Wat doet een procesingenieur in productie?

In de productie zijn procesingenieurs verantwoordelijk voor het verbeteren en beheren van de productieprocessen. Ze gebruiken software zoals Azumuta om hun workflows te documenteren, te controleren en te optimaliseren om de efficiëntie en kwaliteit te verhogen. Lees meer over hoe procesingenieurs productiesoftware kunnen gebruiken
Een persoon met een donker topje zit aan een bureau met een laptop en een monitor. Beide schermen tonen technische afbeeldingen en documenten. Op het bureau staan verschillende kantoorbenodigdheden, waaronder een toetsenbord, muis en docking station. Op de achtergrond staan nog meer monitoren.
Gepubliceerd op:
11 juli 2023
Bijgewerkt op:
15 februari 2024

Moderne productievloeren vereisen moderne processen. En terwijl de technologische vooruitgang blijft veranderen hoe producten worden gemaakt, blijft één rol essentieel: een procesingenieur.

Procesingenieurs hebben de taak om ervoor te zorgen dat het productieproces soepel en efficiënt verloopt. Dit kan verschillende activiteiten inhouden, van het ontwikkelen van nieuwe productieprocessen tot het evalueren van bestaande processen en toezicht houden op de implementatie ervan.

Het is ook de taak van een procesingenieur om ervoor te zorgen dat de productieapparatuur voldoet aan alle veiligheids- en milieunormen.

Procesingenieurs moeten rekening houden met verschillende factoren binnen het grotere productiekader, zoals kosteneffectiviteit, risicobeheer en kwaliteitscontrole. Ze kunnen ook betrokken zijn bij het creëren of verbeteren van besturingssystemen, het sourcen van materialen en het ontwikkelen en optimaliseren van assemblagelijnen.

Naarmate de technologie evolueert, verandert ook de rol van de procesingenieur - hij moet op de hoogte blijven van industriële trends en zich snel kunnen aanpassen wanneer processen veranderen. Het is een uitdagende baan, maar het kan zeer lonend zijn voor mensen met de juiste vaardigheden en ervaring.

Meer informatie over de digitale werkinstructies van Azumuta

Dit is de eerste stap naar een papierloze fabriek

Meer informatie

Wat is procestechniek?

Procestechniek is een gespecialiseerde tak van techniek die zich richt op de optimalisatie van complexe productieprocessen en op het ontwerp, de analyse en de implementatie van productiesystemen.

Het is een interdisciplinair vakgebied dat gebruik maakt van verschillende takken van techniek, zoals chemie, procesautomatisering, mechanische systemen, industriële veiligheid en kwaliteitscontrole.

Het doel van procestechniek is tweeledig: het creëren van een efficiënt en kosteneffectief systeem en er tegelijkertijd voor zorgen dat aan alle veiligheids- en milieunormen wordt voldaan. Procesingenieurs moeten daarom zeer goed op de hoogte zijn van verschillende technische vakgebieden en beschikken over sterke probleemoplossende en analytische vaardigheden.

Procesingenieur Vaardigheden en verantwoordelijkheden

Hoewel de rollen en verantwoordelijkheden kunnen variëren afhankelijk van de industrie en het productiebedrijf, moet een procesingenieur een aantal kerncompetenties hebben waarmee hij effectief kan werken.

Hier zijn enkele verwachtingen die je kunt verwachten in een functiebeschrijving van een manufacturing process engineer:

Procesontwerp en -implementatie: Een procesingenieur moet een proces kunnen ontwerpen en implementeren dat aan alle eisen van de organisatie voldoet. Dit omvat het begrijpen van de materiaalstroom, het identificeren van mogelijke problemen met bestaande methoden en het bepalen van manieren om deze te optimaliseren.

Procesoptimalisatie: De procesingenieur heeft als taak bestaande productieprocessen te optimaliseren om de efficiëntie te verhogen, de kosten te verlagen, de duurzaamheid te verbeteren en de winstgevendheid te maximaliseren. Dit omvat vaak gegevensanalyse, simulatie en verschillende optimalisatietechnieken.

