

Meer leren

Doe mee aan de digitale werkvloerrevolutie!

Aan de linkerkant wordt een profiel van een assemblagemedewerker weergegeven met categorieën als Voormontage, Assemblage en Testen. Aangrenzende grafieken geven een gedetailleerd overzicht van taken zoals reinigen, assembleren, verpakken, voormontage en testen, elk met numerieke waarden.
© Azumuta 2024