Kwaliteitsborging en -controle: De ingenieur zorgt ervoor dat gefabriceerde producten voldoen aan vastgestelde kwaliteitsnormen. Dit kan inhouden dat er testprocedures worden geïmplementeerd, kwaliteitsmetingen worden gemaakt en dat er nauw wordt samengewerkt met het kwaliteitsborgingsteam.

Machineproblemen oplossen en oplossen: Wanneer zich problemen voordoen in de productie, moet de procesingenieur het probleem snel identificeren en oplossen. Dit omvat het begrijpen van de hoofdoorzaken, het ontwikkelen van mogelijke oplossingen en het testen van deze oplossingen in een veilige, gecontroleerde omgeving.

Veiligheid en naleving: Ervoor zorgen dat productieprocessen voldoen aan veiligheidsvoorschriften en -normen. Van hen wordt verwacht dat ze een veiligheidscultuur bevorderen, potentiële gevaren identificeren en apparatuur veilig onderhouden en bedienen.

Technologie-evaluatie en -implementatie: De procesingenieur evalueert nieuwe technologieën en bepaalt hun toepasbaarheid op hun processen. Ze kunnen de technologie ook testen, de volledige implementatie beheren en het personeel trainen.

Documentatie en rapportage: Het gedetailleerd bijhouden van procesinformatie, inclusief productiesnelheden en procesparameters, en het maken van rapporten die de productieprestaties gedetailleerd weergeven. Een procesingenieur kan bijvoorbeeld betrokken zijn bij de ontwikkeling van digitale werkinstructies voor verschillende processen.

Samenwerking en multifunctioneel teamwerk: Procesingenieurs werken vaak nauw samen met andere afdelingen, zoals R&D, Kwaliteit en Productie, om de best mogelijke productoutput te realiseren. Ze dienen als technisch aanspreekpunt en helpen de inspanningen binnen de organisatie te coördineren.

Training: De ingenieur moet mogelijk personeel trainen in nieuwe processen of procedures en ervoor zorgen dat ze de technische nuances van de productieprocessen begrijpen.

Projectmanagement: Ze geven vaak leiding aan of nemen deel aan multifunctionele projectteams die gericht zijn op het implementeren van nieuwe processen, producten of significante wijzigingen in bestaande methoden. Dit omvat projectplanning, toewijzing van middelen, tijdlijnbeheer en uitvoering.

Waar werkt een procesingenieur?

Procesingenieurs zijn te vinden in veel verschillende soorten organisaties en industrieën, waaronder olie- en gasbedrijven, chemische fabrieken, energiecentrales, voedselverwerkende bedrijven, farmaceutische bedrijven, autofabrieken en fabrikanten van lucht- en ruimtevaart.

Binnen het bedrijf zelf kan een productieprocesingenieur zich op de werkvloer bevinden, waar hij het productieproces observeert en analyseert en wijzigingen voorstelt of met technologie werkt om de efficiënte werking van het proces te garanderen.

En vaak vergaderen ze met leidinggevenden namens degenen die op de werkvloer werken - om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit en om uit te leggen waarom specifieke veranderingen nodig zijn.

Procesingenieur vs. Productie-ingenieur: Het belangrijkste verschil

Een andere belangrijke rol die vaak verward wordt met de procesingenieur is de productieingenieur. Terwijl een procesingenieur zich richt op het optimaliseren van het gehele productiesysteem, zal de productie-ingenieur een diepe duik nemen in specifieke processen binnen dat systeem om de efficiëntie en nauwkeurigheid te verbeteren.

Het belangrijkste verschil tussen een procesingenieur en een productie-ingenieur is dat procesingenieurs werken aan het onderhoud van machines of systemen als geheel, terwijl productie-ingenieurs zich bezighouden met individuele componenten of processen in dat systeem.

Productie-ingenieurs richten zich op het optimaliseren van een enkel element binnen het productieproces, terwijl procesingenieurs het hele systeem kunnen bekijken en indien nodig herontwerpen.

Beide rollen zijn integrale onderdelen van een efficiënt productiesysteem en beide moeten de ins en outs van het hele systeem begrijpen om ervoor te zorgen dat de processen soepel verlopen.

Belangrijkste uitdagingen voor procesingenieurs

Procesingenieurs kunnen een lonende en uitdagende carrière hebben, maar er zijn een paar belangrijke uitdagingen waarmee ze te maken kunnen krijgen. Gelukkig kunnen hun ervaring en technische expertise hen helpen om deze obstakels te overwinnen.

De uitdaging: processen op de werkvloer up-to-date houden

Een belangrijke uitdaging voor procesingenieurs is het vinden van de juiste technologie om processen te ondersteunen.

Het kan een uitdaging zijn om ervoor te zorgen dat alle machines en apparatuur optimaal presteren en alle veranderingen moeten grondig worden geïmplementeerd en gecontroleerd. Bovendien kan het een voortdurende uitdaging zijn om processen bij te werken als de technologie evolueert.

Dit zijn slechts enkele van de verschillende taken die procesingenieurs moeten uitvoeren:

  • Procesparameters bewaken en aanpassen om de kwaliteitsnormen te handhaven
  • Problemen met bestaande processen oplossen en verbeterpunten identificeren
  • Leiding geven aan cross-functionele teams over projecten met betrekking tot productie of procesoptimalisatie
  • Coördineren met andere afdelingen zoals R&D, Kwaliteit en Operations om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen worden nageleefd
  • Ervoor zorgen dat de veiligheidsprotocollen worden gevolgd

Hoewel de procesingenieur niet de enige persoon is die verantwoordelijk is voor deze taken, is hij wel degene die meestal het hele proces moet overzien.

Dit vereist een sterk technisch inzicht in de systemen en processen die bij productie komen kijken. Ze moeten gegevens kunnen analyseren, gebieden identificeren waar verbetering nodig is en vervolgens oplossingen implementeren die de efficiëntie maximaliseren en de kosten verlagen.

Uitdaging: Uitgebreide productie werkinstructies maken en implementeren

Een andere belangrijke uitdaging voor procesingenieurs is het maken van uitgebreide productie werkinstructies voor de werkvloer.

Werkinstructies fungeren als een routekaart voor operators en moeten gedetailleerd genoeg zijn zodat ze begrijpen hoe ze de apparatuur correct moeten gebruiken. Bovendien moeten deze instructies regelmatig worden bijgewerkt met de nieuwste procedures. Dit is geen geringe taak als je bedenkt hoe snel technologie verandert.

Om ervoor te zorgen dat iedereen op de werkvloer de juiste training krijgt en op de hoogte is van procesveranderingen, moeten procesingenieurs de technische expertise hebben om uitgebreide productieworkinstructies te maken en te onderhouden.

Digitale werkinstructies kunnen dit proces helpen stroomlijnen, maar het vereist nog steeds een grondige kennis van de betrokken systemen en processen. Uiteindelijk is de procesingenieur er verantwoordelijk voor dat de werkvloer soepel verloopt.

Een tabletscherm toont een stap-voor-stap handleiding met de titel

Uitdaging: Productieprocessen optimaliseren

Tot slot moeten procesingenieurs ervoor zorgen dat de productieprocessen geoptimaliseerd zijn voor prestaties en kosten.

Dit vereist het identificeren van gebieden met inefficiëntie, het bepalen van de hoofdoorzaken en vervolgens het implementeren van maatregelen om het algehele proces te verbeteren. Het omvat ook het maken van gedetailleerde rapporten over de huidige status van de activiteiten, met behulp van data-analysetools zoals Six Sigma of Lean Manufacturing methodes. Als dit goed wordt gedaan, kan dit leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen en verhoogde efficiëntie.

Procesingenieurs zijn voortdurend op zoek naar manieren om de output te verhogen en de kosten te verlagen. Het is een voortdurende uitdaging die veel technische kennis en expertise vereist.

Het begrijpen van de systemen en processen die betrokken zijn bij productie is slechts de helft van de strijd - de andere helft is het vinden van creatieve oplossingen die productieprocessen helpen optimaliseren.

De rol van productiesoftware bij het overwinnen van uitdagingen op het gebied van procestechniek

Een robuust en betrouwbaar productiesoftwaresysteem is een essentieel hulpmiddel in de gereedschapskist van de procesingenieur.

Deze software kan een uitgebreid beeld geven van het hele proces, zodat technici gemakkelijk kunnen zien waar verbeteringen nodig zijn. Het biedt ook realtime gegevens waarmee de productievoortgang kan worden gevolgd en knelpunten kunnen worden opgespoord die het proces kunnen vertragen.

Van ERP's tot PLM's, er is een grote verscheidenheid aan softwareoplossingen beschikbaar voor procesingenieurs. Deze systemen kunnen de planning stroomlijnen, kosten bijhouden en het productieproces bewaken. Ze kunnen ook rapporten genereren die waardevolle inzichten geven in de operationele prestaties.

Hier zijn enkele van de belangrijkste functies - en bijbehorende voordelen - die procesingenieurs moeten zoeken in een productiesoftwaresysteem:

  • Gestroomlijnd documentatiebeheer: Door werkinstructies te digitaliseren kan essentiële informatie sneller en efficiënter worden bijgewerkt en verspreid. Wijzigingen kunnen vrijwel direct worden doorgevoerd, zodat alle werknemers op de hoogte blijven.
  • Geautomatiseerde gegevensanalyse: Geavanceerde analysetools bieden inzichten in productieprocessen die anders moeilijk te verkrijgen zouden zijn. Dit helpt procesingenieurs om gebieden met inefficiëntie sneller te identificeren en actie te ondernemen.
  • Verbeterde communicatie: Real-time communicatie tussen procesingenieurs en operators vergemakkelijkt tijdige feedback en het oplossen van problemen. Zo kunnen werknemers technici snel op de hoogte stellen van problemen, zodat ze onmiddellijk actie kunnen ondernemen.
  • Geïntegreerd volgen van prestaties: Het bijhouden van real-time productiegegevens helpt ervoor te zorgen dat het proces soepel en efficiënt verloopt. Het stelt procesingenieurs ook in staat om potentiële problemen of verbeterpunten te identificeren.
  • Verbeterde training en inwerkperiode: In combinatie met uitgebreide instructievideo's kunnen interactieve werkinstructies onboarding en training veel overzichtelijker maken. Dit leidt weer tot betere prestaties, minder fouten en betere resultaten op de lange termijn.

Het kiezen van het juiste softwaresysteem voor productie is essentieel voor procesingenieurs om maximale efficiëntie en productiviteit te garanderen. Met de juiste oplossing kunnen ze hun activiteiten stroomlijnen, de communicatie verbeteren en sneller gebieden identificeren die voor verbetering vatbaar zijn.

Azumuta biedt procesingenieurs een volledig pakket oplossingen om hen te helpen hun productieprocessen onder controle te houden. Als volledig digitaal platform helpt Azumuta productieteams de noodzaak van handmatige processen en papierwerk te elimineren.

Het kan ook real-time productiegegevens bijhouden, de prestaties van apparatuur bewaken en gedetailleerde analyses leveren om procesingenieurs te helpen weloverwogen beslissingen te nemen.

Meer informatie over de digitale werkinstructies van Azumuta

Dit is de eerste stap naar een papierloze fabriek

Meer informatie

Doe mee aan de digitale werkvloerrevolutie!

Aan de linkerkant wordt een profiel van een assemblagemedewerker weergegeven met categorieën als Voormontage, Assemblage en Testen. Aangrenzende grafieken geven een gedetailleerd overzicht van taken zoals reinigen, assembleren, verpakken, voormontage en testen, elk met numerieke waarden.
© Azumuta 2024